Feeds:
Posts
Comments

1 1cloudinwater11012888_1451828171812516_5202418777283995129_ndop_summer_day24_125
The Great Divider

From the very beginning, God has been a great divider. On the first day of creation, “God divided the light from the darkness”; on the second day, He “divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament” (Genesis 1:4, 7). When God first created man, they walked together in sweet fellowship, but then sin came in and made a great division between man and God. Nevertheless, “when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son” (Romans 5:10).

The price has been paid for full reconciliation with our Creator, but “men loved darkness rather than light, because their deeds were evil” (John 3:19), so Christ Himself is now the One who divides. “He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth on him” (John 3:36).

Jesus Christ divides all history and all chronology. Things either happened “Before Christ” (B.C.) or “in the Year of our Lord” (A.D.). Men are either under the Old Covenant or the New Covenant. Most of all, He divides humanity. “There was a division among the people because of him” (John 7:43; see also John 9:16; 10:19). These divisions because of Him can cut very deep. “The father shall be divided against the son, and the son against the father; the mother against the daughter, and the daughter against the mother” (Luke 12:53).

Finally, when He comes to judge all nations, “He shall separate them one from another, as a shepherd divideth his sheep from the goats: . . . And these shall go away into everlasting punishment: but the righteous into life eternal” (Matthew 25:32, 46). The division is life or death, light or darkness, heaven or hell, Christ or antichrist—and the choice is ours! HMM August 24, 2015

http://www.icr.org/article/8788

icr_logo_faebc0_fade_right11148757_750575091731638_6169243148154044619_n

teynpwhtidw

11709642_867214586692666_957729186704342790_nCHARLES H. SPURGEON
MEDITAŢII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI
Diminea
ţa şi Seara

1 August

 Dimineaţa

Lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice de pe câmpul aceluia înaintea căruia voi căpăta trecere. Rut 2:2

       Creştin trist şi descurajat, vino şi adună spice de pe câmpul făgăduinţei. Aici este belşug de făgăduinţe preţioase, care îţi împlinesc toate nevoile. Ia-o pe aceasta: „trestia frântă n-o va zdrobi, si mucul care arde încă, nu-l va stinge” (Isaia 42:3). Se potriveşte cu cazul tău? O trestie slabă şi neajutorată; o trestie frântă, din care nu se mai poate cânta; o trestie mai slabă decât slăbiciunea; o trestie neînsemnată şi totuşi, El nu te va zdrobi. Din contră, te va lega şi te va întări. Tu eşti ca un muc care arde. Nici lumină şi nici căldură nu vine de la tine, dar El nu te stinge. El va sufla cu îndurare asupra ta, până când te va transforma în flacără. Mai vrei un spic? „Veniţi la Mine, voi toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă” (Matei 11:28). Ce cuvinte de invitare! Inima ta este delicată, şi învăţătorul ştie; de aceea, îţi Vorbeşte cu blândeţe. Nu vrei să îl asculţi, şi să vii chiar acum la El? Mai ia o mână de spice: „nu te teme de nimic… căci Eu îţi vin în ajutor — zice Domnul — şi Sfântul lui Israel este Mântuitorul tău” (Isaia 41:14). Cum poţi să te mai temi, cu o asemenea asigurare? Poţi să aduni zece mii de spice aurite ca acesta! Eu îţi şterg fărădelegile ca un nor, şi păcatele ca o ceaţă” (Isaia 44:22). Sau aceasta: „de vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna” (Isaia 1:18). Sau aceasta: „şi Duhul şi Mireasa zic: vino. Şi celui ce îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vietii fără plată” (Apocalipsa 22:17). Lanul învăţătorului nostru este foarte bogat; priveşte snopii de făgăduinţe. Aţinteşte-ţi privirile asupra lor, sărmane credincios slăbit! Adună-le, şi păstrează-le, fiindcă Isus te invită să le iei. Nu te teme; crede numai! Adună aceste făgăduinţe, îmblăteşte-le prin meditaţie, şi hrăneşte-te din ele cu bucurie.

 1 August Seara11737808_1060973360582193_8279893930719854913_n

Incununezi anul cu bunătăţile tale.               Psalm 65:11

            Tot timpul anului, în fiecare oră şi în fiecare zi, Dumnezeu ne binecuvântează din belşug. Când dormim şi când suntem treji, îndurarea Lui ne însoţeşte. S-ar putea ca soarele să nu strălucească, dar Dumnezeul nostru nu încetează niciodată să trimită raze de iubire copiilor Săi. Ca un râu, îndurarea Sa ne înconjoară întotdeauna cu o plinătate la fel de inepuizabilă ca şi natura Lui. Ca şi atmosfera care înconjoară mereu pământul şi susţine întotdeauna viaţa omului, bunătatea lui Dumnezeu înconjoară toate creaturile Sale. În ea, ei trăiesc, se mişcă şi supravieţuiesc, ca în elementul lor. Asemeni soarelui de vară, care ne bucură cu razele sale mai calde şi mai strălucitoare, asemeni râurilor care se umflă după ploaie, asemeni atmosferei care este uneori mai proaspătă, mai înviorătoare şi prietenoasă decât înainte, la fel este şi îndurarea lui Dumnezeu. Şi ea are orele ei de aur, zilele ei de surplus când Domnul îşi măreşte harul în faţa fiilor oamenilor. Printre binecuvântările Sale, zilele speciale de recoltă sunt un anotimp special de belşug de îndurare. Este gloria toamnei,, prin care darurile providenţei sunt depozitate din belşug. Este anotimpul realizărilor, ţinând seama de faptul că tot ce a fost înainte a însemnat doar speranţă şi aşteptare. Mare este bucuria recoltei. Fericiţi, sunt secerătorii care îşi umplu braţele cu dărnicia cerului. Psalmistul ne spune că recolta este încununarea anului. Cu siguranţă că aceste îndurări regale aşteaptă mulţumiri regale! Să-i oferim mulţumiri prin expresii tăcute de recunoştinţă. Fie ca sufletele noastre să-şi amintească şi să mediteze la bunătatea Domnului. Apoi să Îl lăudăm, slăvind şi mărind Numele Său, din bunătatea cărui izvorăşte orice îndurare. Să-L preamărim pe Dumnezeu punându-ne darurile în slujba Sa. O dovadă practică de recunoştinţă este o mulţumire specială oferită Domnului recoltei.

DESCARCA DE AICI

CHARLES.H. SPURGEON-DIMINEAŢA ŞI SEARA Meditaţii pentru fiecare zi a anului AUGUST

11738046_962889810439762_8812957508281383083_n

OSWALD CHAMBERS

BĂTÂND LA UŞA LUI DUMNEZEU

1 August

 „Duhul meu – schimbător ca vremea” – ce bine descrie vorba asta starea mea de azi! Pune Tu stăpânire pe ea şi ajută-mă să mă ridic în ea şi deasupra ei.

DESCARCA DE AICI

OSWALD CHAMBERS Bătând la uşa LUI DUMNEZEU AUGUST

 11738079_10153492422628524_8999899667722511956_n

DOMNUL ESTE APROAPE-GBV

1 August

Lucrarea dreptăţii va fi pace; şi rodul dreptăţii, linişte şi siguranţă pentru totdeauna.                                Isaia 32.17

Unul dintre lucrurile care lipsesc din această lume şi pe care ea îl doreşte cu disperare este pacea. Există multă tulburare în relaţiile dintre popoare, în interiorul fiecărui popor în parte şi în sfera familiei. Guvernările corupte şi abuzurile făcute de cei bogaţi au creat tensiuni şi chiar revoluţii în lume (Iacov 5.1‑4; 4.1‑3). Firea păcătoasă a omului stă, fără îndoială, la baza tuturor acestor lucruri (Romani 3.17,18).

Versetul de astăzi spune că lucrarea dreptăţii va fi pace“. Profetul priveşte spre timpul Mileniului, când va domni Prinţul Păcii. Ceea ce trebuie să observăm însă cu atenţie este că pacea va fi rezultatul dreptăţii. „Rodul dreptăţii“ va fi liniştea. Acesta este un lucru important. Tema comună a profeţilor este că Împărăţia lui Hristos va fi absolut dreaptă în caracterul ei (Isaia 11.5). Este scris: „El va judeca pe poporul Tău cu dreptate … Munţii vor aduce pace poporului“ (Psalmul 72.2,3). Remarcaţi din nou ordinea: întâi „dreptatea“, apoi „pacea“. Vedem această ordine şi în cazul lui Melhisedec, al cărui titlu este deîmpărat al dreptăţii şi de împărat al păcii (Evrei 7.2). Acest personaj preoţesc este o imagine a Domnului Isus, Preotul lui Dumnezeu şi Împăratul lui Dumnezeu, care va stabili şi menţine mai întâi dreptatea, apoi pacea, în Mileniu. În acord cu aceste titluri, domnia Lui dreaptă va aduce în final pace în această lume.

Însă această ordine este valabilă şi pentru noi astăzi. Când eram în păcatele noastre, nu beneficiam de dreptatea lui Dumnezeu şi nici de pace (Isaia 48.22). Hristos însă, la cruce, a rezolvat în dreptate problema păcatelor noastre, iar acum suntem îndreptăţiţi (declaraţi drepţi) şi, prin urmare, „avem pace cu Dumnezeu“ (Romani 5.1). Pe drept se poate afirma că „dreptatea şi pacea s‑au sărutat“ (Psalmul 85.10)!Reynolds 

DESCARCA DE AICI:DOMNUL ESTE APROAPE-GBV-AUGUST

11143580_1060151020664427_1594218275255690976_n

TOTUL PENTRU GLORIA LUI

de Oswald Chambers

 1 AUGUST

 Cunoaşterea căilor Lui

După ce a isprăvit de dat porunci la cei doisprezece ucenici ai Săi, Isus a plecat de acolo ca să înveţe pe oameni si să propovăduiască în cetăţile lor Matei 11:1

El vine acolo de unde ne spune să plecăm. Dacă, atunci când Dumnezeu ţi-a spus „Pleacă!” tu ai rămas pe loc, deoarece erai foarte îngrijorat din cauza celor de acasă, prin aceasta i-ai lipsit pe ei de învăţărura şi de predicarea Lui Isus Cristos Însuşi. Când ai ascultat şi ai lăsat toate consecinţele în seama Lui Dumnezeu, Domnul a intrat in oraşul tău să-i înveţe pe oameni; cât timp nu ai vrut să asculţi, ai fost o piedică în calea Lui. Fii atent când începi să comentezi şi să pui ceea ce numeşti datoria ta în locul poruncii Domnului tău. „Ştiu că Dumnezeu mi-a spus să plec, dar datoria mea este aici”, înseamnă că nu crezi că Isus spune cu adevărat ceea ce spune.

El vorbeşte acolo unde ne spune să nu vorbim noi.

Doamne…. să facem trei colibe...” (Luca 9:33).

Jucăm noi rolul de providenţă spirituală amatoare în viaţa altora Suntem noi aşa de gălăgioşi când îi învăţăm pe alţii, încât Dumnezeu nu se poate apropia de ei? Trebuie să învăţăm să ne ţinem gura închisă şi duhul treaz. Dumnezeu vrea să ne înveţe despre Fiul Său, El vrea să transforme timpul nostru de rugăciune în „munţi ai Transfigurării”, dar noi nu vrem să-L lăsăm. Când suntem siguri că Dumnezeu va lucra într-un anumit mod, El nu va mai lucra niciodată în acel mod.

El lucrează acolo unde nouă ne spune să aşteptăm.

Rămâneţi… până când .” (Luca 24:29).

Nădăjduieşte în Domnul şi El va lucra, dar nu aştepta cu o atitudine de îmbufnare spirituală pentru că nu vezi nici la un pas în faţa ta!

Suntem suficient de detaşaţi de istericalele noastre spirituale, încât să Îl aşteptăm pe Dumnezeu? A aştepta nu înseamnă a sta cu braţele încrucişate, ci a învăţa să facem ceea ce ni se spune. Acestea sunt câteva aspecte ale căilor Lui pe care rareori le recunoaştem. DESCARCA DE AICI:TOTUL PENTRU GLORIA LUI – AUGUST

 11751869_1061039807242215_3928485416346783316_n

IZVOARE IN DEŞERT

 1 August

Daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi.                                                       (Romani 6:13)

Într-o noapte m-am dus să ascult o predică despre consacrare. Nimic special nu m-a atins din mesaj, dar când predicatorul a îngenuncheat ca să se roage, a spus: „O, Doamne, Tu ştii că putem avea încredere în Omul care Şi-a dat viaţa pentru noi“. Acesta a fost mesajul meu. După ce m-am ridicat de pe genunchi şi mergeam în jos pe stradă ca să prind trenul, am meditat adânc la tot ce ar fi putut însemna consacrarea aceea pentru viaţa mea. Mă temeam, gândindu-mă la preţul pe care trebuia să-l plătesc, şi deodată, în ciuda zgomotului provocat de traficul străzii, mi-a venit acest mesaj: „Poţi avea încredere în Omul care Şi-a dat viaţa pentru tine“. M-am urcat în tren, şi-n timp ce călătoream spre casă, m-am gândit la toate schimbările, sacrificiile şi dezamăgirile pe care consacrarea le-ar fi putut aduce în viaţa mea – şi eram încă înfricoşat.

Când am ajuns acasă, m-am dus direct în camera mea, am căzut în genunchi şi am văzut toată viaţa mea derulându-se în faţa ochilor mei. Eram creştin, un slujitor în biserică şi un supraveghetor la şcoala duminicală, dar nu mi-am predat niciodată complet viaţa lui Dumnezeu printr-un act hotărât de voinţă. Dar  când  m-am gândit la planurile mele „preţioase“ care puteau fi zădărnicite, la speranţele mele iubite pe care ar fi trebuit să le părăsesc, şi la profesia mea aleasă pe care s-ar putea să fiu nevoit s-o abandonez – m-am temut.

Nu m-am gândit deloc la lucrurile mult mai bune pe care le avea Dumnezeu pentru mine, aşa că sufletul meu fugea de El. Şi atunci, pentru ultima oară, cu o forţă rapidă a puterii de convingere a fiinţei mele lăuntrice, acel mesaj cercetător a venit din nou: „Copilul Meu, poţi avea încredere în Omul care Şi-a dat viaţa pentru tine. Dacă nu poţi avea încredere în El, atunci în cine să ai încredere?“  În sfârşit acest mesaj m-a liniştit, căci dintr-o străfulgerare am realizat că Omul care m-a iubit atât de mult încât Şi-a dat viaţa pentru mine putea fi de absolută încredere pentru tot ce priveşte viaţa pe care a salvat-o.

Dragă prietene, poţi avea încredere în Omul care Şi-a dat viaţa pentru tine. Poţi avea încredere în El ca să-ţi zădărnicească fiecare plan care trebuie oprit şi să le împlinească pe cele care sunt spre gloria Sa măreaţă şi spre binele tău suprem. Poţi avea încredere în El să te călăuzească pe cea mai bună cale din lumea aceasta pentru tine.    J. H. M.

Aşa cum sunt, dragostea Ta necunoscută,

A rupt fiecare barieră,

Ca să fiu acum al Tău, da, NUMAI al Tău,

O, Miel al lui Dumnezeu, vin!

Viaţa nu este o epavă ce trebuie salvată din lume, ci o investiţie ce trebuie folosită în lume. DESCARCA DE AICI:IZVOARE ÎN DEŞERT-AUGUST

11700944_1061039570575572_5686505406630208318_n (1)

MANA DE DIMINEAŢĂ

AUGUST  1

IOAN 16:24

“Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu; cereţi şi veţi primi pentru ca bucuria voastră să fie deplină!

Să avem grijă să nu limităm pe Dumnezeu în rugăciunile noastre şi aceasta nu numai prin necredinţă, dar şi prin presupunerea noastră că ştim ce poate şi ce vrea El să facă. Să ne aşteptăm ca să primim mai mult decât cerem sau gândim noi. “Domnul poate să-ţi dea mai mult decât atât.” (2 Cron 55:9). Să cerem mult şi Dumnezeu va fi pentru noi Dătător împărătesc. Dumnezeu va da copiilor Săi libertatea de a cere tot ce voiesc, pentru că prin Domnul Isus Hristos ei au devenit copii ai Săi şi El onorează orice cerere în virtutea dragostei pentru Fiul Său. De aceea Domnul Isus ne îndeamnă să cerem în Numele Lui orice este după voia Sa. “Cereţi orice vreţi şi vi se va da.” (Ioan 15:7). “Căci Tatăl însuşi vă iubeşte fiindcă M-aţi iubit.”

Alexandru cel Mare a avut la curtea lui imperială un filozof renumit dar sărac care a ajuns cândva într-o mare criză financiară. La cine să apeleze decât la patronul lui, marele cuceritor, Alexandru? Cererea lui a fost aprobată mai repede decât s-a gândit el. Împăratul i-a dat autorizaţia să primească de la vistieria imperiului orice va cere. El a cerut în numele suveranului zece mii de galbeni, o sumă enormă. Vistiernicul şocat de o aşa mare sumă a refuzat s-o onoreze, dar a informat pe împărat prezentându-i punctul său de vedere cu privire la suma cerută de filozof care i s-a părut exorbitantă. Alexandru l-a ascultat cu răbdare şi i-a răspuns: “Să i se elibereze imediat banii. Sunt încântat – a zis împăratul – de felul cum gândeşte acest filozof. Prin cererea lui el mi-a făcut o cinste deosebită arătând în felul acesta cât contează pe generozitatea mea.” Ce deosebire între generozitatea acestui mândru împărat şi dragostea pe care o are Tatăl nostru din cer pentru noi. El este gata să ne dea cu mână largă şi fără mustrare orice îi cerem prin credinţă. Desigur că cererile noastre, oricât de mari ar fi, sunt garantate de Numele Domnului Isus. Ce garant desăvârşit, care ne scuteşte de un cosemnatar sau de orice altceva care să dovedească până la urmă că merităm să primim ce am cerut. Domnul Isus este sponsorul nostru înaintea lui Dumnezeu. Dar a cere în Numele Lui, presupune recunoaşterea nevredniciei noastre înaintea lui Dumnezeu şi dependenţa noastră de Hristos Domnul. Uşa trezoreriei lui Dumnezeu se deschide în faţa rugăciunii făcută cu credinţă.DESCARCA DE AICI:MANA DE DIMINEATA-AUGUST

 11220840_1058450657501130_1379162452991983908_n

TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU

de Charles H. SPURGEON

1 august

LEGĂMÂNTUL ÎI ATINGE ŞI PE COPII

Voi pune legământul Meu între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine, din neam în neam; acesta va fi un legământ veşnic, în puterea căruia Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţei tale după tine.Geneza 17.7

O, Dumnezeule Tu ai încheiat un legământ cu mine, robul Tău, în Isus Cristos, Mântuitorul meu; şi acum eu Te rog ca şi copiii mei să fie incluşi în planurile Tale de îndurare, îngăduie-mi să cred că această făgăduinţă îmi este făcută mie tot aşa de bine cum este făcută lui Avraam. Ştiu bine că copiii mei sunt născuţi în păcat şi zămisliţi în nelegiuire, ca şi cei ai celorlalţi oameni. Aşa că nu mă bizui pe felul naşterii lor, căci „ce este născut din carne este carne” şi nu altceva. Dar, Doamne, fa să se nască şi ei din Duhul Sfânt şi să intre şi ei în legământul Tău de har.Te rog de asemenea pentru urmaşii mei şi toate generaţiile lor. Să fii Tu Dumnezeul lor, cum eşti şi al meu. Cea mai mare cinste pe care Tu mi-ai făcut-o este că mi-ai îngăduit să fiu robul Tău şi să-Ţi slujesc; fie ca şi urmaşii mei să-Ţi poată sluji în anii care vor veni. O, Dumnezeul lui Avraam, fii şi Dumnezeul lui Isaac! O, Dumnezeul Anei, primeşte pe Samuelul ei! Doamne, dacă Tu ai primit rugăciunea pe care Ţi-o fac pentru ai mei, binecuvântează şi celelalte case ale poporului Tău, unde mai sunt persoane care nu sunt încă ale Tale. Fii Dumnezeul tuturor familiilor lui Israel. Fie ca nici unul din cei care se tem de Numele Tău să n-aibă durerea să vadă pe vreunul din ai lor rămânând nemântuit! Îţi cer acest lucru pentru dragostea lui Isus. Amin!

DESCARCA DE AICI:TEZAURUL PROMISIUNILOR AUGUST

 11713832_965183533543723_525261223677475021_o

MEDITAŢII ZILNICE

WIM MALGO

1 AUGUST

«Şi tot astfel şi Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu ştim cum trebuie să ne rugăm, dar însuşi Duhul mijloceşte pentru noi cu suspine negrăite.»

ROMANI 8,26

Aşa cum un om poate trăi numai dacă respiră, tot aşa el poate avea viaţă spirituală doar dacă se roagă. Rugăciunea este pecetea trăirii dumnezeieşti autentice, este legătura in-dispensabilă cu Dumnezeul cel viu. Te rogi? Prin această întrebare nu mă refer la rugăciunea formală de la masă sau de dinainte de culcare, nici la rugăciunea rostită în nevoi, în necaz sau în pericol, chiar dacă ea vine din toată inima, cu toată sinceritatea. Mă refer la rugăciunea în părtăsie cu alti credincioşi. Membrii cu adevărat născuţi din nou dintr-o biserică se văd nu după numărul mare cu care umplu adunările duminica, ci din numărul celor ce se roagă cu credincioşie la ora de rugăciune. Dragă cititorule, ai primit un duh al rugăciunii sau eşti doar un «creştin»? Dacă eşti născut din nou nu te rogi tu, ci Duhul lui Dumnezeu Se roagă prin tine. Mulţi credincioşi se simt inconfortabil când se pune problema rugăciunii în biserică. Ora de rugăciune ţinută cu toată evlavia Îi este plăcută lui Dumnezeu, de aceea Satan se bucură dacă nu participi. Pocăieşte-te şi caută alinare în părtăşia cu fraţii la ora de rugăciune a bisericii tale! DESCARCA DE AICI:WIM MALGO MEDITAŢII ZILNICE AUGUST10623410_10152366725985952_4835848479928217409_o11703206_959137644108047_6098581375935293015_n

 

CALENDAR BIBLIC

DOMNUL ESTE APROAPE

 1 August

DOMNUL a zis lui Samuel: Când vei înceta să plângi pe Saul, pentru că l-am lepădat, ca să nu mai domnească peste Israel? 1 Samuel 16.1

Poporul a făptuit un mare păcat când L-a lepădat pe Dumnezeu şi şi-a dorit un stăpânitor pământesc ca împărat. Samuel a trebuit să vadă cu durere că nădejdea pusă în puterea şi ajutorul omenesc este o deşertăciune. Fără îndoială că privirile erau îndreptate spre omul pe care Dumnezeu îl îngăduise ca împărat. Acum însă totul era pierdut. Saul a fost lepădat şi Samuel s-a simţit obligat să se îndepărteze de el. Saul era al doilea demnitar cu privire la care Samuel trebuia să vadă dezbrăcarea de demnitatea primită. La începutul lucrării lui, a trebuit să transmită o solie serioasă marelui preot Eli, iar acum la sfârşitul vieţii lui a fost însărcinat să-i spună lui Saul judecata cerească asupra comportării sale. Comuniunea cu Dumnezeu ne va călăuzi până acolo încât să recunoaştem căile Lui şi să ne supunem lor. Noi suntem înclinaţi uneori ca prin sentimentele noastre să fim înşelaţi. Aceasta este o mare primejdie; cel mai activ leac contra umblării după sentimentele noastre, este încrederea adâncă în adevăratele şi de neclintit hotărâri ale lui Dumnezeu. În faţa acestor hotărâri dispar toate sentimentele, iar credinţa creşte tot mai mult.Între adevărata credinţă şi simplele sentimente există o mare deosebire. În timp ce sentimentul se aşează jos şi plânge, credinţa se ridică şi umple cornul cu untdelemn ca să-l ungă ca împărat pe „omul după inima lui Dumnezeu” Minunat este Dumnezeu care totdeauna lasă să iasă binele din răul înconjurător.Oamenii îşi schimbă gusturile şi părerile însă cei credincioşi nu-şi schimbă niciodată poziţia lor spirituală. Ei îl slăvesc pe Dumnezeu în toate împrejurările vieţii, chiar şi în faţa primejdiei de moarte. Satana latră dar nu muşcă. Satana câteodată latră mai tare şi mai puternic, dar prin aceasta nu se face mai grozav.DESCARCA DE AICI:CALENDAR BIBLIC-DOMNUL ESTE APROAPE-AUGUST (1)1559339_949567898438620_4343327771189697835_o

 11096386_928338957217452_249573335493681376_o

MÂNTUIREA PRIN HRISTOS

Meditaţii zilnice – Fritz Berger

 1 August

“Avraam s-a sculat dis-de-dimineaţă”.         Geneza 22:3.

Domnul zisese lui Avraam: “Ieşi din ţara ta, din rudenia şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta”. Si el a ieşit, fără să ştie încotro va merge sau unde va ajunge. El nu s-a sfă­tuit cu niciun om, ci a crezut Cuvântul lui Dumnezeu. Oamenii care fac aşa sunt o binecuvântare şi vor fi binecuvântaţi de Dumnezeu. Oriunde ajungea Avraam ridica un altar pentru Domnul. El a primit făgăduinţa că în sămânţa lui vor fi binecuvântate toate popoa­rele lumii. Sarai era  stearpă. Ea spus lui Avraam: “Iată Domnul m-a făcut să nu am copii; intră, te rog la roaba mea, poate că voi avea copii de la ea”. Avraam a ascultat-o pe Sarai. După doisprezece ani a venit promisiunea lui Dumnezeu, că Sarai va naşte un fiu. Avraam a crezut pe Domnul din nou şi aşa s-a şi întâmplat. Cu acest prilej Dumnezeu i-a schimbat numele din Avram în Avraam şi numele Sarai în Sara. Dar când a văzut Sara, că fiul Agarei era un batjo­coritor, a zis lui Avraam: Izgoneşte pe roaba aceas­ta şi pe fiul ei; căci fiul roabei acesteia nu va moşteni împreună cu fiul meu slobod”. Si Dumnezeu a  zis lui Avraam: “Fă Sarei tot ce-ţi  cere”. Avraam s-a sculat dis de dimineaţă şi a făcut  precum îi poruncise Domnul. Citim mai departe despre Avraam, când Domnul l-a încercat şi i-a zis: “Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care-l iubeşti, pe Isaac; du-te în ţara Moria şi adu-l ca ardere de tot acolo pe un munte pe care ţi-l voi arăta”. Avraam s-a sculat dis de dimineaţă, a tăiat lemne pentru arderea de tot. Observăm deci, că de fiecare dată, când Dumnezeu i-a dat o încercare mare, el s-a sculat dis de dimineaţă. Si pentru noi este scris: “Nu fiţi zăbavnici în ceea ce trebuie să faceţi”.

 DESCARCA DE AICI:MÂNTUIREA PRIN HRISTOS de Fritz Berger AUGUST

11230036_1058453317500864_7290763334158860024_n

SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul II

1 August

2 Împăraţi 16.1-20

În timpul domniei lui Ahaz în Iuda (şi a lui Pecah în Israel), în istorie îşi face apariţia Asiria. Dumnezeu urmează s-o folosească drept „nuiaua mâniei” Lui (Isaia 10.5), pentru a-l împrăştia pe Israel şi pentru a-l pedepsi pe Iuda. În faţa acestei intervenţii de temut, Ahaz acţio­nează, fără dubiu, ca un adevărat politician, dar neţinând cât de puţin seama de voia Domnului. Totuşi, cea mai minunată dintre revelaţii lui îi fusese oferită, după cum învăţăm de la Isaia, cel care a profeţit în timpul domniei lui (Isaia 7.14): „Iată, fecioara va rămâne însărcinată şi va naşte un Fiu şi-I va pune numele Emanuel. Există mulţi oameni şi în zilele noastre care au auzit vestea cea bună a naşterii Mântuitorului, dar au refuzat acest Dumnezeu venit pentru a fi „cu noi”.

Ahaz îşi ia libertatea de a schimba orice în casa Domnului. El dispune confecţionarea unui altar mai mare: oamenii găsesc mereu că ce a stabilit Dumnezeu este prea strâmt. Apoi împăratul lipsit de evlavie înde­părtează altarul pentru sacrificii: valoarea ispăşirii, efica­citatea crucii sunt negate. Apoi îndepărtează temelia lighenelor şi a mării: adică suprimă judecata de sine. În final modifică porticul şi intrarea „din cauza împăratului Asiriei” (v. 18): imagine a acelei religii care place lumii şi care-şi deschide larg porţile către ea.DESCARCA DE AICI:SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI – AUGUST11228053_964876736907736_3551077650299403976_o

 11707864_956161564445920_1368698213788099136_n

CUVÂNTUL Lui DUMNEZEU

pentru astăzi-AUGUST  2015

 1 AUGUST. „RĂSCUMPĂRAŢI VREMEA!”

„Omul… se frământă degeaba” (Psalmul 39:6)

Dacă orele dintr-o zi nu-ţi ajung să termini tot ce ai de făcut, sunt şanse să te regăseşti în lamentaţia lui David: „omul … se frământă degeaba”. Mark Roberts scrie: „E greu să ne gândim la o percepţie mai relevantă asupra timpului nostru atunci când visele pălesc şi speranţele noastre economice se năruie. Ne simţim ca şi cum alergăm de colo-colo „ca nişte umbre” (Psalmul 39:6), fără substanţă”. Pentru a profita la maxim de timpul nostru, Mary M. Byers spune: „Fă liste: ce doreşti să duci la îndeplinire în săptămâna aceasta? Fă o listă cu sarcinile legate de serviciu pe o coloană şi o listă cu cele legate de casă, pe o altă coloană. În felul acesta nu trebuie să te străduieşti să ţii minte totul. Mai întâi, consultă-ţi orarul: e esenţial să-ţi înţelegi volumul de muncă pentru a-ţi stabili nişte scopuri realiste. Ai un program încărcat sau ai o săptămână mai lejeră? Dacă nu eşti aşa de aglomerat, te poţi ocupa de mai multe lucruri decât atunci când eşti mereu pe fugă. Stabileşte-ţi priorităţi: subliniază ceea ce trebuie făcut în această săptămână şi pune tot restul pe o a doua listă. Concentrează-te asupra celei mai importante priorităţi şi fă restul în măsura în care îţi permite timpul. Delegă responsabilitatea: ai vreun coleg care te poate ajuta în această activitate? Acelaşi lucru se aplică şi activităţilor legate de casă; lasă-i pe copii să se implice serios în treburile casnice. Lucrul acesta te va ajuta şi le va insufla un sentiment de mândrie şi responsabilitate. Identifică circumstanţele extenuante: îţi neglijezi propria persoană din cauza grijii avute pentru cineva drag sau faci o muncă dublă cât timp partenerul tău este plecat? În perioadele cu provocări mai mari, acordă-ţi permisiunea de a strecura în program şi alte lucruri fără a te simţi vinovat că nu reuşeşti să faci la fel de multe ca de obicei. Învaţă să renunţi: cu cât un lucru stă mai mult pe lista ta, cu atât mai puţin important va deveni”.DESCARCA DE AICI:CUVÂNTUL Lui DUMNEZEU-AUGUST

11737799_1058909327455263_6447370081325639094_n

 10378244_769487256446686_806479960195596500_n

PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE

1 august

Text: Apocalipsa 11:15-19

NIMICIREA NIMICITORILOR

…dar a venit mânia Ta… să prăpădeşti
pe cei ce prăpădesc pământul.           
Apocalipsa 11:18

  O femeie tânără mărturisea printre lacrimi că avea îndoieli despre Dumnezeu, deoarece văzuse atâţia oameni răi care o duceau bine, în ciuda păcatelor lor. O rudă îi fusese ucisă de doi tineri drogaţi, care nu fuseseră arestaţi.Se întreba: „De ce stă Dumnezeu nepăsător acolo sus şi-i lasă pe aceşti oameni răi să ne distrugă ţara?” M-am gândit la Apocalipsa 11:18, unde citim că Dumnezeu va „prăpădi pe cei ce prăpădesc pământul”. Domnul va face dreptate, în final, aducând o justiţie desăvârşită pentru fiecare. Multe pasaje din Biblie, ca Apocalipsa 11:15-19, descriu revenirea lui Cristos pentru a-Şi înfrânge duşmanii şi pentru a stabili împărăţia Sa de neprihănire  şi pace.Credinţa ne este încercată atunci când vedem duşmanii lui Dumnezeu promovând cu mult curaj răul, deoarece Atotputernicul nu-i pedepseşte imediat. Cei ce vând droguri, cei ce produc materiale pornografice, cei ce încurajează homosexualitatea, cei care îşi tratează rău semenii şi promovează umanismul ateu, pot pe drept cuvânt să fie numiţi „distrugători”. Ei slăbesc fibrele morale ale lumii noastre. Dacă n-ar fi împiedicate de influenţa Duhului Sfânt prin intermediul Bisericii, aceste forţe ale răului ar duce curând la o totală dezintegrare a societăţii noastre. Timpul se apropie totuşi, când deodată şi în mod dramatic, Domnul va veni din  ceruri şi-i va distruge pe distrugători. Pentru credincioşii în Cristos, acest lucru este o mare încurajare. Pentru necredincioşi este o sumbră avertizare!  H.V.L.

Dumnezeu domneşte pe tronu-I suveran,

Judecând pe mari şi mici de pe pământ.

Şi toţi cei ce-au vrut planeta s-o distrugă

Vor cădea cu toţi umili sub sceptrul sfânt.       D.J.D.

Păcătosul are doar două opţiuni: să fie iertat sau pedepsit.

DESCARCA DE AICI:PÂINEA CEA DE TOATE ZILELE-AUGUST

 11722566_1058450490834480_3602885304824612879_o

10480979_749510651777680_156266011627372575_nSĂMÂNŢA BUNĂ

 Sâmbătă, 1 August 2015

… pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară.
Ioan 6.37

Lordul şi cântarea

 Lordul Radstock a fost un cunoscut evanghelist, care a trăit în Anglia, în secolul al XIX-lea. La o evanghelizare, a cerut să se cânte cântarea:

 Aşa cum sunt, plin de păcat

Vin pentru sângele-Ţi vărsat,

De mine Tu Te-ai îndurat,

Isuse, la Tine vin!

 Înainte de începerea cântării, a rugat să cânte numai cei care doresc să facă ce se spune în ea. Un bărbat, care era prezent, s-a supărat foarte tare auzind spusele evanghelistului. Dar fiindcă era multă lume, nu a reuşit să plece din sală. La sfârşitul evanghelizării a plecat spre casă şi, trecând pe lângă o biserică, s-a hotărât să intre. Spre marea sa surprindere şi acolo se cânta aceeaşi cântare. „Oare vrea să-mi vorbească Dumnezeu prin această cântare?“, s-a întrebat acel bărbat. Cuvintele evanghelistului, care a cerut să cânte numai cei care doresc să pună în practică ceea ce se cânta, l-au pus pe gânduri. Cugetând la versurile cântării a înţeles că sângele vărsat la cruce de Mântuitorul curăţă păcatele. De atunci a cântat cu bucurie cântarea aceea.

DESCARCA DE AICI:SĂMÂNŢA BUNĂ AUGUSTvzmozg__www.kepfeltoltes.hu_

 11755089_1058450424167820_3867405210030110899_n

 

10995664_896860353717128_7806588677149544748_n

Created by Christ

In the context of this verse, Paul is testifying concerning his divine call to preach the gospel, especially proclaiming God’s great plan to the Gentiles as well as the Jews.

In support of this revolutionary concept, Paul refers to the great fact of creation. All men, and indeed, “all things,” had been created by one God. Furthermore, it was by the Lord Jesus Christ that God had created all things. Before the revelation of this mystery, the Gentiles had been “without God in the world” (Ephesians 2:12). The phrase “without God” (Greek atheos, from which we get the word “atheist”) is used only this once in the New Testament, and it indicates plainly the barrenness of all pagan religions. “But now in Christ Jesus ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ” (Ephesians 2:13).

Thus, by Jesus Christ, all things were created, and by Jesus Christ “all things” will be gathered “together in one” in the “dispensation of the fullness of times” (Ephesians 1:10). This is all part of the same “mystery of his will,” according to the preceding verse, Ephesians 1:9. In the last chapter, Paul again refers to this now-revealed “mystery” when he urges the Ephesians to pray that he might be able to “make known the mystery of the gospel” (Ephesians 6:19).

Thus the “gospel of your salvation” (Ephesians 1:13), which we like Paul are commanded to make known, is the glorious news that Jesus Christ is both Creator and Consummator of all things, and that by His work of salvation all who believe, whether Jews or Gentiles, receive eternal salvation. “All things were created by him,” and He has shed His blood “to reconcile all things unto himself” (Colossians 1:16-20). HMM

11659457_10153390385436698_8600064950550248808_n

11112498_896723863730777_7314436209621663468_nJuly 4, 2015
The Law of Liberty
“So speak ye, and so do, as they that shall be judged by the law of liberty.” (James 2:12)

On Independence Day, Americans should give thanks to the Author of liberty that we have been privileged to live in this “sweet land of liberty,” where we can worship God freely, in accord with His Word. Liberty is not license, however, and the essence of the American system is liberty under law. Fundamentally, that law is “the law of nature and of nature’s God”—the natural laws of God’s world and the revealed laws of God’s Word. Within that framework we do have liberty—but not liberty to defy either the physical law of gravity or the spiritual “law of liberty.” The latter is formulated in Scripture and has been applied over the centuries, in the English common law and later in our system of constitutional law, both of which are based on Scripture.

Some today, seeking license rather than liberty, might recoil at the very idea of “the law of liberty,” calling it an oxymoron, or contradiction in terms. But Jesus said that only “the truth shall make you free!” (John 8:32). “Sin is the transgression of the law” (1 John 3:4), and “sin, when it is finished, bringeth forth death” (James 1:15), not freedom!

11667502_835851893185261_1604558964184569367_n

No one can be saved by the law, but those who are saved—by grace through faith in Christ—will love God’s law, for it is “holy, and just, and good” (Romans 7:12). We should say with the psalmist: “So shall I keep thy law continually for ever and ever. And I will walk at liberty: for I seek thy precepts” (Psalm 119:44-45).11692558_10153388208926698_3251655119274259030_n

There is, indeed, a law of liberty, and whoever will walk in real liberty will find it only in God’s law of life, through His revealed Word. For “whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed” (James 1:25). HMMicr_logo_faebc0_fade_right

10985880_10207344028503385_5702148893065540678_n

541275_299579053445264_1928802103_nCREATED

“Even every one that is called by my name: for I have created him for my glory, I have formed him; yea, I have made him.” (Isaiah 43:7)

 11220854_709271892532681_2562645793360465786_n

There are three main verbs used to describe God’s work of creation in Genesis. These are “create” (Hebrew, bara), “make” (asah), and “form” (yatsar). The three words are similar in meaning but each with a slightly different emphasis. None of them, of course, can mean anything at all like “evolve,” or “change,” on their own accord.

 11046278_709270622532808_5547982785895352248_n

All three are used in Genesis with reference to man. “And God said, Let us make man in our image. . . . So God created man in his own image. . . . And the LORD God formed man of the dust of the ground” (Genesis 1:26-27; 2:7).

 11101196_709270565866147_6683944202805367189_n

Although the subject of creation is commonly associated with Genesis, it is mentioned even more frequently by the great prophet Isaiah. The words bara and yatsar are used twice as often in Isaiah as in any other Old Testament book and are applied uniquely to works of God. All three verbs are used together in Isaiah 45:18 in order to describe, adequately, God’s purposeful work in preparing the earth for man: “For thus saith the LORD that created the heavens; God himself that formed the earth and made it; he hath established it, he created it not in vain, he formed it to be inhabited: I am the LORD; and there is none else.”

 10488238_1648475508731050_6038160804977702661_n

God created, formed, made, and established the earth, that it might be the home of men and women. But what was God’s purpose for the people who would inhabit it? Our text answers this most fundamental of questions, and once again, all three key verbs are used: “I have created him . . . I have formed him, . . . I have made him . . . for my glory.”

 11252487_390966784427417_9200795970398674582_n

This biblical perspective alone provides the greatest of all possible incentives to live a godly and useful life. The reason we were created is to glorify God! HMM

10606320_1556241347986885_3628642551234847716_n

 http://www.icr.org/article/8797-http://www.icr.org/evidence
icr_logo_faebc0_fade_right

 532159_401906999866532_1375754623_nTOTUL PENTRU GLORIA LUI

de Oswald Chambers

1 IULIE 

Pedeapsa inevitabilă

„Adevărat îţi spun că nu vei iesi de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuţ.”                                             Matei 5:26

„Nu există cer cu un colţ de iad în el.” Dumnezeu este hotărât să te facă pur şi sfânt şi drept; El nu te va lăsa să scapi un moment de sub privirea Duhului Sfânt. Te-a îndemnat să vii la judecată de îndată ce ţi-a arătat vinovăţia, dar n-ai ascultat; procesul inevitabil a început să lucreze şi acum eşti în închisoare, de unde nu vei ieşi până nu vei plăti cel din urmă bănuţ. Tu te întrebi; ..Este acesta un Dumnezeu al milei şi al dragostei? Văzută din punctul de vedere al lui Dumnezeu, aceasta este o lucrare minunată a dragostei. Dumnezeu te va scoate de acolo pur, fără pată şi neîntinat, dar El vrea să-ţi recunoşti tendinţa de a avea drepturi asupra ta însuţi. In momentul în care eşti gata să-L laşi pe Dumnezeu să-ţi schimbe această tendinţă, forţele Lui regeneratoare vor începe să lucreze. Şi în momentul în care înţelegi că scopul lui Dumnezeu este să te aducă într-o relaţie bună cu El, şi apoi cu ceilalţi oameni, El va face orice ca să te ajute s-o iei pe calea cea bună. Hotărăşte-te acum – „Da, Doamne, voi scrie scrisoarea în seara aceasta”; „Mă voi împăca cu omul acela acum”. : Aceste mesaje ale lui Isus Cristos se adresează voinţei şi conştiin­ţei, nu intelectului. Dacă te împotriveşti Predicii de pe munte în mintea ta, vei umbri apelul pe care-l trimite ea inimii tale. „Mă întreb de ce nu cresc în cunoaşterea lui Dumnezeu!” Iţi plăteşti datoriile, din punctul de vedere al lui Dumnezeu? Fă acum ceea ce va trebui să faci într-o zi. Fiecare chemare morală are un „trebuie” în spatele ei.TOTUL PENTRU GLORIA LUI- IULIE

 

988588_952216974840379_9024845548212615000_nCHARLES H. SPURGEON
MEDITAŢII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI
Diminea
ţa şi Seara

1 IULIE

Dimineaţa

Aşa va fi şi vara şi iarna.Zaharia 14:8

Suvoiul de apă vie care curgea în Ierusalim nu seca în timpul căldurilor arzătoare din timpul verii şi nu îngheţa iarna, atunci când gerul era mai tăios decât lama unui brici. O, suflete, trebuie să fii o mărturie a credincioşiei Domnului. Anotimpurile se schimbă şi tu te schimbi, dar Domnul tău rămâne veşnic acelaşi, şi izvoarele dragostei Lui sunt la fel de adânci, limpezi şi îmbelşugate ca întotdeauna. Apăsarea grijilor şi loviturile încercărilor mă fac să am nevoie de răcoarea izvorului harului Său. Pot să merg oricând vreau şi să beau din fântâna Care nu seacă, fiindcă este la fel de plină vara şi iarna. Izvoarele pe sus nu sunt niciodată sărăcăcioase şi, binecuvântat fie numele Domnului, nici izvoarele de jos nu pot seca. Ilie a găsit Cheritul secat, dar Iehova era acelaşi Dumnezeu al providenţei. Iov a spus că prietenii săi erau ca nişte puţuri crăpate, dar a găsit în Dumnezeu un pârâu de mângâiere. Nilul era marea încredere a Egiptului, dar apele lui erau variabile; Domnul nostru este mereu acelaşi. Deturnând cursul Eufratului, Cirus a cucerit Babilonul, dar nici o putere, omenească sau diavolească, nu poate schimba cursul harului divin. Albiile vechilor râuri au fost găsite uscate şi triste, dar izvorul care coboară din muntele suveranităţii divine şi iubirii infinite va fi întotdeauna îmbelşugat. Generaţiile trec una după alta, dar curgerea harului este neschimbătoare. Râul lui Dumnezeu poate cânta cu mai îifiultă dreptate decât pârâul din poezie

Oamenii vin, oameni se duc

Dar eu merg veşnic.

Cât de fericit eşti, suflete, să te afli lângă asemenea ape! Nu privi niciodată alte izvoare, fiindcă vei auzi mustrarea Domnului şi acum, ce cauţi să te duci în Egipt, să bei apa Nilului?”

 star-of-bethlehem

Seara

Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în răcoarea zilei”. Geneza 3:8

Suflete, acum că „răcoarea zilei” a venit, retrage-te într-un loc liniştit şi ascultă glasul Domnului. El este întotdeauna gata să-ţi vorbească atunci când eşti pregătit să-L auzi. Dacă ţi se pare că părtăşia cu Dumnezeu vine greu, problema nu este a Lui, ci a ta. Fiindcă El stă la uşă şi bate, şi dacă poporul Său îi deschide, se bucură să intre. Totuşi, în ce stare este inima mea, grădina Domnului? Pot să risc să spun că este bine îngrijită şi udată şi că aduce fructe pentru El? Dacă nu, El are dreptul să-mi reproşeze multe. Totuşi, Ii cer să vină al mine, fiindcă doar prezenţa Soarelui Dreptăţii, care aduce „tămăduirea pe aripile hui” (Maleahi 4:2) poate să-mi vindece inima. Vino, deci, Doamne Dumnezeul meu; sufletul meu Te invită cu ardoare şi te aşteaptă cu nerăbdare. Vino la Mine, Isuse, Prea Iubitul meu, şi sădeşte flori proaspete în grădina mea, asemeni acelora care înfloresc în perfecţiunea caracterului Tău. Vino, Tată. Tu eşti Mirele; tratează-mă cu dragoste şi grijă. Vino, Duh Sfânt, şi lasă-ţi roua să cadă pe întreaga mea fire, la fel ca roua de seară care udă acum ierburile. O, dacă Dumnezeu mi-ar vorbi! „ Vorbeşte, Doamne, căci robul Tău ascultă” (1 Samuel 3:9). O, dacă El ar vrea să umble cu mine! Sunt gata să-I dau toată inima şi mintea, şi să alung orice alt gând. Mă întreb doar ce desfătări îmi va oferi. Sunt sigur că El va avea părtăşie cu mine, în dragosteaLui, fiindcă mi-a dat Duhul Său Sfânt să fie cu mine pentru totdeauna. Inserarea este plăcută, fiecare stea pare să fie ochiul cerului, şi vântul răcoros pare răsuflarea iubirii divine. Tată, Frate mai mare, Mângâietorule, vorbiţi acum cu iubire, fiindcă mi-am „deschis urechea, şi nu m-am împotrivit” (Isaia 50:5)CHARLES H. SPURGEON-MEDITAŢII DE DIMINEAŢA ŞI SEARA- IULIE

1896760_507011019455273_8310254259619184450_n

MÂNTUIREA PRIN HRISTOS

Meditaţii zilnice – Fritz Berger

1 Iulie

Şi ceea ce câştigă biruinţă asupra lumii este credinţa noastră.”                                                            Ioan 5:4.

În epistola către Efeseni citim: “Pe deasupra tu­turor acestora luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului care este Cuvântul lui Dumnezeu”. Trebuie să luăm asupra noas­tră toată armura lui Dumnezeu pentru ca să putem ţine piept uneltirilor diavolului şi să recunoaştem intenţiile lui înşelătoare. Trebuie să fim îmbrăcaţi cu platoşa mântuirii,deci să ne bazăm încontinuu pe mântuirea pe care ne-a dăruit-o Isus Hristos. Isus spune:”Eu sunt calea,adevărul şi viata”. Nu faptele noastre sunt calea, ci Domnul Isus este calea. Noi trebuie să rămânem pe această cale în toate nevoile şi furtunile vieţii.Dumnezeu este credincios şi ne conduce cu siguranţă.Platoşa neprihănirii însă o pot îmbrăca doar aceia care au fost îndreptăţiţi prin credinţă. Astfel putem fi încredinţaţi că Domnul Isus Hristos prin sângele Lui vărsat pe cruce şi prin învierea Sa ne-a îndrep­tăţit şi sfinţit. Trebuie să fim conştienţi întotdea­una de ceea ce a săvârşit Isus pentru noi. Dacă îl vedem pe Mântuitorul nostru doar pe cruce nu putem birui. Trebuie ca Cuvântul lui să fie întipărit în inima noastră, că El s-a făcut păcat în locul nostru, pentru ca să ne înfăţişeze neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu,pentru că a luat asupra Sa toate păcatele noastre. Aceasta este calea.Cu acest fapt împlinit,noi putem să ne apărăm, astfel folosim platoşa mântuirii. O, iubite Tată, te rog dă-mi înţelepciune ca să lupt cu succes în toate ispitele, să am biruinţa pentru ca numele Tău să fie slăvit şi preamărit.MANTUIREA PRIN HRISTOS de FRITZ BERGER- IULIE

 11227777_877265452310277_3931912949271938483_n

CALENDAR BIBLIC

DOMNUL ESTE APROAPE

1 IULIE

Timp de şapte zile, veţi mânca azimi. Din cea dintâi zi veţi
scoate aluatul din casele voastre: căci oricine va mânca
pâine dospită, din ziua întâi până în ziua a şaptea, va fi
nimicit din Israel.                                               Exod. 12,15.

Sângele mielului pascal care se vedea pe amândoi stâlpii şi deasupra uşii caselor israeliţilor îi ocrotea de judecata dumnezeiască, de moartea întâiului născut. Sângele era mărturia că în acea casă pătrunsese o dată moartea.

Comuniunea cu Dumnezeu şi unii cu alţii prin mâncarea Mielului pregătit ne face atenţi să îndepărtăm mai întâi TOT aluatul. Aluatul este o înfăţişare a tot ce este rău şi al păcatului, fie că e vorba de conduită morală, fie că e vorba de învăţături greşite. Cele şapte zile, adică o săptămână, ne arată că toată viaţa credinciosului din clipa întoarcerii sale la Dumnezeu trebuie să fie sfântă. Domnul să ne dea harul ca să îndepărtăm tot aluatul din casele noastre şi din vieţile noastre. A mânca azimi înseamnă a ne supune fără şovăială tuturor îndemnurilor Sfintei Scripturi. Numai când umblăm în lumina Cuvântului avem părtăşie cu Dumnezeu şi unii cu alţii. în această lumină putem recunoaşte tot ce nu-i place lui Dumnezeu. Orice delăsare în privinţa cercetării personale este cauza multor slăbiciuni, lipsuri şi a necredincioşiei. Un israelit care nu se ţinea de poruncile lui Dumnezeu trebuia să fie nimicit din mijlocul lui Israel. Ce învăţătură serioasă! Dacă din neglijenţa noastră nu ne cercetăm şi nu mărturisim abaterea în faţa lui Dumnezeu, adorarea noastră va fi nevrednică. Atunci Dumnezeu trebuie să ne ia în şcoala Sa de educaţie prin dragoste. Dacă nu îndepărtăm răul, judecându-l atunci are să se infiltreze tot mai mult şi Dumnezeu aduce judecata asupra noastră. Aluatul are proprietatea de a invada toată masa. De aceea apostolul, mânat de Duhul Sfânt, a scris: „Măturaţi aluatul cel vechi. Nu este datoria voastră să judecaţi pe cei dinăuntru?” (1 Cor. 5). Noi, credincioşii trebuie să facem această lucrare. Nu trebuie să-L rugăm să o facă El.CALENDAR BIBLIC DOMNUL ESTE APROAPE-IULIE (1)

10421628_877718582264964_6348439046713492335_n

MEDITAŢII ZILNICE

WIM MALGO

1 IULIE

«Căci cine este, în adevăr, nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? Nu sunteţi voi, înaintea Domnului nostru Isus Cristos, la venirea Lui?

Da, voi sunteţi slava şi bucuria noastră.»

1 TESALONICENI 2,19-20

Cununa gloriei este formată din sufletele pe care le-am câştigat pentru Cristos. Eşti tu un adevărat pescar de oameni? Isus a spus odată pescarilor! «Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni» (Matei 4,19). Poţi să fii «pescar de oameni» în timpul discuţiilor personale. Poţi să câştigi suflete în rugăciune. Ai tu o inimă care arde pentru cei pierduţi? Dacă îl rogi pe Domnul în mod deosebit acest lucru, cu siguranţă El îţi va scoate în cale suflete care au nevoie de mântuire. Va fi minunat să te regăseşti printre cei ce vor primi o cunună a gloriei.

Domnul ne-a promis cinci feluri de cununi în Noul Testament. Aceste cununi sunt pentru cei învingători, adică pentru cei care L-au urmat pe Isus întreaga lor viaţă. Va trebui oare să alergi în cinci direcţii diferite? O, nu! în Apocalipsa 19,11-12 este scris: «Apoi am văzut cerul deschis şi iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce sta pe el se cheamă „Cel credincioşi „ Cel adevărat” şi El judecă şi Se luptă cu dreptate. Ochii Lui erau ca para focului. Capul îl avea încununat cu multe cununi împărăteşti …». Toate aceste cununi minunate sunt adunate într-o singură Persoană: Domnul nostru Isus Cristos!WIM MALGO-MEDITATII ZILNICE-IULIE

 

11060282_1614370098820852_6731626080695055513_nMANA DE DIMINEAŢĂ

1  IULIE

Fapt. Ap. 24:16  

„De aceea mă deprind să am totdeauna o conştiinţă fără vină înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.”

Când pacea domneşte în conştiinţă, totdeauna este putere asupra păcatului. Pacea este ca un paznic care păzeşte uşa inimii, dacă paznicul nu este la post, ori zbuciumul lăuntric înăbuşe glasul Duhului, ori glasul Lui nu este auzit din pricina tăcerii de moarte a cugetului adormit.

O conştiinţă vinovată este una din armele cele mai eficace ale lui Satan împotriva copiilor lui Dumnezeu: credinţa poate fi îndrăzneaţă numai când cugetul este curat. Pentru un credincios nu este un proces lăuntric mai dureros ca atunci când are un cuget vinovat: dar credinţa biruieşte şi conştiinţa se linişteşte când realizează că vina este înlăturată de sângele ispăşitor al Domnului Hristos. O foarte mică pată pe cuget, face o largă spărtură în părtăşia noastră cu Dumnezeu.Dacă avem vreo îndoială pe conştiinţa noastră cu privire la orice lucru ar fi, să mergem direct la Domnul Isus ca s-o rezolvăm cu El. Dragostea noastră faţă de El detestă un drum încurcat. Dacă cugetul nu se lasă instruit de Duhul Sfânt devine o unealtă pentru Satan şi dacă pacea conştiinţei este falsă, închipuită, aduce ruină. Iar dacă nu este nici vorbă de pace, cugetul devine chinuitor, un călău. Niciodată să nu tratăm cu uşurătate şoaptele unei conştiinţe care ne osândeşte fie chiar şi în cel mai mic lucru, după măsura noastră. Lipsa noastră de umblare în Duhul, adesea îi influenţează pe alţii la acelaşi fel de vieţuire. Ce mare binecuvântare este un cuget sensibil şi delicat. Când un astfel de cuget are de a face cu un păcat cât de mic, imediat îl va face să spună: „Cercetează-mă Doamne”. Având o astfel de stare noi, nu numai că ne întristăm şi pentru un gând mânios sau o izbucnire a temperamentului, dar chiar şi pentru un gând de necredinţă care ne-ar trece prin minte. Iertarea unui păcat care ne-a afectat cugetul, întăreşte sufletul pentru părtăşia cu Dumnezeu, înlătură de atunci înainte, orice învinuire a con­ştiinţei şi redă pacea care fusese pierdută. Ce dulce este mângâierea pe care ne-o dă astfel Cuvântul lui Dumnezeu: „Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor: pe Isus Hristos Cel neprihănit. El este ispăşirea pentru păcatele noastre.” – 1 Ioan 2:1,2. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, vă curăţeşte conştiinţa de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului Celui viu.” – Evrei 9:14MANA DE DIMINEAŢĂ-IULIE

11164801_877680752268747_2981130671054972953_nTEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU

de Charles H. SPURGEON

1 iulie

DUMNEZEU CU NOI

Dumnezeu va fi cu voi. Geneza 48.23

Bătrânul Iacov nu mai putea să rămână cu Iosif, căci îi venise ceasul să moară; dar el îl părăsea pe fiul său fără grijă, căci putea să spună cu încredere: „Dumnezeu va fi cu voi”. Când fiinţele cele mai iubite din familiile noastre sau prietenii noştri cei mai buni sunt chemaţi acasă prin moarte, să ne mângâiem cu gândul că Domnul nu ne-a părăsit şi că El trăieşte pentru noi şi rămâne cu noi întotdeauna.Dacă Dumnezeu este cu noi, noi suntem într-o tovărăşie măreaţă, chiar atunci când suntem săraci şi dispreţuiţi. Dacă Dumnezeu este cu noi, suntem siguri că ne va fi dată toată puterea de care avem nevoie, căci nimic nu este mai presus de puterea Sa. Dacă Dumnezeu este cu noi, suntem în deplină siguranţă, căci nici un rău nu poate atinge pe cel ce umblă sub ocrotirea Sa. Ce pricină de bucurie avem! Nu numai că Dumnezeu este cu noi, dar El va fi cu noi: cu noi personal; cu noi ca familie; cu noi ca Biserică. Chiar numele de Isus, nu înseamnă el Emanuel, adică Dumnezeu cu noi? Şi dacă Dumnezeu este cu noi, nu este acesta cel mai mare bine? Să fim deci îndrăzneţi şi sârguitori, bucuroşi şi plini de nădejde. Pricina noastră va prospera şi adevărul va birui, căci Dumnezeu este cu cei ce sunt cu El.Fie ca acest verset să facă bucurie oricărui credincios care va citi „cecurile credinţei”. Nu este o fericire mai mare.TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU- IULIE

11209555_952196601509083_1864586020064523182_n

OSWALD CHAMBERS

BĂTÂND LA UŞA LUI DUMNEZEU

 1 IULIE

 „Aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi” (1 Petru .5:7). O, Doamne, ce minune sunt aceste cuvinte! Miasmele care există uneori împrejurul hotarelor minţii necesită grija Ta constantă pentru a fi ţinute departe. Privesc la Tine ca să fiu înnoit în duhul minţii mele.OSWALD CHAMBERS-BĂTÂ’ND LA UŞA LUI DUMNEZEU-IULIE

 

11209441_1052060468140149_6419666616325688234_nDOMNUL ESTE APROAPE-GBV

1 Iulie

Noi toţi am fost botezaţi de un singur Duh într‑un singur trup.                                                        1 Corinteni 12.13

Cuvântul ne spune că cei credincioşi sunt mădulare ale lui Hristos, mădulare ale Trupului Său şi mădulare unii altora. Aceasta este singura calitate de membru pe care Cuvântul o recunoaşte. De ce am căuta o alta? Nu este aceasta de ajuns? Adunarea nu este o asociere voluntară la care oamenii să adere sau să o părăsească după cum voiesc, aşa cum stau lucrurile în cazul unei secte. „Iar Domnul adăuga Adunării în fiecare zi pe cei care erau mântuiţi“ (Fapte 2.47). „Noi toţi am fost botezaţi de un singur Duh într‑un singur trup.“ Astfel aşază Domnul mădularele în Trup, prin Duhul Sfânt. Ele sunt aşezate acolo prin puterea divină, iar aceasta constituie organizarea divină a Adunării lui Dumnezeu. Nu avem nevoie de vreo alta. Adunarea există prin lucrarea plină de putere a lui Dumnezeu, prin Duhul, şi este rod al răscumpărării; iar credincioşii, în mod simplu, mărturisesc aceste adevăruri prin strângerea lor laolaltă potrivit Cuvântului lui Dumnezeu.

Să nu uităm niciodată că Adunarea există ca o organizaţie divină şi, astfel, vom fi vindecaţi de tendinţa de a ne asocia unei grupări sau alteia. Aceasta înseamnă că nu există nicio responsabilitate cu privire la felul cum ne adunăm? Nicidecum! Ca mădulare ale lui Hristos, pe care Dumnezeu le‑a aşezat în Adunare, responsabilitatea noastră este de a urma indicaţiile care nu sunt date în Cuvântul lui Dumnezeu. Citim, de exemplu, că nu trebuie să părăsim „strângerea noastră laolaltă“ (Evrei 10.25).Dacă cei credincioşi se strâng laolaltă – nu ca membri ai unei grupări sau secte, ci, în mod simplu, ca mădulare ale lui Hristos – şi se îndeamnă unii pe alţii, aceasta înseamnă ascultare faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. Aşa ceva nu înseamnă să pui bazele unei biserici şi nici nu este nevoie de aşa ceva. Singurul lucru de care este nevoie este ascultarea. Hristos spune: „Unde doi sau trei sunt adunaţi pentru Numele Meu, acolo Eu sunt în mijlocul lor“. A căuta să ne strângem astfel constituie responsabilitatea noastră, iar când facem acest lucru, El este în mijloc, pentru a fi recunoscut ca Domn şi Cap şi pentru a‑Şi pune pecetea aprobării peste tot ceea ce este făcut în Numele Său.

  1. H. RuleDOMNUL ESTE APROAPE GBV IULIE

11168870_1052060888140107_1233221268111239865_nCUVÂNTUL Lui DUMNEZEU

pentru astăzi-IUNIE  2015

 1 IULIE. PE CINE AI CÂŞTIGAT TU PENTRU HRISTOS?

„Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură” (Marcu 16:15)

Într-o zi, un pastor i-a spus managerului unui magazin: „de multe ori am discutat cu dumneavoastră despre covoare, dormitoare şi instalaţii, dar nu am discutat niciodată despre afacerea mea. Mi-aţi putea acorda câteva minute?” După ce a fost condus într-un birou privat, pastorul şi-a scos Noul Testament şi l-a îndemnat pe manager să devină creştin. La final, lacrimi au început să şiroiască pe obrazul bărbatului şi a spus: „Am şaptezeci de ani. M-am născut în acest oraş şi peste o sută de lucrători şi cinci sute de slujitori din diferite biserici mă cunosc în calitatea mea de om de afaceri. Dar sunteţi singurul care mi-a vorbit vreodată de sufletul meu”. În acea zi, el a îngenuncheat şi şi-a predat viaţa iui Hristos. Noi am pus căruţa înaintea calului! Credem în continuare că dacă invităm oameni la biserică, ei vor fi mântuiţi. Şi îi mulţumim lui Dumnezeu că lucrul acesta se întâmplă. Dar când cei din biserica primară se adunau la închinare ei erau deja câştigaţi pentru Hristos înainte să meargă la biserică! Ultima faptă a lui Hristos a fost câştigarea unui suflet pe cruce. Ultima Lui poruncă pentru noi a fost să câştigăm suflete pentru El. Şi ultima Lui rugăciune pe cruce a fost pentru iertarea unui suflet. Nu trebuie să ai pregătire teologică; trebuie doar să fii îndrăgostit de Hristos. Când eşti îndrăgostit, lucrul acesta se vede pe faţa ta şi se exprimă în vorbele tale. Domnul Isus a spus: „după ce voi fi înălţat… voi atrage la Mine pe toţi oamenii” (Ioan 12:32). Nu te îngrijora că nu-i poţi atrage pe oameni la Hristos; prezintă-li-L şi El se va ocupa de restul.CUVÂNTUL Lui DUMNEZEU-IULIE

 11692533_1128691823811501_5676186263375657991_n

IZVOARE IN DEŞERT

1 Iulie

Cuvintele mele … se vor împlini la vremea lor. (Luca 1:20)

Lucrurile care au fost spuse din partea Domnului se vor împlini! (Luca 1:45)

Domnul va împlini cu siguranţă acele lucruri

Pe care o inimă iubitoare a aşteptat îndelung să le vadă;

Acele cuvinte de care ea se agaţă se vor împlini,

Pentru că Dumnezeul ei a promis cu credincioşie;

Şi, cunoscându-L, ea nu se poate îndoi de Cuvântul Lui;

El spune şi se face. Domnul atotputernic!

 

Domnul va împlini cu siguranţă acele lucruri,

O, inimă împovărată, odihneşte-te mereu în purtarea Lui de grijă;

În linişte sub aripile Lui ocrotitoare

Aşteaptă răspunsul la rugăciunea ta fierbinte.

Şi când ţi-ai „aruncat îngrijorările“ şi inima-ţi cântă,

Domnul va împlini cu siguranţă acele lucruri.

 

Domnul va împlini cu siguranţă acele lucruri,

O, inimă obosită, crede şi aşteaptă şi roagă-te;

Plin de pace, dangătul clopotelor de seară încă mai sună,

Deşi norul şi ploaia şi furtuna au umplut ziua.

Credinţa străpunge ceaţa îndoielii care împiedică

Uneori noaptea ce trebuie să vină, şi găseşte stelele.

 

Domnul va împlini cu siguranţă acele lucruri,

O, inimă încrezătoare, Domnul ţie ţi-a spus;

Lasă Credinţa şi Speranţa să răsară şi să-şi înalţe aripile,

Să se ridice în zbor spre norii aurii ai răsăritului;

Porţile zorilor trandafirii se deschid larg,

Descoperind bucurii pe care întunericul nopţii le-a ascuns.

                                                            Bessie Porter

11411996_754946014612055_3648446470839662738_o

Matthew Henry a spus: „Putem să ne bizuim pe Dumnezeu pentru împlinirea promisiunii Lui, chiar şi atunci când toate drumurile care duc la ea sunt închise. Pentru că „în adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt „da“; de aceea şi „Amin“ [aşa să fie], pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu“ (2 Corinteni 1:20).IZVOARE ÎN DEŞERT- IULIE

 11258253_476244795873181_8211068207239350860_n

SĂMÂNŢA BUNĂ

Miercuri, 1 Iulie 2015

… Iosif tot mai trăieşte şi chiar el cârmuieşte …
Geneza 45.26

Cârmuitorul

Fiii lui Iacov aduceau un mesaj de bucurie tatălui lor: Iosif trăia şi cârmuia. Înălţarea lui Iosif nu era una obişnuită. Întâmplările prin care a trecut Iosif până la acel moment, dovedesc pe deplin că mâna lui Dumnezeu conducea toate lucrurile. Totodată, feluritele împrejurări prin care a trecut Iosif, sunt pentru noi o imagine a drumului de suferinţă şi slavă a Mântuitorului.Iosif a fost scos din groapa şi temniţa, în care îl aruncaseră invidia fraţilor săi şi judecata nedreaptă a unui păgân, şi a fost făcut cârmuitor peste toată ţara Egiptului. Nu numai atât, ci Iosif a ajuns vasul binecuvântării pentru Israel, sprijinul vieţii lui şi a întregului pământ. Îl vedem pe Domnul Isus ca Om adus de mâna omenească la locul morţii, apoi înviat prin mâna lui Dumnezeu şi înălţat în cinste şi slavă. „Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, Om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele şi lucrările pline de putere, pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine ştiţi; … voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin mâna celor fărădelege. Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-i legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea“ (Faptele Apostolilor 2.22-24). Acesta este Cârmuitorul credincioşilor!SĂMÂNŢA BUNĂ-IULIE

 11223478_1052060648140131_4704165266130092526_nSCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul II

1 Iulie

1 Împăraţi 22.19-40    

Cei patru sute de profeţi au anunţat într-un singur glas ceea ce dorea împăratul. Ce riscă ei? Dacă Ahab câştigă războiul, prezicerea lor se va confirma. Iar dacă nu se va mai întoarce, nici nu le va mai putea face vreun reproş. Alături de aceşti profeţi mincinoşi, un singur profet al Domnului, credinciosul Mica, face cunoscut adevărul cu curaj şi trebuie să sufere pentru el. Asemeni capitolului 18, şi acesta ne pune în gardă cu privire la un pericol: cel de a judeca dacă un lucru este bun sau rău după numărul celor care-l practică. Oamenii de astăzi, asemenea lui Ahab, „îşi vor strânge o mulţime de învăţători după pof­tele lor” (2 Timotei 4.3). Nu le place să audă vorbindu-se în special despre o judecată eternă, de aceea găsesc, pentru liniştea lor, învăţători care le promit că, în final, totul va fi bine. Dar, mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu îi va face de ruşine pe toţi mincinoşii. Cuvântul Lui este adevărul (Ioan 17.17). Pe Iosafat, lipsa curajului aproape că-l costă viaţa. L-a urmat pe Ahab, de teama să nu-l supere. Dar acesta din urmă, cu laşitate, a căutat să deturneze atenţia adver­sarilor şi a eforturilor lor înspre Iosafat. Însă şiretlicul său nu L-a înşelat pe Domnul, care avea ochii îndreptaţi asupra unuia dintre împăraţi pentru a-l scăpa, iar asupra celuilalt, pentru a-Şi împlini judecata necruţătoare (vezi Psalmul 7.12-13).SCRIPTURILE IN FIECARE ZI -IULIE

 

 

11168008_478811755619141_8492173721791557633_nPÂINEA CEA DE TOATE ZILELE

1 Iulie

Text: Isaia 40:21-26                                     

Ridicaţi-vă ochii in sus, si priviţi! Cine a făcut aceste lucruri?                                                                     Isaia 40:26

„NU AM PRIVIT NICIODATĂ ÎN SUS DE AICI!”

Prietenul meu Mark era pe terenul de golf unde mai jucase de multe ori. Deodată a exclamat către partenerii săi de joc: „Priviţi, ce privelişte minunată!” Dincolo de dunele aurii ale nisipului se desfăşura o imagime minunată a Lacului Michigan, cu oglinda apelor albastre sclipind în lumina acelei veri splendide. De fiecare dată, înainte de a ajunge în acel punct specific, Mark fusese concentrat la joc şi la problemele lui. Ochii îi fuseseră aplecaţi numai în jos. „Nu am privit niciodată în sus de aici!” a exclamat el. Cuvintele lui m-au făcut să mă gândesc la oamenii cărora Isaia le-a vorbit cu previziune profetică. Vor fi în exilul babilonian, departe de ţară, într-o situaţie precară. Profetul îi sfătuieşte să privească în sus, să-şi ridice ochii în sus amintindu-şi de maiestatea, puterea şi credincioşia Domnului Suveran peste totul. Acest sfat este bun şi pentru noi cei de azi. Uneori devenim atât de preocupaţi de dificultăţile vieţii, sau atât de copleşiţi de anumite situaţii, că pierdem perspectiva lui Dumnezeu. Suntem în locuri problemă care ne absorb interesul şi ne limitează viziunea. Poate fi biroul unde lucrăm, sau prezenţa unei persoane dificile. Poate fi un pat de spital sau camera unde zăcem bolnavi. Suntem descurajaţi şi slăbiţi. Dacă aşa este, atunci avem nevoie să privim în sus şi să vedem din nou grandoarea şi puterea Dumnezeului nostru atotputernic. Să nu ajungem să spunem vreodată: „Niciodată n-am privit în sus din locul acesta!” D.C.E.

De vezi ce minuni poate Domnul să facă 
Privind în jur la toate cele create, 
Încrede-te atunci în puterea-I divină; 
          Sigur te va trece cu bine prin toate. D.J.D.

Unii oameni văd mai multe lucruri ale lui Dumnezeu plimbându-se în jurul casei, decât văd alţii făcând călătorii împrejurul lumii.PAINEA CEA DE TOATE ZILELE – IULIE11181786_952677718127638_1677308578161048415_o

 10689568_794323237276830_5964761705441781782_n

 

CIuQ9h9WEAALAK-Stand in AWE of God and His creation. It draws me closer to Him. Then I read His word and see how much He loves me, in spite of my sin, and I just want to serve Him with all my heart. Lord, thank you for Your Love,Your Creation and Your Son  who died for all !!!11539209_951741118221298_6031535643569593462_o

11653240_1013544948657770_943852760_n (1)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 133 other followers

%d bloggers like this: