Feeds:
Posts
Comments

B a r z i l a i - e n - D a n

Din ce în ce mai frumos și mai practic! Lăsați-mi un comenatriu mai jos.

Cu ani în urmă am dat un interviu celor de la Alfa și Omega. M-au întrebat atunci dacă aș avea ceva împotrivă dacă Dumnezeu ar da revelații suplimentare astăzi. I-am răspuns că avem deja mult prea mult în Biblie și pricepem doar în parte. M-am oferit atunci să revin ca să discutăm puțin despre sistemul teologic al apostolului Pavel, complet și complex. N-am revenit. O faca acum parțial prin intermediul acestui capitol de carte. Sper să ajungă și acolo unde trebuie.

View original post

B a r z i l a i - e n - D a n

Marele război de la Armaghedon

De data aceasta, Ioan este plasat la intersecția dintre pământ și cer. În această vedenie, apostolul îl vede pe Domnul Isus venind. Identitatea Lui este dincolo de orice îndoială: este Domnul Domnilor și Cuvântul întrupat în istorie:

Apoi am văzut cerul deschis şi iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce sta pe el se cheamă „Cel credincios” şi „Cel adevărat” şi El judecă şi Se luptă cu dreptate. Ochii Lui erau ca para focului; capul îl avea încununat cu multe cununi împărăteşti şi purta un nume scris pe care nimeni nu-l ştie, decât numai El singur. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele Lui este: „Cuvântul lui Dumnezeu”. … Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiag de fier. Şi va călca cu picioarele teascul vinului mâniei…

View original post 1,647 more words

%d bloggers like this: