Feeds:
Posts
Comments

Archive for October 1st, 2011

Ferestre Deschise [mailto:ferestredeschise@gmail.com]

15,16 ,17,18 19 Septembrie

 La ce pot nădăjdui cel mai mult este ca cele spuse aici, să se deschidă asemenea unor ferestre și uitându-vă prin ele să vedeți un singur lucru – cât de superior este Isus Cristos față de orice altceva!

T. Austin-Sparks

Ferestre deschise

Extrase din scrierile lui T. Austin-Sparks

Ghedeon bătea grâu în teasc ca să-l ascundă de Madian. Judecători 6

În vremuri de situații de necesitate națională datorită amenințărilor sau chiar al războiului, unul din considerentele cele mai vitale și singurul care guvernează în mare parte situația este cea a furnizării de hrană. Păstrarea ei este trăsătura principală atât în ce privește apărarea, cât și atacul. A nu o lăsa să cadă în mâna vrăjmașului este o tactică a biruinței. Dacă acest lucru este adevărat în domeniul natural și pământesc, cu siguranță este adevărat și în domeniul spiritual și ceresc. Creștinii nu realizează întotdeauna că ei se nasc (la nașterea din nou) în condiții care marchează starea de necesitate. Aceasta înseamnă că s-au născut în condiții de război, încă din ziua când Adam a păcătuit, iar acel război devine tot mai intens cu cât sfârșitul dispensațiunii se apropie. O trăsătură a acestui război este hrana, iar problema finală a fiecărui credincios depinde de hrana spirituală la modul cel mai serios cu putință. Cum a fost în vremea lui Ghedeon așa este și acum. Madianiții căutau atunci să distrugă și să fure toată recolta. Ghedeon a fost investit de Dumnezeu ca să aducă eliberare deoarece el însuși păstra hrana pentru frații săi și astfel a înfrânt vrăjmașul.

Prima întrebare pe care doctorul o pune pacientului este: ”Cum stați cu apetitul?” Apetitul este strâns legat de boală sau de sănătate, așadar este un simptom. Un lucru care trebuie recunoascut este că în creștin există ”omul din lăuntru” care este cu totul diferit și distinct de omul din afară, acesta are un set întreg de facultăți și funcții bine definite. Omul din lăuntru este în stare să crească; să fie într-o stare de boală sau de sănătate; să fie slab sau puternic; să fie în stare să facă fapte de vitejie spirituală sau să fie incapabil să lupte. Nu contează câtă energie și vigoare naturală are un creștin, prin puterea lui firească nu poate realiza nici măcar o iotă din valoarea spirituală. Mai devreme sau mai târziu, va exista un colaps atât în lucrător cât și în lucrare și orice stare de necesitate va precipita acest colaps dacă omul nu deține o constituție cu adevărat spirituală. Aceasta depinde de hrana spirituală. Dar pe cât este de ușor să înaintezi cu forțe proprii, să acționezi și să eșuezi în a-ți da seama că nu prin putere spirituală faci ceea ce faci, pe atât ar trebui să punem în practică testarea vieții și a sănătății spirituale. Cum stați cu apetitul? Ce fel de apetit aveți după hrana spirituală? Este un apetit scăzut? Vă săturați repede? Este prea sucit și instabil? Trebuie ca hrana spirituală să fie pregătită mai întâi pentru ca apoi să vă fie servită într-un mod plăcut și gustos așa încât să vă facă să vă simțiți că mâncați, deși de fapt nu mâncați? Ce puteți mânca? Aceasta este o întrebare pentru cei fragili și invalizi.

Căci cu adevărat, cei sănătoși și puternici cer ”hrană tare”, ”ceva solid”; ”ceva care să-i hrănească și care să le țină de foame”! Acesta este un test cât se poate de adevărat al vieții noastre spirituale, iar Pavel, apostolul, nu ne-a lăsat în ceață în această privință. ”Fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni spirituali, ci ca unor prunci. V-am hrănit cu lapte, nu cu carne; căci… nu puteați s-o mâncați” (1 Cor. 3:1,2).

Una din trăsăturile cele mai înșelătoare și fatale ale hrănirii vieții în ultimii ani este latura dulcegăriei. Plăcută la gust, anihilând foamea pentru moment, ușor de mâncat, nimicind simțul nevoii sau al dorinței după ceva mai substanțial. Dar aceasta este o lume falsă, înșelătoare în sensul că eșuează în a lua parte la creșterea organismului; iar când apare testul dur, când epidemia este în floare, iar germenii abundă, când se cere răbdare sau când trebuie traversată o criză, atunci se arată lipsa fatală a vitalității organismului.

Acest lucru are un echivalent sau o paralelă tragică în viața spirituală. Există o tendință neplăcută de a sluji lucrurilor spirituale într-un mod care nu necesită decât foarte puțină osteneală. Atracția este un considerent principal. Clasicii unei generații sau două în urmă au fost înlocuiți cu ceea ce se poate citi în câteva minute și apoi subiectul este epuizat. Ni se spune că aceasta se cere pe piață și există prea puțină dorință după ceva mai substanțial. Este acesta simptomul stării spirituale al majorității creștinilor de azi? Atunci nu putem decât să anticipăm o îngrozitoare ”cădere în ziua cea rea”.

Pericolele acestei stări sunt multe și mari. Unul dintre ele este o predispoziție spre abatere de la valorile adevărate. Abaterile ajung să fie plăcute când alegem calea cea mai ușoară. Adică, ele par să rezolve cu ușurință unele probleme dificile sau oferă o cale rapidă spre scopul dorit. Există ceva plăcut și fascinant în ce privește fiecare substituent pe care Satan îl aduce în locul adevărului curat. Oamenii care nu sunt pregătiți să meargă sau să accepte calea Crucii cu tot ce implică ea sunt luați de val atunci când o minciună frumoasă li se oferă pentru a ajunge la scopul dorit. Cuvântul lui Dumnezeu arată foarte clar că Crucea pretinde sau arată că întreaga rasă a lui Adam și a naturii omului trebuie înlăturată; că nu există nicio nădejde pentru cineva dacă nu este o făptură nouă în Cristos Isus. Universalismul – minciuna plăcută – va distruge înțelesul adevărat al Crucii spunând că Crucea este un lucru atât de măreț încât nu va lăsa niciodată ca ceva atât de mărunt să fie pierdut pentru veșnicie. Cităm acest lucru ca să arătăm ce stare superficială a vieții spirituale rezultă în oameni care se hrănesc sumar și care sunt astfel deschiși abaterilor ”frumoase”.

În domeniul fizic, o predispoziție la orice fel de boală este adesea învinsă prin mijloace constituționale. Așa stau lucrurile și în domeniul spititual. În trupul fizic există un sistem minunat care testează (acceptă sau respinge) properietăților hranei. Fluxul de sânge permite dubla funcționare: hrănește fiecare parte a trupului și elimină rezidurile. Tot ceea ce intră în trup este transportat la ușile mici, adică la celule și acolo, hrana ingerată este chemată la luptă sub acțiunea unor secreții. Se dovedește că o astfel de hrană cu calități nutritive este acceptată, fracționată și dusă la nivelul țesuturilor vitale, este stimulent pentru sistemul nervos. Dacă există elemente otrăvitoare sau nefolositoare, ele sunt – într-un trup sănătos – respinse. Într-o astfel de luptă ce este dăunător este alungat, organismul fiind conștient de această luptă. Esența alimentației reprezintă nevoie de vitalitate în organism, prin care valorile sunt deslușite, stabilite și transpuse în gândire, vorbire, acțiune și în tot ce conține natura umană. Pe de altă parte, elementele dăunătoare și cele care nu au valoare vor fi percepute și respinse. Astfel, în cazul credinciosului, cât de important este pentru creșterea lui să aibă o adevărată vitalitate în urma alimentării sale.

Așadar, adevărata viață înseamnă apetit și discernământ, acestea ducând la forțe noi și capacitate de muncă. Dar este de asemenea necesar să avem o atitudine serioasă în ce privește hrana. Prin neglijență putem omite hrănirea omului din lăuntru, îl putem hrăni doar cu glume despre adevărul spiritual. Să recunoaștem că el trebuie să aibă o hrană cu adevărat hrănitoare și nutritivă și ar trebui să stăruim în obținerea ei. Esența hranei este Cristos. De aceea, testul oricărui lucru este: ni-l aduce pe Cristos lucrul respectiv? Și nu: ”Cât de mult cunoaștem?” sau ”Ce plăcut sentiment avem”, ci: ”Cum putem crește la măsura staturii lui Cristos?”

Din: Remediul universal

Ferestre deschise” este trimis zilnic, cuprinzând mesaje luate de pe site-ul Austin-Sparks.Net. Vă încurajăm să trimiteți mai departe acest email, să-l tipăriți și să-l împărtășiți cu alții. Respectând dorința lui T. Austin-Sparks ca ceea ce a fost primit gratuit să fie distribuit gratuit, mesajele lui nu dețin copyright. De aceea, dacă alegeți să le împărtășiți cu alții, vă rugăm să respectați dorința lui și să le oferiți – nemodificate, fără plată și fără copyright.

Pentru citirea tuturor mesajelor Ferestre deschise accesați: www.ferestredeschise.wordpress.com

Pentru mai multe scrieri în limba română accesați:http://www.austin-sparks.net/romana/index.html

Read Full Post »

THE WORD OF GOD

The Vital Sign of Hunger for God’s Word

By: One God – One Way

It is not unusual for someone who becomes physically sick to lose their appetite. In fact, when a person is deathly ill, the doctor will often pull loved ones aside and say, “Try to get them to eat something. If they’re going to recover, they have to eat.”
The same is true when someone is sick spiritually.
They lose their appetite for spiritual things. They lose their appetite for the Word of God. In fact, when you see a believer who has lost his or her hunger for God’s Word, it is a sure sign that person needs to be revived.
At least three times in
Psalm 119, the psalmist tells us that one of the ways God will revive you when you are spiritually weak is through His Word.
In verse 25 he says,
My soul clings to the dust; revive me according to Your word.
In verse 107 he says,
I am afflicted very much; revive me, O LORD, according to Your word.
And then in verse 154 he says it again,
Plead my cause and redeem me; revive me according to Your word.
If you are going to be revived, it will be in large part according to or through the Word of God. In fact, what the psalmist is literally saying is,
“Give me life. Revive me through Your Word.” The more you feed on God’s Word, the more you hunger for it.
So a critical vital sign of the spiritual life is a hunger, an appetite, for God’s Word. There is a renewed hunger for spiritual truth when you are revived.
As you feed upon His Word, it will give you more life, it will give you more strength, and it will give you spiritual vitality.
Peace & Love,
Tracy

PRAYER

Read Full Post »

%d bloggers like this: