Feeds:
Posts
Comments

Archive for November 12th, 2011

Announcing the 2011 GotQuestions.org Video Contest Facebook Twitter More...

Question: “What happens to those who have never heard about Jesus?”

Answer: All people are accountable to God whether or not they have “heard about Him.” The Bible tells us that God has clearly revealed Himself in nature (Romans 1:20) and in the hearts of people (Ecclesiastes 3:11). The problem is that the human race is sinful; we all reject this knowledge of God and rebel against Him (Romans 1:21-23). If it were not for God’s grace, we would be given over to the sinful desires of our hearts, allowing us to discover how useless and miserable life is apart from Him. He does this for those who continually reject Him (Romans 1:24-32).

In reality, it is not that some people have not heard about God. Rather, the problem is that they have rejected what they have heard and what is readily seen in nature. Deuteronomy 4:29 proclaims, “But if from there you seek the LORD your God, you will find him if you look for him with all your heart and with all your soul.” This verse teaches an important principle—everyone who truly seeks after God will find Him. If a person truly desires to know God, God will make Himself known.

The problem is “there is no one who understands, no one who seeks God” (Romans 3:11). People reject the knowledge of God that is present in nature and in their own hearts, and instead decide to worship a “god” of their own creation. It is foolish to debate the fairness of God sending someone to hell who never had the opportunity to hear the gospel of Christ. People are responsible to God for what God has already revealed to them. The Bible says that people reject this knowledge, and therefore God is just in condemning them to hell.

Instead of debating the fate of those who have never heard, we, as Christians, should be doing our best to make sure they do hear. We are called to spread the gospel throughout the nations (Matthew 28:19-20; Acts 1:8). We know people reject the knowledge of God revealed in nature, and that must motivate us to proclaim the good news of salvation through Jesus Christ. Only by accepting God’s grace through the Lord Jesus Christ can people be saved from their sins and rescued from an eternity apart from God.

If we assume that those who never hear the gospel are granted mercy from God, we will run into a terrible problem. If people who never hear the gospel are saved, it is logical that we should make sure no one ever hears the gospel. The worst thing we could do would be to share the gospel with a person and have him or her reject it. If that were to happen, he or she would be condemned. People who do not hear the gospel must be condemned, or else there is no motivation for evangelism. Why run the risk of people possibly rejecting the gospel and condemning themselves when they were previously saved because they had never heard the gospel?

Recommended Resource: What About Those Who Have Never Heard? by Ronald Nash.


What’s new on GotQuestions.org?

What does the Bible have to say about women missionaries?

What effects do conditions like autism, attachment disorder, ADHD, etc., have on the Christian life?

What does the Bible say about compromise?

What does the Bible say about arrogance?

What is spiritual blindness?

Do we need to be aware of the spiritual battle that is taking place around us?

How can I know what God’s timing is?

What are the most common things people think are in the Bible that are not actually in the Bible?

Why is Christian doctrine so divisive?

Did Jesus have long hair?


GotQuestions.org seeks to glorify the Lord Jesus Christ by providing biblical answers to spiritually-related questions. To continue in this mission, we need your support! For more information, please visit https://www.gotquestions.org/support.html


We apologize, but with over 201,700 QOTW subscribers, we simply cannot handle email replies to our QOTW. If you have a question about the QOTW, please submit it on our website. Thank you.


Got Questions? The Bible has Answers! We’ll find them for you!
www.GotQuestions.org

Read Full Post »

Case cu ferestre deschise spre moarte!

Casa era superbă, avea așa cum citise în anunțul din ziar, cu toate dotările, becuri cu senzori de mișcare care se aprindeau singure când intrai în cameră și se stingeau atunci când părăseai încăperea. Garaj cu poartă electrică, un dormitor mare trei băi etc. Totuși nu înțelegea de ce avea un preț așa de redus și de ce toate ferestrele aveau obloanele închise. Se îndreptă spre una din ferestre și cu mâinile întinse deschise larg obloanele, atunci vazu grozăvia și înțelesese pe loc de ce așa mic e pretul:

Ieremia 9:21  Căci moartea s’a suit pe ferestrele noastre, a pătruns în casele noastre împărăteşti; a nimicit pe copii pe uliţă, şi pe tineri în pieţe.” 

Ușa este ceea care desparte lumea de intimitatea numită familie din casele fiecăruia dintre noi. Dincolo de ea nu pătrund decât acei cărora le dăm voie noi: prieteni apropiați, slujitorii, poștasul etc.

Ferestrele sunt insă acele lucruri pe care le deschidem ca să mai schimbăm putin aerul, să mai respirăm și noi puțin. Acele lucruri pe care ni le îngăduim pentru a ne detensiona. Și poți ajunge cu moartea la ferestre în loc de luminițe de crăciun.

Așa de jos ajunsese națiunea lui Israel în vremea lui Ieremia încât Dumnezeu îi interzice acestuia să se căsătorească.

Ieremia 16:2  „Să nu-ţi iei nevastă, şi să n’ai în locul acesta nici fii nici fiice! 

Îl chemau si-i spuneau: “Ieremia avem un necaz în familie, o înmormântare, vii”? Și el răspundea: “Nu”. “Ieremia avem o nuntă, dacă nu vii la înmormântări poate ca la nunți vii, ca nu e jale ci bucurie, mâncare pe săturate” si el raspundea “Nu, Dumnezeu mi-a interzis să intru în casele voastre.”

Ieremia 16:5  „Căci aşa vorbeşte Domnul: „Să nu intri în nici o casă de jale, să nu plîngi în ea, şi nici să nu te boceşti cu ei, căci Mi-am luat înapoi dela poporul acesta pacea Mea, zice Domnul, bunătatea şi îndurarea Mea. 

Ieremia 16:8  Să nu intri nici într’o casă de petrecere, ca să te aşezi cu ei, să mănînci şi să bei.” 

Dar cum s-a ajuns ca in casele împărătești, că așa pot fi numite casele în care este prezent Dumnezeu, să intre un oaspete nepoftit?

1. În loc de fum pe hornuri jertfe la idoli pe acoperiș

Mă gândesc că vine iarna și o să mă înțelegeți când vă spun că nu îmi place gândul acesta dintr-un singur motiv: factura de la gaz. În rest ca orice anotimp, și iarna iși are frumusețea ei. Dar unul din lucrurile care îmi plac cel mai mult iarna este mirosul de lemn ars în teracotele de la țară, si fumul acela care se înalta prin hornurile caselor sau de pe câmpiile din jurul localităților. Cu puțină zăpadă pe acoperiș și cu drumul troienit, obții un tablou uimitor de ireal.

Dar ce să vezi… de pe acoperișurile caselor evreilor din vremea lui Ieremia se înălțau fumuri, dar nu de la lemnul ars pentru încălzire, ci de la lemnul ars pentru jertfele aduse altor dumnezei. Nu conta cât venea factura de încălzire. Important era să aducă jertfa și să îi vadă și alții că o fac. Să ne simțim noi bine, nu contează că plătim poate cu veșnicia noastră și a copiilor nostrii.

Ieremia 32:29  Haldeii, cari luptă împotriva cetăţii acesteia vor întra, îi vor pune foc, şi o vor arde, împreună cu casele pe acoperişul cărora au adus tămîie lui Baal şi au turnat jertfe de băutură altor dumnezei, ca să Mă mînie. 

  Noi nu avem astăzi fumuri de la jertfe si tămâi străine, avem antene, cabluri, fire. Și la fel și ele puse la vedere să vadă vecinii că și pocăitul se închină. M-am tot întrebat de ce nu aduceau totuși în casă jertfele, ci de pe acoperiș? Să vadă toți vecinii, toată strada că și ei sunt în ton cu ceilalți.

Și noi, la modă, nu retardați. “Emancipați, domnule”. 

Deut 7:26  Să nu aduci nici un lucru urîcios în casa ta, ca să nu fii nimicit cu desăvîrşire, tu şi lucrul acela; să-ţi fie groază de el „să-ţi fie scîrbă de el, căci este un lucru blestemat. 

Și asta apropo, că vin sărbătorile de iarnă…

 2. În loc de case de rugăciuni, temnițe pentru sfinți

Probabil că a cerut părerea vreunui prieten arhitect cum să iasă el mai tare în evidență cu casa lui, ce ar putea să pună să nu aibe nimeni pe strada lui. Si arhitectul îl sfătui:

– “Gratii la geamuri, lanțuri în pereți, nici un fel de încălzire și lacăte multe.”

Și fusese așa de încântat încât nu sesiză asemănarea izbitoare cu temnițele statului.

Ieremia 37:15  Căpeteniile, mîniate pe Ieremia, l-au lovit, şi l-au aruncat în temniţă în casa logofătului Ionatan, căci o prefăcuseră în temniţă. 

Mă întreb dacă și primea ceva bani pentru deținuții pe care îi avea în grijă. Dar nu, nu cred, pentru că diavolul nu plătește nimănui.

Cum putem avea și noi așa o casă EXTRAVAGANTĂ? Simplu, vorbind de rău pe sfinți. E tot un fel de aruncare în temniță și să vezi ce deținuți rămân când faci lucrul acesta în fața copiilor tăi. Pedeapsa cea mai radicală, închisoare pe viată în mintea micuților care ne aud bârfele si cârtirile.

Asta e un fel de casă hibrid, că ei nici nu simt că intră în temniță, atmosfera devine călduroasă și prietenoasă imediat ce sunt de față cei pe care îi vorbim de rău. „Ce ma bucur că ne vizitați, cu ce vă servim? ”

Avem gânduri rele, vorbe dulci, zâmbete generoase și mânii bine ascunse.

Luca 7:36  Un Fariseu a rugat pe Isus să mănînce la el. Isus a intrat în casa Fariseului, şi a şezut la masă. 

Luca 7:39  Cînd a văzut lucrul acesta, Fariseul, care-l poftise, şi-a zis: „Omul acesta, dacă ar fi un prooroc, ar şti cine şi ce fel de femeie este cea care se atinge de el: că este o păcătoasă.”

Astea toate merg și trec nesesizabile până în ziua când s-ar putea întâmpla să îl ai pe Isus la masă.

Luca 7:40  Isus a luat cuvîntul, şi i-a zis: „Simone, am să-ţi spun ceva.” -„Spune, Învăţătorule”, I-a răspuns el. 

Și atunci iți va spune El ție temnicerule. Sau mai bine, fariseule?

3. În loc de câștiguri cinstite, avuții luate cu sila

Ieremia 22:13  ,Vai de cel ce îşi zideşte casa cu nedreptate, şi odăile cu nelegiuire; care pune pe aproapele său să lucreze de geaba, fără să-i dea plata; 

Ieremia 22:14  care zice: „Îmi voi zidi o casă mare, şi odăi încăpătoare;” şi-i face ferestre multe, o căptuşeşte cu cedru, şi o văpseşte cu roş!” 

Astăzi când materialismul este zeu, capitalismul religie și “a avea”,  verbul cu care ne încep copii școala, nu e de mirare că la ferestrele caselor stă îngerul morții. Dar ce să îi faci… vecinul iși face încă un etaj, soția te presează să faci și tu ceva, să fii deștept să nu declari tot. Dar să știi că dacă nimeni nu remarcă, dacă toți aplaudă Dumnezeu în ceruri știe cum ți-ai făcut tu casă. Și o știi si tu….

Cuvintele acestea au fost spuse în casa unui împărat, împăratul lui Iuda. 

Ieremia 22:1  „Aşa vorbeşte Domnul: „Pogoară-te în casa împăratului lui Iuda, şi acolo rosteşte cuvintele acestea. 

Crezi că Dumnezeu nu știe de unde ai tu lambriurile de cedru, gresia de italia, mocheta made in India, termopanele de Germania?

Ieremia 22:14  care zice: „Îmi voi zidi o casă mare, şi odăi încăpătoare;” şi-i face ferestre multe, o căptuşeşte cu cedru, şi o văpseşte cu roş!” 

Ieremia 22:15  ,Împărat eşti tu oare, de te întreci în cedri?” Nu mînca tatăl tău, şi nu bea şi el?” Şi totuş el făcea dreptate şi judecată, şi era fericit! 

De remarcat însă că din asemenea case lipsește unul dintre cele mai elementare lucruri fara de care omul nu se poate bucura de nimic Fericirea.

Închei pe fugă căci se face târziu, este 22:35, aratând alternativele din cartea Ieremia. Case în care Domnul i-a dat voie lui Ieremia să intre.

Ieremia 18 Casa olarului o casă a hărniciei, a muncii cu propriile mâini.

Ieremia 18:2  „Scoală-te şi pogoară-te în casa olarului; acolo te voi face să auzi cuvintele Mele!” 

Ieremia 35 Casa fiilor lui Recab, o casă a ascultării și perseverenței chiar și atunci când te vizitează un proroc cu un mesaj bizar.

Ieremia 35:2  „Du-te la casa Recabiţilor, vorbeşte cu ei, şi adu-i în Casa Domnului, în una din chilii şi dă-le să bea vin!”

Și probabil că mai sunt și altele. Rămâne totuși întrebarea pentru voi care deschideți ferestrele: „Aveți casa cu vedere la….?” Să ne răspundem la întrebarea asta când mai deschidem data viitoare geamurile.

Autor: Mihai Ardelean 

http://www.resursecrestine.ro/editoriale/index-autori/mihai-ardelean

Read Full Post »

%d bloggers like this: