Feeds:
Posts
Comments

Archive for December 15th, 2011

BibleShow
Versiunea 4.0

http://biblia.pentruviata.ro/bibleshow.php

BibleShow este un software de afişare a textului Sfintelor Scripturi pe orice dispozitiv video (monitor, videoproiector, proiector LCD / DLP, televizor) conectat la un calculator bazat pe sistemul de operare Microsoft Windows. Programul este distribuit gratuit oricărui utilizator, fiind creat cu scopul de a răspândi pretutindeni Cuvântul lui Dumnezeu – Biblia. Utilizatorii care vor beneficia cel mai mult de acest instrument sunt bisericile, organizaţiile creştine, predicatorii, liderii grupelor de studiu biblic, cât şi toţi spectatorii care vor putea citi versete biblice afişate prompt şi prezentate sub un design modern şi atractiv.


Noutăţi în această versiune: programul a fost rescris complet într-un alt limbaj de programare (WPF), oferind astfel posibilităţi nelimitate de adăugare a noi funcţii; independenţă de Microsoft Word, fiind astfel complet gratuit pe PC-uri cu Windows preinstalat; permite adăugarea simplă de noi module biblice şi securizarea acestora; viteza de căutare în Biblie s-a îmbunătăţit; posibilităţile de formatare a textului afişat sunt nelimitate; ş.a.

Download

PROGRAMUL DE BAZĂ:
Fişier Detalii Versiune Descriere
BibleShow40.exe 7.05 MB
7.06.2011
4.0.0 Programul include doar modulul biblic VDCC (Versiunea Dumitru Cornilescu Corectată – 1924) şi 30 de teme predefinite.
MODULE BIBLICE:
Fişier Detalii Limba Descriere
Biblia NTR 2.70 MB
01.04.2010
română Noua Traducere în limba Română (2009) – necesită înregistrare pentru download
VBA.exe 3.49 MB
03.08.2011
română Versiunea Bartolomeu Anania (2001)
VBOR.exe 2.62 MB
03.08.2011
română Versiunea Bisericii Ortodoxe Române (1982)
VDC.exe 2.26 MB
07.06.2011
română Versiunea Dumitru Cornilescu (1924, necorectată)
BTF.exe 2.16 MB
24.08.2011
română Biblia – Traducerea FIDELA (2010)
KJV.exe 2.08 MB
03.03.2010
engleză King James Version (1611/1768)
ASV.exe 2.12 MB
24.08.2011
engleză American Standard Version (1901)
ESV.exe 2.20 MB
13.09.2011
engleză English Standard Version (2001)
RV60.exe 2.08 MB
03.03.2010
spaniolă Versión Reina-Valera (1960)
GRLB.exe 2.27 MB
24.08.2011
germană German Revised Luther Bible (1984)
LND.exe 2.17 MB
22.03.2010
italiană La Nuova Diodati (1991)
RST.exe 2.09 MB
13.04.2010
rusă Russian Synodal Translation (1876)
HKB.exe 2.25 MB
15.07.2010
maghiară Hungarian Károli Bible (1590)
MUB.exe 2.18 MB
19.09.2011
maghiară Magyar Újfordítású Biblia (1990)
TEME PREDEFINITE:
Fişier Detalii Previzualizare Descriere
ThemesCollection1.exe 4.31 MB
23.07.2010
30 de teme predefinite cu imagini în fundal
ThemesCollection2.exe 3.79 MB
23.07.2010
30 de teme predefinite cu imagini în fundal
ThemesCollection3.exe 4.10 MB
23.07.2010
30 de teme predefinite cu imagini în fundal
ThemesCollection4.exe 5.91 MB
23.07.2010
30 de teme predefinite cu imagini în fundal
ThemesCollection5.exe 6.57 MB
23.07.2010
30 de teme predefinite cu imagini în fundal
ThemesCollection6.exe 3.45 MB
23.07.2010
25 de teme predefinite cu imagini în fundal, din care 19 de tipul “lower third” şi 6 de tipul “full screen”

 

  Deoarece programul se află în continuă perfecţionare, reveniţi la această pagină pentru a descărca versiuni şi resurse noi. De asemenea, vă puteţi abona la o scrisoare de informare pentru a fi anunţat prin email de apariţia celor mai importante noutăţi.

Facilităţi şi caracteristici

 • vizualizarea şi afişarea versetelor biblice (câte un verset la un moment dat) având acces rapid la versiunile biblice instalate, cartea, capitolul şi versetul căutat;
 • alcătuirea unei liste program cu referinţele versetelor ce vor for fi afişate şi operarea facilă asupra referinţelor biblice şi a listelor program;
 • căutarea în toată Biblia a versetelor care conţin un anumit cuvânt sau o combinaţie de cuvinte şi accesul rapid la contextul versetelor găsite;
 • monitorizarea şi previzualizarea imaginii afişate pe ecran;
 • folosirea imediată a sute de teme de afişare predefinite cât şi posibilitatea de a adăuga noi teme;
 • adăugarea rapidă de module biblice disponibile în limbile: română, engleză, spaniolă, italiană, rusă, maghiară; urmând ca ulterior să fie adăugate versiuni ale Bibliei în toate limbile în care a fost tradusă.
 • păstrarea unui istoric cu toate referinţele biblice afişate în sesiunea curentă;
 • opţiuni mai mult decât suficiente de configurare a imaginii afişate: poziţia ecranului, imaginea de fundal, conturul fundalului, poziţia şi formatarea versetului şi a referinţei, durata tranziţiilor, ş.a.
 • posibilităţi nenumărate de configurare a interfeţei: poziţia şi dimensiunea panelurilor, limba interfeţei, paleta de culori a faţetei, verificarea apariţiei unei versiuni noi, formatarea textului, mesaje ajutătoare flotante ş.a.
 • Limba interfeţei a fost deja tradusă în: engleză, italiană şi maghiară.
  Performanţa programului constă în: afişarea oricărui verset din 3-5 clicuri de mouse, schimbarea temei de afişare dintr-un singur clic, găsirea unei referinţe apăsând un număr minim de taste, căutarea rapidă a unui cuvânt în toată Biblia, opţiuni extinse de configurare a interfeţei cu utilizatorul, asocierea de taste cu cele mai frecvent apelate comenzi etc.

Module biblice

  BibleShow este distribuit având inclus textul biblic corectat în traducerea lui Dumitru Cornilescu, care este cel mai utilizat în mediul creştin evanghelic. Utilizatorul are posibilitatea de a descărca şi de a instala câteva din versiunile frecvent folosite de vorbitorii de limbă română, engleză şi spaniolă. Evident că pe viitor urmează introducerea mai multor versiuni biblice în diverse limbi, în măsura în care nu vor fi dificultăţi cu obţinerea dreptului de folosire. Găsiţi în continuare o scurtă prezentare a fiecărei versiuni biblice disponibile:
 • VDCC – Versiunea Dumitru Cornilescu Corectată. Textul biblic reproduce traducerea lui Dumitru Cornilescu publicată în 1924, fiind corectată ortografic şi morfologic de autorul programului.
 • NTR – Noua Traducere în limba Română. Această traducere nouă a fost realizată din iniţiativa Biblica şi s-a născut din dorinţa de a pune la dispoziţia Bisericii şi societăţii româneşti Cuvântul lui Dumnezeu tradus cu acurateţe din limbile ebraică, aramaică şi greacă. Modulul biblic poate fi descărcat gratuit în urma unei simple înregistrări, din pagina Biblia NTR.
 • VBA – Versiunea Bartolomeu Anania. Biblia sau Sfânta Scriptură, ediţie jubiliară a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, diortosită după Septuaginta, redactată şi adnotată de Î.P.S. Bartolomeu Valeriu Anania, publicată în 2001.
 • VBOR – Versiunea Bisericii Ortodoxe Române. Textul biblic reproduce ediţia tipărită în 1982 cu aprobarea Sfântului Sinod şi sub îndrumarea şi purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Patriarh Teoctist.
 • VDC – Versiunea Dumitru Cornilescu (necorectată). Textul biblic reprezintă traducerea „originală” a lui Dumitru Cornilescu din 1924.
 • BTF – Biblia – Traducerea FIDELA. Traducere literală nouă, completată, revizuită şi actualizată în 2010.
 • KJV – King James Version – reprezintă traducerea în engleză a Bibliei, facilitată de regele James I şi finalizată în 1611 de Biserica Anglicană. Mai este cunoscută şi sub numele de Versiunea Autorizată, fiind încă folosită (sub forma revizuită în 1768) în numeroase biserici care oficiază servicii publice în limba engleză.
 • ASV – American Standard Version – reprezintă versiunea standard americană a Bibliei, publicată în 1901.
 • ESV – English Standard Version – este o nouă versiune a Bibliei în limba engleză contemporană, publicată în 2001 de către Crossway Bibles.
 • RV60 – Versión Reina-Valera (1960) – reprezintă traducerea în spaniolă a Bibliei, publicată iniţial în anul 1569. Ediţia revizuită în 1960 cunoaşte cea mai largă răspândire, fiind adoptată de milioane de vorbitori de limbă spaniolă din întreaga lume.
 • GRLB – German Revised Luther Bible – reprezintă versiunea revizuită în 1984 a Bibliei germane tradusă de Martin Luther.
 • LND – La Nuova Diodati (1991) – reprezintă traducerea Bibliei în limba italiană şi publicată în anul 1991.
 • RST – Russian Synodal Translation (1876) – reprezintă traducerea slavonică a Bibliei în limba rusă, publicată în anul 1876 şi folosită în mod uzual de creştinii ortodocşi, protestanţi şi catolici din Rusia şi fostele republici sovietice.
 • HKB – Hungarian Károli Bible (1590) – reprezintă prima traducere tipărită a Bibliei în limba maghiară, tradusă de Gáspár Károli şi publicată în anul 1590.
 • MUB – Magyar Újfordítású Biblia (1990) – reprezintă o nouă traducere a Bibliei în limba maghiară, publicată iniţial în anul 1975 şi revizuită de Societatea Biblică Maghiară în 1990. Această versiune este folosită în mod uzual de creştinii protestanţi din Ungaria.
   Pentru instalarea unui modul biblic lansaţi fişierul executabil care va copia noua versiune biblică în dosarul

Bibles

  situat în locaţia în care a fost instalat BibleShow. La repornirea programului, noua versiune biblică va apărea şi ea în listă. Dezinstalarea modulului biblic se poate realiza manual (prin ştergerea fişierului BIB) sau la dezinstalarea programului BibleShow, dacă utilizatorul confirmă acest lucru.

Drepturi şi condiţii de utilizare

 • Programul BibleShow este oferit tuturor utilizatorilor sub licenţă gratuită dar limitată, de descărcare, instalare şi utilizare a software-ului biblic pe calculatore personale sau dispozitive mobile, în scop personal, ne-comercial, ne-exclusiv şi ne-sublicenţiat.
 • Utilizatorul nu are dreptul să vândă, să închirieze, să exporte sau să intermedieze distribuirea sau acordarea de drepturi asupra programului BibleShow către o terţă persoană.
 • Este interzis utilizatorului să întreprindă, să cauzeze, să permită sau să autorizeze modificarea, crearea de lucrări derivate, decompilarea, dezasamblarea, “ingineria inversă” sau “spargerea” fişierelor executabile ale programului BibleShow şi a modulelor biblice oferite de autor.
 • Autorul programului nu îşi asumă nicio răspundere asupra consecinţelor ce decurg din folosirea programului şi a textului biblic.
 • Deşi acest software este distribuit gratuit, realizarea lui a implicat luni de zile de muncă intensă având la dispoziţie resurse minime şi deseori insuficiente. Doresc ca utilizatorii să nu se simtă obligaţi în vreun fel să susţină această lucrare, dar mă aştept ca aceia (chiar şi bisericile) care vor găsi acest program ca fiind indispensabil să contribuie cumva la îmbunătăţirea funcţionalităţii şi adăugarea de noi module biblice.
  Copyright © 2002-2011 Miodrag Recheşan. Toate drepturile rezervate.

Cerinţe minime

  Se recomandă folosirea unui sistem dual-monitor (calculator cu 2 ieşiri video: una pentru monitorul de control şi cealaltă pentru videoproiector), îmbunătăţind semnificativ modalitatea de afişare şi urmărire a textului biblic prezentat.

Instalare şi dezinstalare

 • Lansaţi în execuţie fişierul executabil şi urmaţi instrucţiunile de instalare. În cazul în care nu va fi găsit instalat .NET Framework 3.5 SP1, veţi fi direcţionaţi spre adresa de descărcare.
 • Observaţii: Programul permite încărcarea referinţelor salvate cu o versiune anterioară celei prezente. Se recomandă dezinstalarea versiunilor BibleShow mai vechi de 4.0, dacă nu sunt folosite.
 • Pentru dezinstalarea programului urmaţi comenzile: Start – Programs – BibleShow 4 – Dezinstalare BibleShow, apăsaţi Dezinstalează şi în final Închide.

Observaţii finale

 • Versiunile următoare ale programului vor urmări îmbunătăţirea performanţelor şi adăugarea de noi module biblice, funcţii şi opţiuni de configurare.
 • Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu care a făcut posibilă dezvoltarea acestui software şi ne ajută să împlinim porunca Lui de a răspândi mesajul Sfintelor Scripturi pe tot pământul.
 • Oricât am încerca să facem o lucrare perfectă, fără greşeli, realizăm că suntem limitaţi de natura noastră păcătoasă şi doar harul lui Dumnezeu ne ajută să binecuvântăm şi pe alţii în slăbiciunile noastre. Întrucât pentru realizarea acestor programe biblice am fost limitat în resurse (timp, hardware, documentaţie, consultanţă, ş.a.) nu ar fi de mirare să întâmpinaţi diverse probleme de instalare/utilizare, să găsiţi greşeli sau să aveţi idei de îmbunătăţire. Apreciez orice critică constructivă şi vă încurajez să mă contactaţi în astfel de situaţii. Apăsaţi aici pentru a trimite rapid un scurt mesaj.

Read Full Post »

HAVEN TODAY -ONE THOUSAND GIFT PART 2-LISTEN NOW

http://www.haventoday.org/

Send to a Friend
Get Mobile App

Special Offer:
Special Offer

Send to a Friend Share on Facebook December 15, 2011

Website | Prayer | Devotional
One Thousand Gifts
The beauty of life is in the details, the countless simple gifts God has given and which most of us miss. How can we learn to live our lives with our eyes wide open to God’s many graces?
Listen Now

Donate | Contact | Unsubscribe

Read Full Post »

%d bloggers like this: