Feeds:
Posts
Comments

Archive for June, 2016

flowers nature water lily photo gif animated free download graphic arts images amazing screensaver background mobile phone gif animation  fotums email ecards love  imagesTOTUL PENTRU GLORIA LUI

de Oswald Chambers

1 IULIE           
Pedeapsa inevitabilă
„Adevărat îţi spun că nu vei iesi de acolopână nu vei plăti cel din urmă bănuţ.”  Matei 5:26
„Nu există cer cu un colţ de iad în el.” Dumnezeu este hotărât să te facă pur şi sfânt şi drept; El nu te va lăsa să scapi un moment de sub privirea Duhului Sfânt. Te-a îndemnat să vii la judecată de îndată ce ţi-a arătat vinovăţia, dar n-ai ascultat; procesul inevitabil a început să lucreze şi acum eşti în închisoare, de unde nu vei ieşi până nu vei plăti cel din urmă bănuţ. Tu te întrebi; ..Este acesta un Dumnezeu al milei şi al dragostei? Văzută din punctul de vedere al lui Dumnezeu, aceasta este o lucrare minunată a dragostei. Dumnezeu te va scoate de acolo pur, fără pată şi neîntinat, dar El vrea să-ţi recunoşti tendinţa de a avea drepturi asupra ta însuţi. In momentul în care eşti gata să-L laşi pe Dumnezeu să-ţi schimbe această tendinţă, forţele Lui regeneratoare vor începe să lucreze. Şi în momentul în care înţelegi că scopul lui Dumnezeu este să te aducă într-o relaţie bună cu El, şi apoi cu ceilalţi oameni, El va face orice ca să te ajute s-o iei pe calea cea bună. Hotărăşte-te acum – „Da, Doamne, voi scrie scrisoarea în seara aceasta”; „Mă voi împăca cu omul acela acum”. : Aceste mesaje ale lui Isus Cristos se adresează voinţei şi conştiin­ţei, nu intelectului. Dacă te împotriveşti Predicii de pe munte în mintea ta, vei umbri apelul pe care-l trimite ea inimii tale. „Mă întreb de ce nu cresc în cunoaşterea lui Dumnezeu!” Iţi plăteşti datoriile, din punctul de vedere al lui Dumnezeu? Fă acumceea ce va trebui să faci într-o zi. Fiecare chemare morală are un „trebuie” în spatele ei.TOTUL PENTRU GLORIA LUI- IULIE (1)
   11249557_669050116572074_6215217500873412969_n                                                                        

MANA DE DIMINEAŢĂ

1  IULIE
„De aceea mă deprind să am totdeauna o conştiinţă fără vină înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.”
Fapt. Ap. 24:16
Când pacea domneşte în conştiinţă, totdeauna este putere asupra păcatului. Pacea este ca un paznic care păzeşte uşa inimii, dacă paznicul nu este la post, ori zbuciumul lăuntric înăbuşe glasul Duhului, ori glasul Lui nu este auzit din pricina tăcerii de moarte a cugetului adormit.
O conştiinţă vinovată este una din armele cele mai eficace ale lui Satan împotriva copiilor lui Dumnezeu: credinţa poate fi îndrăzneaţă numai când cugetul este curat. Pentru un credincios nu este un proces lăuntric mai dureros ca atunci când are un cuget vinovat: dar credinţa biruieşte şi conştiinţa se linişteşte când realizează că vina este înlăturată de sângele ispăşitor al Domnului Hristos. O foarte mică pată pe cuget, face o largă spărtură în părtăşia noastră cu Dumnezeu.
Dacă avem vreo îndoială pe conştiinţa noastră cu privire la orice lucru ar fi, să mergem direct la Domnul Isus ca s-o rezolvăm cu El. Dragostea noastră faţă de El detestă un drum încurcat. Dacă cugetul nu se lasă instruit de Duhul Sfânt devine o unealtă pentru Satan şi dacă pacea conştiinţei este falsă, închipuită, aduce ruină. Iar dacă nu este nici vorbă de pace, cugetul devine chinuitor, un călău. Niciodată să nu tratăm cu uşurătate şoaptele unei conştiinţe care ne osândeşte fie chiar şi în cel mai mic lucru, după măsura noastră. Lipsa noastră de umblare în Duhul, adesea îi influenţează pe alţii la acelaşi fel de vieţuire. Ce mare binecuvântare este un cuget sensibil şi delicat. Când un astfel de cuget are de a face cu un păcat cât de mic, imediat îl va face să spună: „Cercetează-mă Doamne”. Având o astfel de stare noi, nu numai că ne întristăm şi pentru un gând mânios sau o izbucnire a temperamentului, dar chiar şi pentru un gând de necredinţă care ne-ar trece prin minte. Iertarea unui păcat care ne-a afectat cugetul, întăreşte sufletul pentru părtăşia cu Dumnezeu, înlătură de atunci înainte, orice învinuire a con­ştiinţei şi redă pacea care fusese pierdută. Ce dulce este mângâierea pe care ne-o dă astfel Cuvântul lui Dumnezeu: „Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor: pe Isus Hristos Cel neprihănit. El este ispăşirea pentru păcatele noastre.” – 1 Ioan 2:1,2. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, vă curăţeşte conştiinţa de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului Celui viu.” – Evrei 9:14MANA DE DIMINEAŢĂ-IULIE (2)12924436_10206425403690260_7424728420989016231_n

CHARLES H. SPURGEON
MEDITAȚII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI
Dimineața și Seara

1 IULIE
Dimineaţa
Aşa va fi şi vara şi iarna.Zaharia 14:8
Suvoiul de apă vie care curgea în Ierusalim nu seca în timpul căldurilor arzătoare din timpul verii şi nu îngheţa iarna, atunci când gerul era mai tăios decât lama unui brici. O, suflete, trebuie să fii o mărturie a credincioşiei Domnului. Anotimpurile se schimbă şi tu te schimbi, dar Domnul tău rămâne veşnic acelaşi, şi izvoarele dragostei Lui sunt la fel de adânci, limpezi şi îmbelşugate ca întotdeauna. Apăsarea grijilor şi loviturile încercărilor mă fac să am nevoie de răcoarea izvorului harului Său. Pot să merg oricând vreau şi să beau din fântâna Care nu seacă, fiindcă este la fel de plină vara şi iarna. Izvoarele pe sus nu sunt niciodată sărăcăcioase şi, binecuvântat fie numele Domnului, nici izvoarele de jos nu pot seca. Ilie a găsit Cheritul secat, dar Iehova era acelaşi Dumnezeu al providenţei. Iov a spus că prietenii săi erau ca nişte puţuri crăpate, dar a găsit în Dumnezeu un pârâu de mângâiere. Nilul era marea încredere a Egiptului, dar apele lui erau variabile; Domnul nostru este mereu acelaşi. Deturnând cursul Eufratului, Cirus a cucerit Babilonul, dar nici o putere, omenească sau diavolească, nu poate schimba cursul harului divin. Albiile vechilor râuri au fost găsite uscate şi triste, dar izvorul care coboară din muntele suveranităţii divine şi iubirii infinite va fi întotdeauna îmbelşugat. Generaţiile trec una după alta, dar curgerea harului este neschimbătoare. Râul lui Dumnezeu poate cânta cu mai multă dreptate decât pârâul din poezie
Oamenii vin, oameni se duc
Dar eu merg veşnic.
Cât de fericit eşti, suflete, să te afli lângă asemenea ape! Nu privi niciodată alte izvoare, fiindcă vei auzi mustrarea Domnului şi acum, ce cauţi să te duci în Egipt, să bei apa Nilului?”12066072_1185194294830099_7963843366184506032_n
1 IULIE
Seara
Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin  grădină în răcoarea zilei”. Geneza 3:8
Suflete, acum că „răcoarea zilei” a venit, retrage-te într-un loc liniştit şi ascultă glasul Domnului. El este întotdeauna gata să-ţi vorbească atunci când eşti pregătit să-L auzi. Dacă ţi se pare că părtăşia cu Dumnezeu vine greu, problema nu este a Lui, ci a ta. Fiindcă El stă la uşă şi bate, şi dacă poporul Său îi deschide, se bucură să intre. Totuşi, în ce stare este inima mea, grădina Domnului? Pot să risc să spun că este bine îngrijită şi udată şi că aduce fructe pentru El? Dacă nu, El are dreptul să-mi reproşeze multe. Totuşi, Ii cer să vină al mine, fiindcă doar prezenţa Soarelui Dreptăţii, care aduce „tămăduirea pe aripile hui” (Maleahi 4:2) poate să-mi vindece inima. Vino, deci, Doamne Dumnezeul meu; sufletul meu Te invită cu ardoare şi te aşteaptă cu nerăbdare. Vino la Mine, Isuse, Prea Iubitul meu, şi sădeşte flori proaspete în grădina mea, asemeni acelora care înfloresc în perfecţiunea caracterului Tău. Vino, Tată. Tu eşti Mirele; tratează-mă cu dragoste şi grijă. Vino, Duh Sfânt, şi lasă-ţi roua să cadă pe întreaga mea fire, la fel ca roua de seară care udă acum ierburile. O, dacă Dumnezeu mi-ar vorbi! „ Vorbeşte, Doamne, căci robul Tău ascultă” (1 Samuel 3:9). O, dacă El ar vrea să umble cu mine! Sunt gata să-I dau toată inima şi mintea, şi să alung orice alt gând. Mă întreb doar ce desfătări îmi va oferi. Sunt sigur că El va avea părtăşie cu mine, în dragosteaLui, fiindcă mi-a dat Duhul Său Sfânt să fie cu mine pentru totdeauna. Inserarea este plăcută, fiecare stea pare să fie ochiul cerului, şi vântul răcoros pare răsuflarea iubirii divine. Tată, Frate mai mare, Mângâietorule, vorbiţi acum cu iubire, fiindcă mi-am „deschis urechea, şi nu m-am împotrivit” (Isaia 50:5).CHARLES H. SPURGEON-MEDITAŢII DE DIMINEAŢA ŞI SEARA- IULIE (1)

cropped-mp9004067225MEDITAŢII ZILNICE

WIM MALGO

1 IULIE
«Căci cine este, în adevăr, nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? Nu sunteţi voi, înaintea Domnului nostru Isus Cristos, la venirea Lui?Da, voi sunteţi slava şi bucuria noastră.»1 TESALONICENI 2,19-20
Cununa gloriei este formată din sufletele pe care le-am câştigat pentru Cristos. Eşti tu un adevărat pescar de oameni? Isus a spus odată pescarilor! «Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni» (Matei 4,19). Poţi să fii «pescar de oameni» în timpul discuţiilor personale. Poţi să câştigi suflete în rugăciune. Ai tu o inimă care arde pentru cei pierduţi? Dacă îl rogi pe Domnul în mod deosebit acest lucru, cu siguranţă El îţi va scoate în cale suflete care au nevoie de mântuire. Va fi minunat să te regăseşti printre cei ce vor primi o cunună a gloriei.
Domnul ne-a promis cinci feluri de cununi în Noul Testament. Aceste cununi sunt pentru cei învingători, adică pentru cei care L-au urmat pe Isus întreaga lor viaţă. Va trebui oare să alergi în cinci direcţii diferite? O, nu! în Apocalipsa 19,11-12 este scris: «Apoi am văzut cerul deschis şi iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce sta pe el se cheamă „Cel credincioşi „ Cel adevărat” şi El judecă şi Se luptă cu dreptate. Ochii Lui erau ca para focului. Capul îl avea încununat cu multe cununi împărăteşti …». Toate aceste cununi minunate sunt adunate într-o singură Persoană: Domnul nostru Isus Cristos!WIM MALGO-MEDITATII ZILNICE-IULIE (1)

13322007_1241905399155654_5111977776523144706_nDOMNUL ESTE APROAPE-GBV

Vineri  1  Iulie
Și aceasta este mărturia: că Dumnezeu ne‑a dat viață eternă
și această viață este în Fiul Său. 1 Ioan 5.11
Dumnezeu oferă o viață nouă, o viață în Fiul Său. Este viața eternă – viața în Hristos. Dumnezeu a fost perfect manifestat în Fiul, atunci când Acesta a venit din cer pentru a oferi viața. Acest lucru însă nu este de ajuns. Cum rămâne cu păcatele mele? Unde sunt ele? A avea viața fără ca problema păcatelor să fie rezolvată este imposibil. Hristos a venit din cer pentru a înlătura păcatele mele și le‑a înlăturat. Viața lui Hristos este în mine, la fel de sigur cum am fost părtaș vieții și naturii primului Adam. Am natura divină. Ea se află într‑un vas sărman de lut, este adevărat, însă natura ei este divină, iar eu trebuie s‑o manifest prin purtarea și prin caracterul meu.Cu cât ajung să‑L cunosc mai mult pe Domnul Isus, cu atât voi manifesta mai mult ceea ce este El. Cu cât privesc mai mult la El, cu atât voi semăna mai mult cu El. De ce strălucea fața lui Moise? Fiindcă privise la sine însuși? Nu, ci fiindcă fusese cu Domnul și privise la gloria Sa! Moise nu știa că‑i strălucea fața până când nu i s‑a cerut să și‑o acopere cu un văl (Exod 34.29). El nu era preocupat cu sine însuși: ținta dinaintea lui era Dumnezeu. Moise privise la Dumnezeu, fusese absorbit de El, iar acum, în consecință, manifesta gloria Lui.La fel vor sta lucrurile și cu noi. Dacă Hristos este ținta dinaintea ochilor mei, nu mă voi gândi la mine însumi, ci la El. Îl voi manifesta pe El, bazându‑mă pe ceea ce înseamnă El, nu pe ceea ce fac eu. Dacă privesc doar la Hristos, voi începe să semăn cu El (într‑un fel sărman, într‑adevăr) în sfințenie, în smerenie și în dragoste. Văd toate acestea în El în toată binecuvântarea, frumusețea și perfecțiunea lor. Privind la El, sunt schimbat după chipul Său. În El există orice lucru după care natura cea nouă tânjește. În El mă pot odihni și bucura. În El îmi pot găsi toată plăcerea.J. N. DarbyDOMNUL ESTE APROAPE-GBV-2016

11259496_10153694551247804_8517168705862783545_oOSWALD CHAMBERS

BĂTÂND LA UŞA LUI DUMNEZEU

 1 IULIE 2016

Aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi” (1 Petru .5:7). O, Doamne, ce minune sunt aceste cuvinte! Miasmele care există uneori împrejurul hotarelor minţii necesită grija Ta constantă pentru a fi ţinute departe. Privesc la Tine ca să fiu înnoit în duhul minţii mele.OSWALD CHAMBERS-BĂTÂND LA UŞA LUI DUMNEZEU-IULIE

13327493_1241905102489017_5031042892337928880_nTEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU

de Charles H. SPURGEON

1 iulie
DUMNEZEU CU NOI
Dumnezeu va fi cu voi.Geneza 48.23
Bătrânul Iacov nu mai putea să rămână cu Iosif, căci îi venise ceasul să moară; dar el îl părăsea pe fiul său fără grijă, căci putea să spună cu încredere: „Dumnezeu va fi cu voi”. Când fiinţele cele mai iubite din familiile noastre sau prietenii noştri cei mai buni sunt chemaţi acasă prin moarte, să ne mângâiem cu gândul că Domnul nu ne-a părăsit şi că El trăieşte pentru noi şi rămâne cu noi întotdeauna.Dacă Dumnezeu este cu noi, noi suntem într-o tovărăşie măreaţă, chiar atunci când suntem săraci şi dispreţuiţi. Dacă Dumnezeu este cu noi, suntem siguri că ne va fi dată toată puterea de care avem nevoie, căci nimic nu este mai presus de puterea Sa. Dacă Dumnezeu este cu noi, suntem în deplină siguranţă, căci nici un rău nu poate atinge pe cel ce umblă sub ocrotirea Sa. Ce pricină de bucurie avem! Nu numai că Dumnezeu este cu noi, dar El va fi cu noi: cu noi personal; cu noi ca familie; cu noi ca Biserică. Chiar numele de Isus, nu înseamnă el Emanuel, adică Dumnezeu cu noi? Şi dacă Dumnezeu este cu noi, nu este acesta cel mai mare bine? Să fim deci îndrăzneţi şi sârguitori, bucuroşi şi plini de nădejde. Pricina noastră va prospera şi adevărul va birui, căci Dumnezeu este cu cei ce sunt cu El.Fie ca acest verset să facă bucurie oricărui credincios care va citi „cecurile credinţei”. Nu este o fericire mai mare.TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU- IULIE (2)

13346337_10210094926560354_3558923599943808179_oMÂNTUIREA PRIN HRISTOS

Meditaţii zilnice – Fritz Berger

1 Iulie

“Şi ceea ce câştigă biruinţă asupra lumii este  credinţa noastră.” Ioan 5:4.
În epistola către Efeseni citim: “Pe deasupra tu­turor acestora luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului care este Cuvântul lui Dumnezeu”. Trebuie să luăm asupra noas­tră toată armătura lui Dumnezeu pentru ca să putem ţine piept uneltirilor diavolului şi să recunoaştem intenţiile lui înşelătoare. Trebuie să fim îmbrăcaţi cu platoşa mântuirii,deci să ne bazăm încontinuu pe mântuirea pe care ne-a dăruit-o Isus Hristos. Isus spune:”Eu sunt calea,adevărul şi viata”. Nu faptele noastre sunt calea, ci Domnul Isus este calea.
 Noi trebuie să rămânem pe această cale în toate nevoile şi furtunile vieţii.Dumnezeu este credincios şi ne conduce cu siguranţă.Platoşa neprihănirii însă o pot îmbrăca doar aceia care au fost îndreptăţiţi prin credinţă. Astfel putem fi încredinţaţi că Domnul Isus Hristos prin sângele Lui vărsat pe cruce şi prin învierea Sa ne-a îndrep­tăţit şi sfinţit. Trebuie să fim conştienţi întotdea­una de ceea ce a săvârşit Isus pentru noi. Dacă îl vedem pe Mântuitorul nostru doar pe cruce nu putem birui. Trebuie ca Cuvântul lui să fie întipărit în inima noastră, că El s-a făcut păcat în locul nostru, pentru ca să ne înfăţişeze neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu,pentru că a luat asupra Sa toate păcatele noastre. Aceasta este calea.Cu acest fapt împlinit,noi putem să ne apărăm, astfel folosim platoşa mântuirii. O, iubite Tată, te rog dă-mi înţelepciune ca să lupt cu succes în toate ispitele, să am biruinţa pentru ca numele Tău să fie slăvit şi preamărit.MANTUIREA PRIN HRISTOS de FRITZ BERGER- IULIE (2)

11951182_10205143379280451_7695780747936179959_nCALENDAR BIBLIC

DOMNUL ESTE APROAPE

1 IULIE
Timp de şapte zile, veţi mânca azimi. Din cea dintâi zi Veţi scoate aluatul din casele voastre: căci oricine va
 Mânca pâine dospită, din ziua întâi până în ziua  a şaptea, va finimicit din Israel.  Exod. 12,15.
Sângele mielului pascal care se vedea pe amândoi stâlpii şi deasupra uşii caselor israeliţilor îi ocrotea de judecata dumnezeiască, de moartea întâiului născut. Sângele era mărturia că în acea casă pătrunsese o dată moartea.Comuniunea cu Dumnezeu şi unii cu alţii prin mâncarea Mielului pregătit ne face atenţi să îndepărtăm mai întâi TOT aluatul. Aluatul este o înfăţişare a tot ce este rău şi al păcatului, fie că e vorba de conduită morală, fie că e vorba de învăţături greşite. Cele şapte zile, adică o săptămână, ne arată că toată viaţa credinciosului din clipa întoarcerii sale la Dumnezeu trebuie să fie sfântă. Domnul să ne dea harul ca să îndepărtăm tot aluatul din casele noastre şi din vieţile noastre. A mânca azimi înseamnă a ne supune fără şovăială tuturor îndemnurilor Sfintei Scripturi. Numai când umblăm în lumina Cuvântului avem părtăşie cu Dumnezeu şi unii cu alţii. în această lumină putem recunoaşte tot ce nu-i place lui Dumnezeu. Orice delăsare în privinţa cercetării personale este cauza multor slăbiciuni, lipsuri şi a necredincioşiei. Un israelit care nu se ţinea de poruncile lui Dumnezeu trebuia să fie nimicit din mijlocul lui Israel. Ce învăţătură serioasă! Dacă din neglijenţa noastră nu ne cercetăm şi nu mărturisim abaterea în faţa lui Dumnezeu, adorarea noastră va fi nevrednică. Atunci Dumnezeu trebuie să ne ia în şcoala Sa de educaţie prin dragoste. Dacă nu îndepărtăm răul, judecându-l atunci are să se infiltreze tot mai mult şi Dumnezeu aduce judecata asupranoastră. Aluatul are proprietatea de a invada toată masa. De aceea apostolul, minat de Duhul Sfânt, a scris: „Măturaţi aluatul cel vechi. Nu este datoria voastră să judecaţi pe cei dinăuntru?” (1 Cor. 5). Noi, credincioşii trebuie să facem această lucrare. Nu trebuie să-L rugăm să o facă El.CALENDAR BIBLIC DOMNUL ESTE APROAPE-IULIE (2)

13316835_999546900094221_7059117675116410004_oIZVOARE IN DEŞERT

1 Iulie

Cuvintele mele … se vor împlini la vremea lor. (Luca 1:20)
Lucrurile care au fost spuse din partea Domnului se vor împlini! (Luca 1:45)
Domnul va împlini cu siguranţă acele lucruri
Pe care o inimă iubitoare a aşteptat îndelung să le vadă;
Acele cuvinte de care ea se agaţă se vor împlini,
Pentru că Dumnezeul ei a promis cu credincioşie;
Şi, cunoscându-L, ea nu se poate îndoi de Cuvântul Lui;
El spune şi se face. Domnul atotputernic!
 
Domnul va împlini cu siguranţă acele lucruri,
O, inimă împovărată, odihneşte-te mereu în purtarea Lui de grijă;
În linişte sub aripile Lui ocrotitoare
Aşteaptă răspunsul la rugăciunea ta fierbinte.
Şi când ţi-ai „aruncat îngrijorările“ şi inima-ţi cântă,
Domnul va împlini cu siguranţă acele lucruri.
 
Domnul va împlini cu siguranţă acele lucruri,
O, inimă obosită, crede şi aşteaptă şi roagă-te;
Plin de pace, dangătul clopotelor de seară încă mai sună,
Deşi norul şi ploaia şi furtuna au umplut ziua.
Credinţa străpunge ceaţa îndoielii care împiedică
Uneori noaptea ce trebuie să vină, şi găseşte stelele.
 
Domnul va împlini cu siguranţă acele lucruri,
O, inimă încrezătoare, Domnul ţie ţi-a spus;
Lasă Credinţa şi Speranţa să răsară şi să-şi înalţe aripile,
Să se ridice în zbor spre norii aurii ai răsăritului;
Porţile zorilor trandafirii se deschid larg,
Descoperind bucurii pe care întunericul nopţii le-a ascuns.
                                                                         Bessie Porter
Matthew Henry a spus: „Putem să ne bizuim pe Dumnezeu pentru împlinirea promisiunii Lui, chiar şi atunci când toate drumurile care duc la ea sunt închise. Pentru că „în adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt „da“; de aceea şi „Amin“ [aşa să fie], pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu“ (2 Corinteni 1:20).IZVOARE ÎN DEŞERT- IULIE (1)

10247328_499043590257030_7846936238347562990_nPÂINEA CEA DE TOATE ZILELE

1 Iulie
Text: Isaia 40:21-26                                     
Ridicaţi-vă ochii in sus, si priviţi!Cine a făcut aceste lucruri?  Isaia 40:26
„NU AM PRIVIT NICIODATĂ ÎN SUS DE AICI!”
Prietenul meu Mark era pe terenul de golf unde mai jucase de multe ori. Deodată a exclamat către partenerii săi de joc: „Priviţi, ce privelişte minunată!” Dincolo de dunele aurii ale nisipului se desfăşura o imagime minunată a Lacului Michigan, cu oglinda apelor albastre sclipind în lumina acelei veri splendide. De fiecare dată, înainte de a ajunge în acel punct specific, Mark fusese concentrat la joc şi la problemele lui. Ochii îi fuseseră aplecaţi numai în jos. „Nu am privit niciodată în sus de aici!” a exclamat el. Cuvintele lui m-au făcut să mă gândesc la oamenii cărora Isaia le-a vorbit cu previziune profetică. Vor fi în exilul babilonian, departe de ţară, într-o situaţie precară. Profetul îi sfătuieşte să privească în sus, să-şi ridice ochii în sus amintindu-şi de maiestatea, puterea şi credincioşia Domnului Suveran peste totul. Acest sfat este bun şi pentru noi cei de azi. Uneori devenim atât de preocupaţi de dificultăţile vieţii, sau atât de copleşiţi de anumite situaţii, că pierdem perspectiva lui Dumnezeu. Suntem în locuri problemă care ne absorb interesul şi ne limitează viziunea. Poate fi biroul unde lucrăm, sau prezenţa unei persoane dificile. Poate fi un pat de spital sau camera unde zăcem bolnavi. Suntem descurajaţi şi slăbiţi. Dacă aşa este, atunci avem nevoie să privim în sus şi să vedem din nou grandoarea şi puterea Dumnezeului nostru atotputernic. Să nu ajungem să spunem vreodată: „Niciodată n-am privit în sus din locul acesta!” – D.C.E.
De vezi ce minuni poate Domnul să facă 
Privind în jur la toate cele create, 
Încrede-te atunci în puterea-I divină; 
          Sigur te va trece cu bine prin toate.– D.J.D.
Unii oameni văd mai multe lucruri ale lui Dumnezeu plimbându-se în jurul casei, decât văd alţii făcând călătorii împrejurul lumii.PAINEA CEA DE TOATE ZILELE – IULIE (1)
13062932_1080843278642518_8184288128575591288_oSCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI
Volumul III
1 IULIE
Matei 1.1-17
            Glasul profeţilor se stinsese de mai bine de patru sute de ani. Pentru Dumnezeu, sosise „împlinirea vremii” (Galateni 4.4): de acum va vorbi „în Fiul” (Evrei 1.1,2) şi va face cunoscut poporului Său, lumii, precum şi fiecăruia dintre noi, personal, vestea bună a Evangheliei. Aceasta, redată în puţine cuvinte, poate fi rezumată prin: a dat pe Fiul Său(sau: „dar de Fiu”).    Dar cum pot spiritele noastre limitate să pătrundă în cu­noaşterea unei asemenea Persoane…? Dumnezeu S-a îngrijit de aceasta, oferindu-ne patru Evanghelii, ca să putem privi gloria Fiului Său sub mai multe aspecte, tot aşa cum valoarea unui obiect (diamant) de mare preţ este pusă în evidenţă când acesta este privit sub străluciri şi unghiuri diferite.
            Matei este evanghelia împărăţiei (sau a împăratului) şi, din acest motiv, aici este necesară o genealogie care să-L pla­seze de la început pe Mesia în cadrul promisiunilor făcute lui Avraam şi, de asemeni, care să dovedească fără drept de apel titlul Său de moştenitor al tronului lui David (Galateni 3.16 şi Ioan 7.42). Din această lungă listă nu au fost şterse câte­va nume de tristă amintire (Ahaz, Mânase, Amon…). Altele, precum Rahav, Rut sau soţia lui Urie, amintesc de harul di­vin care s-a manifestat faţă de cei care nu aveau niciun drept. Este acelaşi har care acum dă un Mântuitor lui Israel şi lumii întregi,… ceea ce înseamnă că şi vouă şi mie.SCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI-VOLUMUL III- IULIE
 

11872188_1015015521891961_609983880210838437_oSĂMÂNŢA BUNĂ

Vineri, 1 Iulie 2016
… să fiu găsit în El, nu având o neprihănire a mea, pe care mi-o dă Legea …
Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui …Filipeni 3.9,10
Un cunoscut scriitor american a vizitat Europa împreună cu soția și fiica lor. Turneul scriitorului a fost triumfal. Universitățile i-au oferit titluri onorifice, oamenii de afaceri l-au aplaudat, iar regii l-au omagiat. Pe când cei trei se aflau într-un automobil particular în drum spre port, scriitorul a citit numele celor ce l-au onorat. Era o listă impresionantă. Atunci, fiica scriitorului a spus: „Tată, cred că în curând ai să-i cunoști pe toți, afară de Mântuitorul Isus Hristos. Pentru El nu o să mai găsești timp să-L cunoști“.
Vrăjmașul omului, diavolul, găsește întotdeauna metode și căi de atac, ca omul să nu ajungă să-L cunoască pe Mântuitorul. Cunoașterea Mântuitorului și încrederea în El sunt temelia neclintită a unei fericiri nemărginite și a moștenirii vieții veșnice. Toată strădania diavolului nu are altă țintă decât să ne răpească această cunoaștere adevărată a Mântuitorului. Fiindcă suntem înștiințați cu privire la aceste manevre ale diavolului, să ne îndreptăm întreaga noastră privire la Cel ce a suferit la cruce, ca să ne aducă o mare mântuire. Nu cunoștințele noastre, nu onoarea noastră, nu dreptatea noastră proprie are valoare în fața lui Dumnezeu, ci numai Hristos. De aceea să căutăm să-L cunoaștem pe El și puterea învierii Lui!SĂMÂNŢA BUNĂ-IULIE 2016

13055947_1080843241975855_2049795399768096570_oCUVÂNTUL Lui DUMNEZEU

pentru astăzi-IULIE 2016

coordonatori Bob & Debby Gass
1 IULIE SA NE ADUCEM AMINTE!
„Adu-ți aminte de Domnul, Dumnezeul tău” (Deuteronom 8:18)
În 3 martie 1863, chinuit de ravagiile Războiului Civil, Abraham Lincoln a decretat o zi de post național spunând următoarele cuvinte: „Având în vedere că este de datoria națiunilor, cât și a membrilor lor să-și recunoască dependența de puterea atotstăpânitoare a lui Dumnezeu, sa-și mărturisească păcatele și fărădelegile, cu sinceră părere de rău și totuși cu siguranța nădejdii ca pocăința autentică va duce la milă și iertare; și să recunoască adevărul sublim enunțat în Sfânta Scriptură și dovedit de întreaga istorie că numai acele națiuni care au ca Domn pe Dumnezeu sunt binecuvântate. Noi am primit cele mai alese bunătăți ale cerului. Am viețuit mulți ani în pace și prosperitate; am crescut numeric, în bunăstare și putere cum nici o alta națiune nu a crescut vreodată. Dar l-am uitat pe Dumnezeu. Am uitat că mâna Sa plină de bunătate ne-a păstrat în pace, ne-a înmulțit, ne-a îmbogățit și ne-a întărit; ne-am închipuit, în zadar, în fățărnicia inimilor noastre, că toate aceste binecuvântări au fost zămislite de o înțelepciune și o virtute superioară ce ne aparține. îmbătați de succesul necontenit, am devenit prea egoiști pentru a mai simți necesitatea harului răscumpărător care ne păstrează, prea mândri pentru a ne ruga Dumnezeului care ne-a creat! Se cuvine, deci, să ne smerim în fața Puterii ofensate, să mărturisim păcatele națiunii și să ne rugăm pentru milă și iertare”. Dumnezeu a avertizat Israelul: „când vei vedea înmulțindu-ți-se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-ți-se argintul și aurul, și crescându-ți tot ce ai … adu-ți aminte de Domnul, Dumnezeul tău, căci El îți va da putere să le câștigi, ca să întărească legământul” (Deuteronom 8:13, 18). Astăzi, haideți să ne aducem și noi aminte de Domnul, Dumnezeul nostru!CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU PENTRU ASTAZI-IULIE 201613310513_250639805294344_3159682523677066788_n
 
 13254776_787846874648652_1694980466354973689_o

Read Full Post »

11412358_972255012805643_4408794024178398255_n

GOD GOOD FATHER !!Chris Tomlin

“Good Good Father” Oh, I’ve heard a thousand stories of what they think you’re like But I’ve heard the tender whisper of love in the dead of night And you tell me that you’re pleased And that I’m never alone You’re a Good, Good Father It’s who you are, it’s who you are, it’s who you are And I’m loved by you It’s who I am, it’s who I am, it’s who I am Oh, and I’ve seen many searching for answers far and wide But I know we’re all searching For answers only you provide Cause you know just what we need Before we say a word You’re a Good, Good Father It’s who you are, it’s who you are, it’s who you are And I’m loved by you It’s who I am, it’s who I am, it’s who I am Cause you are perfect in all of your ways You are perfect in all of your ways You are perfect in all of your ways to us You are perfect in all of your ways You are perfect in all of your ways You are perfect in all of your ways to us Oh, it’s love so undeniable I, I can hardly speak Peace so unexplainable I, I can hardly think As you call me deeper still [x3] Into love, love, love [x3:] You’re a Good, Good Father It’s who you are, it’s who you are, it’s who you are And I’m loved by you It’s who I am, it’s who I am, it’s who I am You’re a Good, Good Father (You are perfect in all of your ways) It’s who you are, it’s who you are, it’s who you are And I’m loved by you (You are perfect in all of your ways) It’s who I am, it’s who I am it’s who I am

How Great Is Our God (Lyrics And Chords)

Indeed, our GOD is great and awesome!

12472759_1764980743731186_3258689540411433033_n

Being a good person will not get you into the Kingdom of Heaven! You need Salvation through Jesus Christ! No matter what you do you’re going to sin, you’re human after all. You only need think of something sinful to have committed the sin! Matthew 5:28 (KJV) 28 But I say unto you, That whosoever looketh on a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. That is why Jesus died on the cross! So that He could take your sins upon Himself! So that you can enter the Kingdom of God! His death pays for all your past, present and future sins. All you need to is accept the gift He has given you! 1 Timothy 2:5 (KJV) 5 For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus; Romans 6:23 (KJV) 23 For the wages of sin is death; but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Matthew 1:20-21 (KJV) 20 But while he thought on these things, behold, the angel of the Lord appeared unto him in a dream, saying, Joseph, thou son of David, fear not to take unto thee Mary thy wife: for that which is conceived in her is of the Holy Ghost. 21 And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus: for he shall save his people from their sins. John 3:16 (KJV) 16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Mark 2:17 (KJV) 17 When Jesus heard it, he saith unto them, They that are whole have no need of the physician, but they that are sick: I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Acts 16:31 (KJV) 31 And they said, Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Romans 10:9-10 (KJV) 9 That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. 10 For with the heart man believeth unto righteousness; and with the mouth confession is made unto salvation. Admit you’re a sinner, repent on your sins and accept Jesus Christ as your Savior!12801518_1717161321854846_6697213526294684221_n

Read Full Post »

13406911_10153863788848264_3956996457027357948_n

Day Of The Dad

12654560_1682420315380434_4537896716880191663_n

Enter a caption

19 JUNE 2016

‘Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord.’

Ephesians 6:4 ESV

Today is Father’s Day. Maybe you’ve not seen what fatherhood looks like.

Maybe you’ve got a pretty good example in your own dad.

Maybe you’ve never made the connection between dads on earth

and your Dad in heaven before. There are many verses in the

Bible that give you an idea of what dads should look like.

A good one to start with is today’s verse, Ephesians 6:4.

It shows you that fathers are meant to act a certain way. Not to snap,

or act harshly towards their kids. No, the way fathers are to act is

patiently, and nurturingly. The idea that fathers are to ‘nurture’

might sound a bit feminine by today’s standards. But it’s how the

Bible describes fatherhood. It’s a deliberate choice of words: not

‘dominate’, or ‘control’, but ‘nurture’. And all correction,

all discipline, should only come about against a backdrop of

warm and always-present care. There’s a design in fatherhood

that reflects your Heavenly Father. This isn’t an accident.

So your experience of earthly dads, those who reflect this verse,

points you to what God Himself looks like. And if you’ve only

had spiritual dads on earth – this applies to them too. Check out

2 Kings 2:12 for Elisha’s final words to his spiritual dad, Elijah.

One of the beautiful things about that verse is that it’s impossible

to say who Elisha is talking about when he says ‘father’ – is it Elijah,

or God? Maybe it doesn’t matter. In that moment, what you see

is how even spiritual dads can point you to God.

What Now?

That’s a huge privilege and weight for dads to carry, so today – give them a nod to say thanks.

 
Bible in a Year: Luke 11:29-54; Ps 66-67;
UCB
LISTEN   WATCH   READ
© 2016 United Christian Broadcasters Ltd. (but you can call us UCB)
Company registered in England & Wales 2182533. Registered Charity 299128.
Unsubscribe | Terms | Privacy | View Online
        
Word For You is adapted by UCB from The Word For Today written by Bob and Debby Gass.

Read Full Post »

11037283_1023017991044397_2005316855700426525_n

READY OR NOT, CHRIST IS COMING AGAIN

Below is a copy of a post on Facebook from Cathy McCoy.  In all of human history, there is but one person who literally fulfilled ALL of the Old Testament’s prophecies concerning the First Coming of Israel’s Messiah:  Jesus!  After His Resurrection, and prior to His Ascension, Jesus appeared to two of His discouraged disciples (Lk. 24:13-35), and during the brief encounter, “He said unto them, O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken:  ought not Christ to have suffered these things, and to enter into His glory?  And beginning at Moses and all the Prophets, He expounded unto them in all the Scriptures the things concerning Himself” (verses 25-27).  The web site, Good News Dispatch, had this to say about the probability of one man fulfilling just eight of these prophecies:  “1 times 2.8 x 105 x 103 x 102 x 103 x 103 x 105 x 103 x 104) gives us 2.8 x 1028, or for simplicity sake 1 x 1028 or 1 in 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000.”  Can you even imagine what the odds would be for Him having fulfilled all twenty-six of these? 
13417704_1706774102910549_2168749404359041488_n

Because the Bible has proven itself to be 100% accurate, I am absolutely convinced that the Bible’s prophecies concerning Christ’s Second Coming, will also be literally fulfilled! 

ARE YOU READY?

MONDAY, JUNE 13, 2016
REPOSTED FROMM
https://skipslighthouse.blogspot.com/2016/06/ready-or-not-christ-is-coming-again.html?showComment=1465895088864#c2782005561414483239

905791_922830721112338_6382991415942239253_o

Read Full Post »

IMG_9478258550_10150218001862776_5156800_oLETTER FROM HOREN BRASOV

Dear Family and Brothers and Sisters in the Lord, My name is Horen Brasov.  I send warm greetings from Garden Grove, California. By the Grace of our Lord, Brother Serban Constantinescu was used as a holy instrument by the Lord, to lead me to accept Lord Jesus like personal Savior and Lord on Sunday April 15, 1956 at 1pm in the attic of the Carol Davila assembly in Bucharest Romania after the children’s church meeting. (Adunarea de Copii) After my conversion, I had the privilege to be actively involved in the Children ministry at this same location.  Brother. Serban helped me in many ways to continue this ministry for 20+ years, many of those together with the precious backing of his father, Domnul Emil Constantinescu.   For the last sixty years, on the anniversary of my spiritual birth, I’ve enjoyed a chance to contact him and remind him of the investment he made and give praise to God for the blessing of Brother. Serban’s efforts.   My last contact with him this year was on April 15 of this year.   Brother Serban is among the 2nd generation of Christians in Romania, as his parents were among the pioneers of the Christian Bretheren movement.  I remember brother Serban and his sincere faith, which first was shown to me in his mother Doamna Tita and in his father Domnul Emil, and is also in his wife,  Doamna Ancuta.   I am sure that you, his children and grandchildren now carry this flame of the gift of God that is extended to each of you.  I send my warm greetings to each one of you, dear children of Domnul Serban Constantienscu.  Sarutmana Doamnei Ancuta Constantinescu and Doamnei Lidie Nan.  I send my acknowledgments and appreciation to his daughter, Ileana and grandson, Matei, who took care of brother. Serban in his last days. Beside me and my family, are many brothers and sisters from the Romanian Bretheren assembly from Fullerton California  who remember brother. Serban fondly and send our greetings and condolences.  We pray that the Lord will comfort and sustain you in this trial.  We greet the brethren at Believers Chapel of Dallas Texas who have been family and support to our dear ones there for over a quarter century.  To God be the Glory.    We know that he is now with the Lord and more alive than ever.  He is now worshipping the Lamb, face to face. With love from above, Horen and Virginia Brasov.  
IMG_9423

71380013


Read Full Post »

REPOSTARE DUPA 7 ANI 15 Aprilie 2009 LA INCEPUT DE DRUM PE BLOGUL :AICISIACUMACOLOCURAND

 http://nowheresoonthere.blogspot.com/

 

Christianity can be condensed into four words: Admit, Submit, Commit and Transmit. -Samuel Wilberforce521529_10150937878196600_427869115_n

Incurajare  de la un frate drag in Domnul Christos si prieten ,,SERBAN CONSTANTINESCU-15 Aprilie 2009


Experimentarea Psalmului 115.

 Unii comentataori ai Psalmului 115 considerå cå referirile la Israel, la casa lui Aron. la cei ce tem de Domnul din acest Psalm, desemneazå atitudinea råmåsitei credimcioase a poporului Israel fatå de Dumnezeu adevårat. Altii cred cå expresia din versetul 1: “Nu nouå, Doamne, nu nouå, ci Numelui Tåu då slavå, pentru bunåtatea Ta si pentru credinciosia Ta” îi caracterizeazå pe toti adevåratii credinciosi, în general, înclusiv pe credinciosii din dispensatia Harului;. Intreit Unicul Dumnezeu lucreazå pentru slåvirea Lui Insusi, a lui Dumnezeu Tatål si a Fiului, prin Duhul Sfânt. Poporul ales al lui Dumnezeu, cei ce sunt o preotie sfântå pentru Dumnezeu cei care, temându-se de Dumnezeu tråiesc o viatå de evlavie, de închinare adevåratå, så se uneascå cu Psalmistul în laudå cåtre Dumnezeu. “Nu nouå” înseamnå: Doamne, prin tot ce suntem si prin tot ce facem, dorim så nu ne glorificåm pe noi însine, ci så fii numai Tu glorificat. 

Când cu 53 de ani în urmå, fratele Horen a trecut de partea Domnului Isus, la 14 ani ,a trecut în rândul celor care sunt datori så dea slavå numai lui Dumnezeu. Versetul. 2 aratå ce zic “neamurile” (cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu). Ei zic: “Unde este Dumnezeul tåu?”. Ei nu-I recunosc omniprezenta, îi neagå exsitenta. Când a venit la Domnul Isus Christos. Horen a iesit din rândul Neamurilor, a ajuns un slujitor al celor ce dau slavå lui Dumnezeu, educând pentru multi ani copiii în scoala duminicalå a Adunårii Carol Davial din Bucuresti Raspunsul la întrebarea formulatå de “Neamuri” este forte conluziv: “Dumnezeul nostru este în cer; El face tot ce vrea”. Credinciosii stiu cå cerul este o realitate: o realitate infinitå ca ìntindere, dar si infinitå ca semnificatie.   

Titul acestu blog este ,,AICISIACUMACOLOCURAND”

ACOLO îN CURAND desemneazå locul prezentei aevea a lui Dumnezeu împreunå cu mântuitii Såi. Mântuitii prin Christos Il contempleazå prin credintå pe Christosul înåltat, asteptå venirea lui pentru Råpirea Bisericii (= Acolo, în curând).  Fratele Horen are aceastå “fericita nådejde” (Tit 2) “El face tot ce vrea, spune despre suveranitatea lui Dumnezeu, tot ce vrea. Ståpânirea supremå a lui Dumnezeu se exercitå în asa fel încât nu se întâmplå nimic în Univers fårå stirea, fårå controlul lui Dumnezeu. 

Ce mângâietor poate fi pentru familia Brasov acest gånd! Cât de bine consunå el cu Romani 8:28 “Pe de altå parte, stim cå toate lucrurile lucrezå împreunå spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, adicå a celor chemati dupå planul Såu.” 

Inchei cu o urare pentru Virginia. Horen si famila:

 MULTI ANI INAINTE CU DOMNUL ISUS! 

Serban Constantinesu, 15 Aprilie 2009 Sconsta133@gmail.com 

Read Full Post »

13325578_10209148206122920_5030278042035395479_n

PROMOTED TO GLORY!! -SERBAN CONSTANTINESCU 4 june 2016

 4 June 2016

Bone Terre MO.

Today my grandfather passed from this life into the next. He is now in the presence of our Savior Jesus in the realm of glory. I have so many amazing memories of him. Anyone that met him knows that he lived every moment as a warrior for Christ. Both under communism in Romania and under the freedoms available in America. He was a peace maker, intelligent, prayerful, insightful, and kind. I will never forget his ability to combust into loud radiant hymns at any time. Regardless of surroundings. I am blessed to have been able to spend the last week at his side with my family as he made this transition. Join me in singing “to God be the Glory” with loud expressive voices in his memory today.Matei Socoteanu.

Such an honor to be your wife Matei Socoteanu. and to be a part of your family. Your grandparents have taught me so much over the years through example. Living such a steadfast, dedicated life for the Lord. I’m so glad you got to spend this week here with your family. I’m so in awe of you and simply honored to be your wife.

I’ve had the privilege of being apart of Matei’s family for 20+ years. During these years, I’ve been in awe of the love for Christ that Matei’s grandparents have… This love overflows from their very beings and affects everyone they come in contact with… Today as Matei Socoteanu beautifully states below we lost a man that truly was a warrior for the Lord. He leaves a legacy of faith, love, and dedication to further the Kingdom of God. Today we grieve. But we grieve with Hope. PaPa, you leave us with an emptiness. But we know you are complete dancing in the presence of your Lord.Celena Henry Socoteanu

11053184_10205052773215356_1150045637747775457_o

Primul mesaj pe blogul fratelui Serban Constantinescu acum 9 ani

cuvint de inceput

And God is able to make all grace abound toward you; that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work; 2 Corinthians 9:8

7062007

Fii simplu în credintå si fårå-mpotrivire

Cuvåntul din Scriptura în viatå så-l prinesti!

     El este capabil så facå  cu mine si  cu tine acest lucru!

He is able

https://heisable.wordpress.com/2007/06/07/hello-world/

cropped-header2

Un lider important din Miscarea Tudorista, Serban Constantinescu a plecat acasa la Domnul

O scurta retrospectiva

Cand Domnul m-a mantuit in 1976 am inceput frecventarea regulata a adunarii de pe Strada Carol Davila nr. 48. Unul dintre principalii predicatori avea o dinamica unica, vorbea entuziast, iar zambetul nu ii lipsea de pe buze. Mai tarziu am aflat ca el se numea Serban Constantinescu si era fiul unuia dintre fondatorii Miscarii Tudoriste, Emil Constantinescu. Folosesc expresia Miscarea Tudorista deoarece cei dinafara acestei reforme din Ortodoxie asa cunosc aceasta miscare. 

Fratele Serban era si un pastor de exceptie. Avea o inima atat de mare data de Domnul incat adopta imediat cu toata dragostea pe noii veniti. Era foarte greu sa il superi pe fratele Serban. Cum am spus, zambea frumos si crestineste tot timpul. 

Dansul a lucrat ca inginer la Institutul de Cercetari a Apei din Bucuresti inainte de Revolutie. A fost un profesionist recunoscut. 

Daca ar fi sa enumar cele trei mari dimensiuni ale activitatii fratelui Serban, acestea ar fi: un pastor autentic, un promovator al cantarii crestine, si un teolog. 

La un moment dat spre sfarsitul anilor ’70 in Carol Davila a aparut un forum de predicare Biblica unde luau cuvantul pana si la sapte frati pe seara cu mesaje scurte dar ramanand la acelasi subiect. Aceasta frumoasa dezvoltare teologica avea in spate ca si coordonator pe fratele Serban. Spre surprinderea multora, la strangerile de miercuri seara din Carol Davila veneau credinciosi din toate cultele evanghelice, inclusiv lideri. Din nou spun ca fratele Serban era la nivel uman, omul din spatele intregii lucrari. 

Fratele Serban si versetul din Evrei 13:7

Fiecare miscare evanghelica primeste din partea Domnului teologi pentru exprimarea precisa a fundamentului doctrinar. In cadrul miscarii Tudoriste fostul Preot Tudor Popescu a pus o baza completa Biblica prin harul Domnului in ce priveste doctrina si practica vietii de credinta. Desigur pe aceasta fundatie urma sa se construiasca. Generatia preotul Tudor Popescu, Georghe Cornilescu, si Emil Constantinescu ca parinti ai miscarii au plecat la Domnul demult. Comunistii au infiltrat miscarea Tudorista si au zadarnicit aceasta continuare a zidirii pe fundatia celor trei. 

Comunistii au reusit sa induca intre Tudoristi ideea ca studierea sistematica si structurata a Scripturii nu are deaface cu simplitatea Evangheliei. Ca atare mediocritatea si-a facut loc in multe adunari. Multi predicatori Tudoristi nu au dat atentie la faptul ca fostul pescar Ioan se exprima foarte simplu dar adanc. Atat de adanc incat numai limbajul lui simplu putea sa redea in Evanghelia sa profunzimile de har date de Duhul Sfant in continutul acelei Evanghelii. 

Multi Tudoristi se exprimau simplu si nedocumentat ceea ce a adus la un deserviciu imens miscarii respective. Pe acest fond, lucrarea facuta de Domnul prin fratele Serban intre Tudoristi a venit ca un suflu nou. Fratele Serban cunostea cateva limbi, citea imens, si era capabil ca un profesor de teologie. 

Dar fratele Serban a plecat in America impreuna cu familia. Tezaurul teologic si impactul la nivel national intre Tudoristi nu a putut sa si-l mai manifeste. Miscarea Tudorista a ramas fara teologul ei. Spunand aceasta nu aduc nici-o blamare.  

In versetul citat din Evrei cap. 13 observam ca Scriptura ne cere sa evaluam pe mai marii nostrii care ne-au vestit Cuvantul lui Dumnezeu. Cuvantul cheie din versetul 7 este băgare de seamă (anatheóreó). Singurul loc unde mai este folosit acest cuvant in Noul Testament este cand Pavel analiza cu atentie religia Atenienilor. Deci in ambele situatii observam greutatea sintagmei uitati-va cu bagare de seama. 

As fi vrut ca fratele Serban sa fi scris confesiunea de credinta a Miscarii Tudoriste impreuna cu alti credinciosi dotati din cadrul miscarii. As fi vrut ca fratele Serban sa ghideze dezvoltarile teologice care nu s-au implinit la Miscarea Tudorista. 

Isus Hristos este acelaş ieri şi azi şi în veci!
(Evrei 13:8)

https://ioan8.wordpress.com/2016/06/05/un-lider-important-din-miscarea-tudorista-serban-constantinescu-a-plecat-acasa-la-domnul/#comment-10721

 

295590_2316959164327_6282919_n10010332_10152112130448598_380538695_o

 

Daniela MoLdoveanu:Toata stima si pretuirea si dragostea pentru fratele Banel Constantinescu.
Un foarte bun si apropiat familiei noastre.Daniela Moldoveanu I loved him and his family very much. They were so close to my family.
I’m so sorry.
He is in glory now singing there with my father and others Toata stima si pretuirea si dragostea pentru fratele Banel Constantinescu.
Cu nadejdea revederii si cu durerea despartirii , impartasesc suferinta familiei si doresc ca Dumnezeu sa-i mangaie.

294053_2316963964447_3548574_n

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: