Feeds:
Posts
Comments

541275_299579053445264_1928802103_nCREATED

“Even every one that is called by my name: for I have created him for my glory, I have formed him; yea, I have made him.” (Isaiah 43:7)

 11220854_709271892532681_2562645793360465786_n

There are three main verbs used to describe God’s work of creation in Genesis. These are “create” (Hebrew, bara), “make” (asah), and “form” (yatsar). The three words are similar in meaning but each with a slightly different emphasis. None of them, of course, can mean anything at all like “evolve,” or “change,” on their own accord.

 11046278_709270622532808_5547982785895352248_n

All three are used in Genesis with reference to man. “And God said, Let us make man in our image. . . . So God created man in his own image. . . . And the LORD God formed man of the dust of the ground” (Genesis 1:26-27; 2:7).

 11101196_709270565866147_6683944202805367189_n

Although the subject of creation is commonly associated with Genesis, it is mentioned even more frequently by the great prophet Isaiah. The words bara and yatsar are used twice as often in Isaiah as in any other Old Testament book and are applied uniquely to works of God. All three verbs are used together in Isaiah 45:18 in order to describe, adequately, God’s purposeful work in preparing the earth for man: “For thus saith the LORD that created the heavens; God himself that formed the earth and made it; he hath established it, he created it not in vain, he formed it to be inhabited: I am the LORD; and there is none else.”

 10488238_1648475508731050_6038160804977702661_n

God created, formed, made, and established the earth, that it might be the home of men and women. But what was God’s purpose for the people who would inhabit it? Our text answers this most fundamental of questions, and once again, all three key verbs are used: “I have created him . . . I have formed him, . . . I have made him . . . for my glory.”

 11252487_390966784427417_9200795970398674582_n

This biblical perspective alone provides the greatest of all possible incentives to live a godly and useful life. The reason we were created is to glorify God! HMM

10606320_1556241347986885_3628642551234847716_n

 http://www.icr.org/article/8797-http://www.icr.org/evidence
icr_logo_faebc0_fade_right

 532159_401906999866532_1375754623_nTOTUL PENTRU GLORIA LUI

de Oswald Chambers

1 IULIE 

Pedeapsa inevitabilă

„Adevărat îţi spun că nu vei iesi de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuţ.”                                             Matei 5:26

„Nu există cer cu un colţ de iad în el.” Dumnezeu este hotărât să te facă pur şi sfânt şi drept; El nu te va lăsa să scapi un moment de sub privirea Duhului Sfânt. Te-a îndemnat să vii la judecată de îndată ce ţi-a arătat vinovăţia, dar n-ai ascultat; procesul inevitabil a început să lucreze şi acum eşti în închisoare, de unde nu vei ieşi până nu vei plăti cel din urmă bănuţ. Tu te întrebi; ..Este acesta un Dumnezeu al milei şi al dragostei? Văzută din punctul de vedere al lui Dumnezeu, aceasta este o lucrare minunată a dragostei. Dumnezeu te va scoate de acolo pur, fără pată şi neîntinat, dar El vrea să-ţi recunoşti tendinţa de a avea drepturi asupra ta însuţi. In momentul în care eşti gata să-L laşi pe Dumnezeu să-ţi schimbe această tendinţă, forţele Lui regeneratoare vor începe să lucreze. Şi în momentul în care înţelegi că scopul lui Dumnezeu este să te aducă într-o relaţie bună cu El, şi apoi cu ceilalţi oameni, El va face orice ca să te ajute s-o iei pe calea cea bună. Hotărăşte-te acum – „Da, Doamne, voi scrie scrisoarea în seara aceasta”; „Mă voi împăca cu omul acela acum”. : Aceste mesaje ale lui Isus Cristos se adresează voinţei şi conştiin­ţei, nu intelectului. Dacă te împotriveşti Predicii de pe munte în mintea ta, vei umbri apelul pe care-l trimite ea inimii tale. „Mă întreb de ce nu cresc în cunoaşterea lui Dumnezeu!” Iţi plăteşti datoriile, din punctul de vedere al lui Dumnezeu? Fă acum ceea ce va trebui să faci într-o zi. Fiecare chemare morală are un „trebuie” în spatele ei.TOTUL PENTRU GLORIA LUI- IULIE

 

988588_952216974840379_9024845548212615000_nCHARLES H. SPURGEON
MEDITAŢII PENTRU FIECARE ZI A ANULUI
Diminea
ţa şi Seara

1 IULIE

Dimineaţa

Aşa va fi şi vara şi iarna.Zaharia 14:8

Suvoiul de apă vie care curgea în Ierusalim nu seca în timpul căldurilor arzătoare din timpul verii şi nu îngheţa iarna, atunci când gerul era mai tăios decât lama unui brici. O, suflete, trebuie să fii o mărturie a credincioşiei Domnului. Anotimpurile se schimbă şi tu te schimbi, dar Domnul tău rămâne veşnic acelaşi, şi izvoarele dragostei Lui sunt la fel de adânci, limpezi şi îmbelşugate ca întotdeauna. Apăsarea grijilor şi loviturile încercărilor mă fac să am nevoie de răcoarea izvorului harului Său. Pot să merg oricând vreau şi să beau din fântâna Care nu seacă, fiindcă este la fel de plină vara şi iarna. Izvoarele pe sus nu sunt niciodată sărăcăcioase şi, binecuvântat fie numele Domnului, nici izvoarele de jos nu pot seca. Ilie a găsit Cheritul secat, dar Iehova era acelaşi Dumnezeu al providenţei. Iov a spus că prietenii săi erau ca nişte puţuri crăpate, dar a găsit în Dumnezeu un pârâu de mângâiere. Nilul era marea încredere a Egiptului, dar apele lui erau variabile; Domnul nostru este mereu acelaşi. Deturnând cursul Eufratului, Cirus a cucerit Babilonul, dar nici o putere, omenească sau diavolească, nu poate schimba cursul harului divin. Albiile vechilor râuri au fost găsite uscate şi triste, dar izvorul care coboară din muntele suveranităţii divine şi iubirii infinite va fi întotdeauna îmbelşugat. Generaţiile trec una după alta, dar curgerea harului este neschimbătoare. Râul lui Dumnezeu poate cânta cu mai îifiultă dreptate decât pârâul din poezie

Oamenii vin, oameni se duc

Dar eu merg veşnic.

Cât de fericit eşti, suflete, să te afli lângă asemenea ape! Nu privi niciodată alte izvoare, fiindcă vei auzi mustrarea Domnului şi acum, ce cauţi să te duci în Egipt, să bei apa Nilului?”

 star-of-bethlehem

Seara

Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în răcoarea zilei”. Geneza 3:8

Suflete, acum că „răcoarea zilei” a venit, retrage-te într-un loc liniştit şi ascultă glasul Domnului. El este întotdeauna gata să-ţi vorbească atunci când eşti pregătit să-L auzi. Dacă ţi se pare că părtăşia cu Dumnezeu vine greu, problema nu este a Lui, ci a ta. Fiindcă El stă la uşă şi bate, şi dacă poporul Său îi deschide, se bucură să intre. Totuşi, în ce stare este inima mea, grădina Domnului? Pot să risc să spun că este bine îngrijită şi udată şi că aduce fructe pentru El? Dacă nu, El are dreptul să-mi reproşeze multe. Totuşi, Ii cer să vină al mine, fiindcă doar prezenţa Soarelui Dreptăţii, care aduce „tămăduirea pe aripile hui” (Maleahi 4:2) poate să-mi vindece inima. Vino, deci, Doamne Dumnezeul meu; sufletul meu Te invită cu ardoare şi te aşteaptă cu nerăbdare. Vino la Mine, Isuse, Prea Iubitul meu, şi sădeşte flori proaspete în grădina mea, asemeni acelora care înfloresc în perfecţiunea caracterului Tău. Vino, Tată. Tu eşti Mirele; tratează-mă cu dragoste şi grijă. Vino, Duh Sfânt, şi lasă-ţi roua să cadă pe întreaga mea fire, la fel ca roua de seară care udă acum ierburile. O, dacă Dumnezeu mi-ar vorbi! „ Vorbeşte, Doamne, căci robul Tău ascultă” (1 Samuel 3:9). O, dacă El ar vrea să umble cu mine! Sunt gata să-I dau toată inima şi mintea, şi să alung orice alt gând. Mă întreb doar ce desfătări îmi va oferi. Sunt sigur că El va avea părtăşie cu mine, în dragosteaLui, fiindcă mi-a dat Duhul Său Sfânt să fie cu mine pentru totdeauna. Inserarea este plăcută, fiecare stea pare să fie ochiul cerului, şi vântul răcoros pare răsuflarea iubirii divine. Tată, Frate mai mare, Mângâietorule, vorbiţi acum cu iubire, fiindcă mi-am „deschis urechea, şi nu m-am împotrivit” (Isaia 50:5)CHARLES H. SPURGEON-MEDITAŢII DE DIMINEAŢA ŞI SEARA- IULIE

1896760_507011019455273_8310254259619184450_n

MÂNTUIREA PRIN HRISTOS

Meditaţii zilnice – Fritz Berger

1 Iulie

Şi ceea ce câştigă biruinţă asupra lumii este credinţa noastră.”                                                            Ioan 5:4.

În epistola către Efeseni citim: “Pe deasupra tu­turor acestora luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului care este Cuvântul lui Dumnezeu”. Trebuie să luăm asupra noas­tră toată armura lui Dumnezeu pentru ca să putem ţine piept uneltirilor diavolului şi să recunoaştem intenţiile lui înşelătoare. Trebuie să fim îmbrăcaţi cu platoşa mântuirii,deci să ne bazăm încontinuu pe mântuirea pe care ne-a dăruit-o Isus Hristos. Isus spune:”Eu sunt calea,adevărul şi viata”. Nu faptele noastre sunt calea, ci Domnul Isus este calea. Noi trebuie să rămânem pe această cale în toate nevoile şi furtunile vieţii.Dumnezeu este credincios şi ne conduce cu siguranţă.Platoşa neprihănirii însă o pot îmbrăca doar aceia care au fost îndreptăţiţi prin credinţă. Astfel putem fi încredinţaţi că Domnul Isus Hristos prin sângele Lui vărsat pe cruce şi prin învierea Sa ne-a îndrep­tăţit şi sfinţit. Trebuie să fim conştienţi întotdea­una de ceea ce a săvârşit Isus pentru noi. Dacă îl vedem pe Mântuitorul nostru doar pe cruce nu putem birui. Trebuie ca Cuvântul lui să fie întipărit în inima noastră, că El s-a făcut păcat în locul nostru, pentru ca să ne înfăţişeze neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu,pentru că a luat asupra Sa toate păcatele noastre. Aceasta este calea.Cu acest fapt împlinit,noi putem să ne apărăm, astfel folosim platoşa mântuirii. O, iubite Tată, te rog dă-mi înţelepciune ca să lupt cu succes în toate ispitele, să am biruinţa pentru ca numele Tău să fie slăvit şi preamărit.MANTUIREA PRIN HRISTOS de FRITZ BERGER- IULIE

 11227777_877265452310277_3931912949271938483_n

CALENDAR BIBLIC

DOMNUL ESTE APROAPE

1 IULIE

Timp de şapte zile, veţi mânca azimi. Din cea dintâi zi veţi
scoate aluatul din casele voastre: căci oricine va mânca
pâine dospită, din ziua întâi până în ziua a şaptea, va fi
nimicit din Israel.                                               Exod. 12,15.

Sângele mielului pascal care se vedea pe amândoi stâlpii şi deasupra uşii caselor israeliţilor îi ocrotea de judecata dumnezeiască, de moartea întâiului născut. Sângele era mărturia că în acea casă pătrunsese o dată moartea.

Comuniunea cu Dumnezeu şi unii cu alţii prin mâncarea Mielului pregătit ne face atenţi să îndepărtăm mai întâi TOT aluatul. Aluatul este o înfăţişare a tot ce este rău şi al păcatului, fie că e vorba de conduită morală, fie că e vorba de învăţături greşite. Cele şapte zile, adică o săptămână, ne arată că toată viaţa credinciosului din clipa întoarcerii sale la Dumnezeu trebuie să fie sfântă. Domnul să ne dea harul ca să îndepărtăm tot aluatul din casele noastre şi din vieţile noastre. A mânca azimi înseamnă a ne supune fără şovăială tuturor îndemnurilor Sfintei Scripturi. Numai când umblăm în lumina Cuvântului avem părtăşie cu Dumnezeu şi unii cu alţii. în această lumină putem recunoaşte tot ce nu-i place lui Dumnezeu. Orice delăsare în privinţa cercetării personale este cauza multor slăbiciuni, lipsuri şi a necredincioşiei. Un israelit care nu se ţinea de poruncile lui Dumnezeu trebuia să fie nimicit din mijlocul lui Israel. Ce învăţătură serioasă! Dacă din neglijenţa noastră nu ne cercetăm şi nu mărturisim abaterea în faţa lui Dumnezeu, adorarea noastră va fi nevrednică. Atunci Dumnezeu trebuie să ne ia în şcoala Sa de educaţie prin dragoste. Dacă nu îndepărtăm răul, judecându-l atunci are să se infiltreze tot mai mult şi Dumnezeu aduce judecata asupra noastră. Aluatul are proprietatea de a invada toată masa. De aceea apostolul, mânat de Duhul Sfânt, a scris: „Măturaţi aluatul cel vechi. Nu este datoria voastră să judecaţi pe cei dinăuntru?” (1 Cor. 5). Noi, credincioşii trebuie să facem această lucrare. Nu trebuie să-L rugăm să o facă El.CALENDAR BIBLIC DOMNUL ESTE APROAPE-IULIE (1)

10421628_877718582264964_6348439046713492335_n

MEDITAŢII ZILNICE

WIM MALGO

1 IULIE

«Căci cine este, în adevăr, nădejdea sau bucuria sau cununa noastră de slavă? Nu sunteţi voi, înaintea Domnului nostru Isus Cristos, la venirea Lui?

Da, voi sunteţi slava şi bucuria noastră.»

1 TESALONICENI 2,19-20

Cununa gloriei este formată din sufletele pe care le-am câştigat pentru Cristos. Eşti tu un adevărat pescar de oameni? Isus a spus odată pescarilor! «Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni» (Matei 4,19). Poţi să fii «pescar de oameni» în timpul discuţiilor personale. Poţi să câştigi suflete în rugăciune. Ai tu o inimă care arde pentru cei pierduţi? Dacă îl rogi pe Domnul în mod deosebit acest lucru, cu siguranţă El îţi va scoate în cale suflete care au nevoie de mântuire. Va fi minunat să te regăseşti printre cei ce vor primi o cunună a gloriei.

Domnul ne-a promis cinci feluri de cununi în Noul Testament. Aceste cununi sunt pentru cei învingători, adică pentru cei care L-au urmat pe Isus întreaga lor viaţă. Va trebui oare să alergi în cinci direcţii diferite? O, nu! în Apocalipsa 19,11-12 este scris: «Apoi am văzut cerul deschis şi iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce sta pe el se cheamă „Cel credincioşi „ Cel adevărat” şi El judecă şi Se luptă cu dreptate. Ochii Lui erau ca para focului. Capul îl avea încununat cu multe cununi împărăteşti …». Toate aceste cununi minunate sunt adunate într-o singură Persoană: Domnul nostru Isus Cristos!WIM MALGO-MEDITATII ZILNICE-IULIE

 

11060282_1614370098820852_6731626080695055513_nMANA DE DIMINEAŢĂ

1  IULIE

Fapt. Ap. 24:16  

„De aceea mă deprind să am totdeauna o conştiinţă fără vină înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.”

Când pacea domneşte în conştiinţă, totdeauna este putere asupra păcatului. Pacea este ca un paznic care păzeşte uşa inimii, dacă paznicul nu este la post, ori zbuciumul lăuntric înăbuşe glasul Duhului, ori glasul Lui nu este auzit din pricina tăcerii de moarte a cugetului adormit.

O conştiinţă vinovată este una din armele cele mai eficace ale lui Satan împotriva copiilor lui Dumnezeu: credinţa poate fi îndrăzneaţă numai când cugetul este curat. Pentru un credincios nu este un proces lăuntric mai dureros ca atunci când are un cuget vinovat: dar credinţa biruieşte şi conştiinţa se linişteşte când realizează că vina este înlăturată de sângele ispăşitor al Domnului Hristos. O foarte mică pată pe cuget, face o largă spărtură în părtăşia noastră cu Dumnezeu.Dacă avem vreo îndoială pe conştiinţa noastră cu privire la orice lucru ar fi, să mergem direct la Domnul Isus ca s-o rezolvăm cu El. Dragostea noastră faţă de El detestă un drum încurcat. Dacă cugetul nu se lasă instruit de Duhul Sfânt devine o unealtă pentru Satan şi dacă pacea conştiinţei este falsă, închipuită, aduce ruină. Iar dacă nu este nici vorbă de pace, cugetul devine chinuitor, un călău. Niciodată să nu tratăm cu uşurătate şoaptele unei conştiinţe care ne osândeşte fie chiar şi în cel mai mic lucru, după măsura noastră. Lipsa noastră de umblare în Duhul, adesea îi influenţează pe alţii la acelaşi fel de vieţuire. Ce mare binecuvântare este un cuget sensibil şi delicat. Când un astfel de cuget are de a face cu un păcat cât de mic, imediat îl va face să spună: „Cercetează-mă Doamne”. Având o astfel de stare noi, nu numai că ne întristăm şi pentru un gând mânios sau o izbucnire a temperamentului, dar chiar şi pentru un gând de necredinţă care ne-ar trece prin minte. Iertarea unui păcat care ne-a afectat cugetul, întăreşte sufletul pentru părtăşia cu Dumnezeu, înlătură de atunci înainte, orice învinuire a con­ştiinţei şi redă pacea care fusese pierdută. Ce dulce este mângâierea pe care ne-o dă astfel Cuvântul lui Dumnezeu: „Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor: pe Isus Hristos Cel neprihănit. El este ispăşirea pentru păcatele noastre.” – 1 Ioan 2:1,2. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, vă curăţeşte conştiinţa de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului Celui viu.” – Evrei 9:14MANA DE DIMINEAŢĂ-IULIE

11164801_877680752268747_2981130671054972953_nTEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU

de Charles H. SPURGEON

1 iulie

DUMNEZEU CU NOI

Dumnezeu va fi cu voi. Geneza 48.23

Bătrânul Iacov nu mai putea să rămână cu Iosif, căci îi venise ceasul să moară; dar el îl părăsea pe fiul său fără grijă, căci putea să spună cu încredere: „Dumnezeu va fi cu voi”. Când fiinţele cele mai iubite din familiile noastre sau prietenii noştri cei mai buni sunt chemaţi acasă prin moarte, să ne mângâiem cu gândul că Domnul nu ne-a părăsit şi că El trăieşte pentru noi şi rămâne cu noi întotdeauna.Dacă Dumnezeu este cu noi, noi suntem într-o tovărăşie măreaţă, chiar atunci când suntem săraci şi dispreţuiţi. Dacă Dumnezeu este cu noi, suntem siguri că ne va fi dată toată puterea de care avem nevoie, căci nimic nu este mai presus de puterea Sa. Dacă Dumnezeu este cu noi, suntem în deplină siguranţă, căci nici un rău nu poate atinge pe cel ce umblă sub ocrotirea Sa. Ce pricină de bucurie avem! Nu numai că Dumnezeu este cu noi, dar El va fi cu noi: cu noi personal; cu noi ca familie; cu noi ca Biserică. Chiar numele de Isus, nu înseamnă el Emanuel, adică Dumnezeu cu noi? Şi dacă Dumnezeu este cu noi, nu este acesta cel mai mare bine? Să fim deci îndrăzneţi şi sârguitori, bucuroşi şi plini de nădejde. Pricina noastră va prospera şi adevărul va birui, căci Dumnezeu este cu cei ce sunt cu El.Fie ca acest verset să facă bucurie oricărui credincios care va citi „cecurile credinţei”. Nu este o fericire mai mare.TEZAURUL PROMISIUNILOR LUI DUMNEZEU- IULIE

11209555_952196601509083_1864586020064523182_n

OSWALD CHAMBERS

BĂTÂND LA UŞA LUI DUMNEZEU

 1 IULIE

 „Aruncaţi asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuşi îngrijeşte de voi” (1 Petru .5:7). O, Doamne, ce minune sunt aceste cuvinte! Miasmele care există uneori împrejurul hotarelor minţii necesită grija Ta constantă pentru a fi ţinute departe. Privesc la Tine ca să fiu înnoit în duhul minţii mele.OSWALD CHAMBERS-BĂTÂ’ND LA UŞA LUI DUMNEZEU-IULIE

 

11209441_1052060468140149_6419666616325688234_nDOMNUL ESTE APROAPE-GBV

1 Iulie

Noi toţi am fost botezaţi de un singur Duh într‑un singur trup.                                                        1 Corinteni 12.13

Cuvântul ne spune că cei credincioşi sunt mădulare ale lui Hristos, mădulare ale Trupului Său şi mădulare unii altora. Aceasta este singura calitate de membru pe care Cuvântul o recunoaşte. De ce am căuta o alta? Nu este aceasta de ajuns? Adunarea nu este o asociere voluntară la care oamenii să adere sau să o părăsească după cum voiesc, aşa cum stau lucrurile în cazul unei secte. „Iar Domnul adăuga Adunării în fiecare zi pe cei care erau mântuiţi“ (Fapte 2.47). „Noi toţi am fost botezaţi de un singur Duh într‑un singur trup.“ Astfel aşază Domnul mădularele în Trup, prin Duhul Sfânt. Ele sunt aşezate acolo prin puterea divină, iar aceasta constituie organizarea divină a Adunării lui Dumnezeu. Nu avem nevoie de vreo alta. Adunarea există prin lucrarea plină de putere a lui Dumnezeu, prin Duhul, şi este rod al răscumpărării; iar credincioşii, în mod simplu, mărturisesc aceste adevăruri prin strângerea lor laolaltă potrivit Cuvântului lui Dumnezeu.

Să nu uităm niciodată că Adunarea există ca o organizaţie divină şi, astfel, vom fi vindecaţi de tendinţa de a ne asocia unei grupări sau alteia. Aceasta înseamnă că nu există nicio responsabilitate cu privire la felul cum ne adunăm? Nicidecum! Ca mădulare ale lui Hristos, pe care Dumnezeu le‑a aşezat în Adunare, responsabilitatea noastră este de a urma indicaţiile care nu sunt date în Cuvântul lui Dumnezeu. Citim, de exemplu, că nu trebuie să părăsim „strângerea noastră laolaltă“ (Evrei 10.25).Dacă cei credincioşi se strâng laolaltă – nu ca membri ai unei grupări sau secte, ci, în mod simplu, ca mădulare ale lui Hristos – şi se îndeamnă unii pe alţii, aceasta înseamnă ascultare faţă de Cuvântul lui Dumnezeu. Aşa ceva nu înseamnă să pui bazele unei biserici şi nici nu este nevoie de aşa ceva. Singurul lucru de care este nevoie este ascultarea. Hristos spune: „Unde doi sau trei sunt adunaţi pentru Numele Meu, acolo Eu sunt în mijlocul lor“. A căuta să ne strângem astfel constituie responsabilitatea noastră, iar când facem acest lucru, El este în mijloc, pentru a fi recunoscut ca Domn şi Cap şi pentru a‑Şi pune pecetea aprobării peste tot ceea ce este făcut în Numele Său.

  1. H. RuleDOMNUL ESTE APROAPE GBV IULIE

11168870_1052060888140107_1233221268111239865_nCUVÂNTUL Lui DUMNEZEU

pentru astăzi-IUNIE  2015

 1 IULIE. PE CINE AI CÂŞTIGAT TU PENTRU HRISTOS?

„Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură” (Marcu 16:15)

Într-o zi, un pastor i-a spus managerului unui magazin: „de multe ori am discutat cu dumneavoastră despre covoare, dormitoare şi instalaţii, dar nu am discutat niciodată despre afacerea mea. Mi-aţi putea acorda câteva minute?” După ce a fost condus într-un birou privat, pastorul şi-a scos Noul Testament şi l-a îndemnat pe manager să devină creştin. La final, lacrimi au început să şiroiască pe obrazul bărbatului şi a spus: „Am şaptezeci de ani. M-am născut în acest oraş şi peste o sută de lucrători şi cinci sute de slujitori din diferite biserici mă cunosc în calitatea mea de om de afaceri. Dar sunteţi singurul care mi-a vorbit vreodată de sufletul meu”. În acea zi, el a îngenuncheat şi şi-a predat viaţa iui Hristos. Noi am pus căruţa înaintea calului! Credem în continuare că dacă invităm oameni la biserică, ei vor fi mântuiţi. Şi îi mulţumim lui Dumnezeu că lucrul acesta se întâmplă. Dar când cei din biserica primară se adunau la închinare ei erau deja câştigaţi pentru Hristos înainte să meargă la biserică! Ultima faptă a lui Hristos a fost câştigarea unui suflet pe cruce. Ultima Lui poruncă pentru noi a fost să câştigăm suflete pentru El. Şi ultima Lui rugăciune pe cruce a fost pentru iertarea unui suflet. Nu trebuie să ai pregătire teologică; trebuie doar să fii îndrăgostit de Hristos. Când eşti îndrăgostit, lucrul acesta se vede pe faţa ta şi se exprimă în vorbele tale. Domnul Isus a spus: „după ce voi fi înălţat… voi atrage la Mine pe toţi oamenii” (Ioan 12:32). Nu te îngrijora că nu-i poţi atrage pe oameni la Hristos; prezintă-li-L şi El se va ocupa de restul.CUVÂNTUL Lui DUMNEZEU-IULIE

 11692533_1128691823811501_5676186263375657991_n

IZVOARE IN DEŞERT

1 Iulie

Cuvintele mele … se vor împlini la vremea lor. (Luca 1:20)

Lucrurile care au fost spuse din partea Domnului se vor împlini! (Luca 1:45)

Domnul va împlini cu siguranţă acele lucruri

Pe care o inimă iubitoare a aşteptat îndelung să le vadă;

Acele cuvinte de care ea se agaţă se vor împlini,

Pentru că Dumnezeul ei a promis cu credincioşie;

Şi, cunoscându-L, ea nu se poate îndoi de Cuvântul Lui;

El spune şi se face. Domnul atotputernic!

 

Domnul va împlini cu siguranţă acele lucruri,

O, inimă împovărată, odihneşte-te mereu în purtarea Lui de grijă;

În linişte sub aripile Lui ocrotitoare

Aşteaptă răspunsul la rugăciunea ta fierbinte.

Şi când ţi-ai „aruncat îngrijorările“ şi inima-ţi cântă,

Domnul va împlini cu siguranţă acele lucruri.

 

Domnul va împlini cu siguranţă acele lucruri,

O, inimă obosită, crede şi aşteaptă şi roagă-te;

Plin de pace, dangătul clopotelor de seară încă mai sună,

Deşi norul şi ploaia şi furtuna au umplut ziua.

Credinţa străpunge ceaţa îndoielii care împiedică

Uneori noaptea ce trebuie să vină, şi găseşte stelele.

 

Domnul va împlini cu siguranţă acele lucruri,

O, inimă încrezătoare, Domnul ţie ţi-a spus;

Lasă Credinţa şi Speranţa să răsară şi să-şi înalţe aripile,

Să se ridice în zbor spre norii aurii ai răsăritului;

Porţile zorilor trandafirii se deschid larg,

Descoperind bucurii pe care întunericul nopţii le-a ascuns.

                                                            Bessie Porter

11411996_754946014612055_3648446470839662738_o

Matthew Henry a spus: „Putem să ne bizuim pe Dumnezeu pentru împlinirea promisiunii Lui, chiar şi atunci când toate drumurile care duc la ea sunt închise. Pentru că „în adevăr, făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt „da“; de aceea şi „Amin“ [aşa să fie], pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui Dumnezeu“ (2 Corinteni 1:20).IZVOARE ÎN DEŞERT- IULIE

 11258253_476244795873181_8211068207239350860_n

SĂMÂNŢA BUNĂ

Miercuri, 1 Iulie 2015

… Iosif tot mai trăieşte şi chiar el cârmuieşte …
Geneza 45.26

Cârmuitorul

Fiii lui Iacov aduceau un mesaj de bucurie tatălui lor: Iosif trăia şi cârmuia. Înălţarea lui Iosif nu era una obişnuită. Întâmplările prin care a trecut Iosif până la acel moment, dovedesc pe deplin că mâna lui Dumnezeu conducea toate lucrurile. Totodată, feluritele împrejurări prin care a trecut Iosif, sunt pentru noi o imagine a drumului de suferinţă şi slavă a Mântuitorului.Iosif a fost scos din groapa şi temniţa, în care îl aruncaseră invidia fraţilor săi şi judecata nedreaptă a unui păgân, şi a fost făcut cârmuitor peste toată ţara Egiptului. Nu numai atât, ci Iosif a ajuns vasul binecuvântării pentru Israel, sprijinul vieţii lui şi a întregului pământ. Îl vedem pe Domnul Isus ca Om adus de mâna omenească la locul morţii, apoi înviat prin mâna lui Dumnezeu şi înălţat în cinste şi slavă. „Bărbaţi israeliţi, ascultaţi cuvintele acestea! Pe Isus din Nazaret, Om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele şi lucrările pline de putere, pe care le-a făcut Dumnezeu prin El în mijlocul vostru, după cum bine ştiţi; … voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin mâna celor fărădelege. Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-i legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă să fie ţinut de ea“ (Faptele Apostolilor 2.22-24). Acesta este Cârmuitorul credincioşilor!SĂMÂNŢA BUNĂ-IULIE

 11223478_1052060648140131_4704165266130092526_nSCRIPTURILE ÎN FIECARE ZI

Volumul II

1 Iulie

1 Împăraţi 22.19-40    

Cei patru sute de profeţi au anunţat într-un singur glas ceea ce dorea împăratul. Ce riscă ei? Dacă Ahab câştigă războiul, prezicerea lor se va confirma. Iar dacă nu se va mai întoarce, nici nu le va mai putea face vreun reproş. Alături de aceşti profeţi mincinoşi, un singur profet al Domnului, credinciosul Mica, face cunoscut adevărul cu curaj şi trebuie să sufere pentru el. Asemeni capitolului 18, şi acesta ne pune în gardă cu privire la un pericol: cel de a judeca dacă un lucru este bun sau rău după numărul celor care-l practică. Oamenii de astăzi, asemenea lui Ahab, „îşi vor strânge o mulţime de învăţători după pof­tele lor” (2 Timotei 4.3). Nu le place să audă vorbindu-se în special despre o judecată eternă, de aceea găsesc, pentru liniştea lor, învăţători care le promit că, în final, totul va fi bine. Dar, mai devreme sau mai târziu, Dumnezeu îi va face de ruşine pe toţi mincinoşii. Cuvântul Lui este adevărul (Ioan 17.17). Pe Iosafat, lipsa curajului aproape că-l costă viaţa. L-a urmat pe Ahab, de teama să nu-l supere. Dar acesta din urmă, cu laşitate, a căutat să deturneze atenţia adver­sarilor şi a eforturilor lor înspre Iosafat. Însă şiretlicul său nu L-a înşelat pe Domnul, care avea ochii îndreptaţi asupra unuia dintre împăraţi pentru a-l scăpa, iar asupra celuilalt, pentru a-Şi împlini judecata necruţătoare (vezi Psalmul 7.12-13).SCRIPTURILE IN FIECARE ZI -IULIE

 

 

11168008_478811755619141_8492173721791557633_nPÂINEA CEA DE TOATE ZILELE

1 Iulie

Text: Isaia 40:21-26                                     

Ridicaţi-vă ochii in sus, si priviţi! Cine a făcut aceste lucruri?                                                                     Isaia 40:26

„NU AM PRIVIT NICIODATĂ ÎN SUS DE AICI!”

Prietenul meu Mark era pe terenul de golf unde mai jucase de multe ori. Deodată a exclamat către partenerii săi de joc: „Priviţi, ce privelişte minunată!” Dincolo de dunele aurii ale nisipului se desfăşura o imagime minunată a Lacului Michigan, cu oglinda apelor albastre sclipind în lumina acelei veri splendide. De fiecare dată, înainte de a ajunge în acel punct specific, Mark fusese concentrat la joc şi la problemele lui. Ochii îi fuseseră aplecaţi numai în jos. „Nu am privit niciodată în sus de aici!” a exclamat el. Cuvintele lui m-au făcut să mă gândesc la oamenii cărora Isaia le-a vorbit cu previziune profetică. Vor fi în exilul babilonian, departe de ţară, într-o situaţie precară. Profetul îi sfătuieşte să privească în sus, să-şi ridice ochii în sus amintindu-şi de maiestatea, puterea şi credincioşia Domnului Suveran peste totul. Acest sfat este bun şi pentru noi cei de azi. Uneori devenim atât de preocupaţi de dificultăţile vieţii, sau atât de copleşiţi de anumite situaţii, că pierdem perspectiva lui Dumnezeu. Suntem în locuri problemă care ne absorb interesul şi ne limitează viziunea. Poate fi biroul unde lucrăm, sau prezenţa unei persoane dificile. Poate fi un pat de spital sau camera unde zăcem bolnavi. Suntem descurajaţi şi slăbiţi. Dacă aşa este, atunci avem nevoie să privim în sus şi să vedem din nou grandoarea şi puterea Dumnezeului nostru atotputernic. Să nu ajungem să spunem vreodată: „Niciodată n-am privit în sus din locul acesta!” D.C.E.

De vezi ce minuni poate Domnul să facă 
Privind în jur la toate cele create, 
Încrede-te atunci în puterea-I divină; 
          Sigur te va trece cu bine prin toate. D.J.D.

Unii oameni văd mai multe lucruri ale lui Dumnezeu plimbându-se în jurul casei, decât văd alţii făcând călătorii împrejurul lumii.PAINEA CEA DE TOATE ZILELE – IULIE11181786_952677718127638_1677308578161048415_o

 10689568_794323237276830_5964761705441781782_n

 

CIuQ9h9WEAALAK-Stand in AWE of God and His creation. It draws me closer to Him. Then I read His word and see how much He loves me, in spite of my sin, and I just want to serve Him with all my heart. Lord, thank you for Your Love,Your Creation and Your Son  who died for all !!!11539209_951741118221298_6031535643569593462_o

11653240_1013544948657770_943852760_n (1)

safe_image

Celebrate this Father’s Day with these Bible verses about being a Godly dad and husband. These passages of Scripture declare what God intended for men and how we can celebrate our fathers

1. Deuteronomy 6:6-9 – “These commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the doorframes of your houses and on your gates.”

2. Malachi 4:6“He will turn the hearts of the parents to their children, and the hearts of the children to their parents; or else I will come and strike the land with total destruction.” 

635699344848137690980132071_ecfa7a40252afa2b052440a02037bab1.imgopt1000x70

3. Psalms 127:3-5 – “Children are a heritage from the LORD, offspring a reward from him. Like arrows in the hands of a warrior are children born in one’s youth. Blessed is the man whose quiver is full of them. They will not be put to shame when they contend with their opponents in court.”

4. Proverbs 3:32 – “For the LORD detests the perverse but takes the upright into hisconfidence.”

5. Proverbs 10:9 – “Whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out.”

6. Proverbs 17:27 – “The one who has knowledge uses words with restraint, and whoever has understanding is even-tempered.”

7. Proverbs 22:6 – “Start children off on the way they should go, and even when they are old they will not turn from it.” 

8. Ephesians 6:4 – “Fathers, do not exasperate your children; instead, bring them up in the training and instruction of the Lord.”

9. Joshua 24:15 – “But if serving the LORD seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the LORD.”

10. Genesis 18:19 – “For I have chosen him, so that he will direct his children and his household after him to keep the way of the LORD by doing what is right and just, so that the LORD will bring about for Abraham what he has promised him.”

11. Psalm 103:13 – “As a father has compassion on his children, so the LORD has compassion on those who fear him.”

12.Hebrews 12:7 – “Endure hardship as discipline; God is treating you as his children. For what children are not disciplined by their father?”

13. Proverbs 14:26 – “Whoever fears the LORD has a secure fortress, and for their children it will be a refuge.”

14. Proverbs 3:11-12 – “My son, do not despise the LORD’s discipline, and do not resent his rebuke, because the LORD disciplines those he loves, as a father the son he delights in

15.Proverbs 23:24 – “The father of a righteous child has great joy; a man who fathers a wise son rejoices in him.”5God cares about us perfectly and intimately, He speaks truth to all earthy fathers. Knowing that He knows what we need and that He cares about what we want and hope for is so important in our relationship with Him. In the same way, earthly fathers should seek to be in tune with what their children hope for, desire, and need such that they can wisely meet and address those needs and wants. A father’s wisdom is a blessing and security to his children as they can trust what he does for them and gives to them.

15 Bible Verses For Father’s Day

GODFRUITS.TV|BY SELENE

635700037563884118-2130556739_8546ab6e1f9f5af90e4160c29ef5f2ed

IMG_4628


20150228_161200BLESSED BE THE LORD JESUS ,WHO GAVE HIM THE GRACE FOR SUCH TESTIMONY OF A LONG LIFE 98 YEARS AND 82 YEARS WALKING WITH GOD !BLESSED HIS GODLY LEGACY !Scan20141218_104045-1 (2)

A PICTURE WHEN WAS YOUNG Scan

AT ROSE HILLS CEMETERY ON SKYROSE CHAPEL AND AT GRAVE SIDE 28 FEBRUARY 2015

Albeanu Sandu 98 – Life’s memory slideshow
Feb.28.2015

EULOGY -ENGLISH

NECROLOG IN ROMANIAN LANGUAGE

IMG_4350

20141218_104102-1

buriram-isan-ban-kruat-thailand-sky-cloud-sun-light-rays

Love of the Father for the Son


11401581_1002728093070965_3653008188951254770_nby Henry Morris, Ph.D.

“The Father loveth the Son, and hath given all things into his hand.” (John 3:35)

The gospel of John, in a special sense, emphasizes the love in the divine Trinity of the heavenly Father for the Son. The words “love” and “Father” and “Son” occur more in this book than in any other book of the Bible, and there are at least eight references to this love in John’s gospel.

The first is in our text above, revealing that the Father has entrusted the care of the whole creation to the Son whom He loves. He has also shown Him everything in creation: “For the Father loveth the Son, and sheweth him all things that himself doeth” (John 5:20).

The Father also loved the Son because of His willingness to die for lost sinners. “Therefore doth my Father love me, because I lay down my life, that I might take it again” (John 10:17).

Then in the upper room, as Christ prayed to His Father, it was revealed that this divine love had existed in eternity, and therefore must be both the root and the measure of all forms of true love ever since. “Father . . . thou lovedst me before the foundation of the world” (John 17:24). Parental love, marital love, filial love, love of country—all types of genuine love—are derived ultimately from this eternal love of the Father for the Son.

And it is this love that can also be in us, if we will have it. “As the Father hath loved me, so have I loved you. . . . If ye keep my commandments, ye shall abide in my love; even as I have kept my Father’s commandments, and abide in his love” (John 15:9-10).

It was thus He prayed (and still prays) for us: “That the world may know that thou . . . hast loved them, as thou hast loved me. . . . And . . . that the love wherewith thou hast loved me may be in them, and I in them” (John 17:23, 26). HMM

http://www.icr.org/article/8711

Evidence for Creation

icr_logo_faebc0_fade_right

1385638_1584615438477994_5681699106516650421_n

11217805_1064449573583578_4286933013558090886_n

10419689_10154298647260574_1697174908_nHere are seven qualities of a successful dad. dad-and-son(iStock photo )

Last week I ministered to a group of young adults in a church in Singapore. From talking to some of them I knew that the stereotypical Asian father tends to be strict and demanding. Some Asian fathers, for example, have threatened to disown their kids if they didn’t make straight A’s in school or get high-paying jobs.

So of course when I taught on the heavenly Father’s unconditional love, many of these young Singaporeans came to the altar to receive healing. They struggled to know God’s love because their dads based their love on their children’s performance.shofarul-si-baietelul1

This is actually not just an Asian problem. It is a global problem. Many fathers—even in the church—do not know how to successfully parent their kids. I am certainly not the best dad in the world, but I think my four grown daughters would agree that I belong in the “successful dad” category. In honor of Father’s Day, we should look at seven qualities every dad needs:

  1. A dad is present.Statistics show that 39 percent of students from grades 1 to 12 in the United States live without a father at home. This number has been climbing steadily for decades. Divorce and out-of-wedlock births have made fatherlessness normal. But it’s not healthy. A good father does not abandon his kids. 1620599_984690661571515_4160952272904058634_nHe is physically present in the home and emotionally available to support and nurture his children. Psalm 46:1 says our heavenly Father is “a very present help in trouble.” If you want to model the love of God to your kids, be there for them. (And if your marriage ended in divorce and you share custody, make every effort to connect with your kids often.)10557395_10205396956178658_2341736408899795869_n

  2. A dad is protective.A good dad draws clear boundaries. He teaches his kids that choices have consequences, and he warns his children about the dangers of sin. Successful dads teach their sons and daughters the rules of life from Scripture. Good dads say: “Hear, my son, your father’s instruction and do not forsake your mother’s teaching” (Prov. 1:8). Successful fathers don’t let their kids run wild; they instill discipline, with appropriate punishment, to instill character. And good dads don’t shy away from talking to their kids about sex and the importance of purity.

  3. A dad is affectionate.God created us with a need for affection. Scientists have proven that human beings cannot thrive without receiving several expressions of meaningful touch every day. Yet I cannot tell you how many people I have met around the world who tell me their fathers never hugged them or said, “I love you.” If you want healthy kids, hug them often. Bounce them on your knee when they are small and keep pouring on the affection when they are teens. Physical affection strengthens the bond between you and your kids and makes them feel secure and affirmed.3221_77124153949_3817469_n

  4. A dad is encouraging.Your words have the power to make or break your children. In the Bible we see that a father’s blessing has the power to propel a child into his or her destiny. Don’t withhold the blessing. Don’t remind your kids of their failures; don’t withhold your love when they don’t perform according to your expectations. A successful father knows how to see the best in his kids even when they disappoint him. Your words provide the fertilizer that will cause your children to grow.

  5. A dad is gentle.I have ministered to countless people over the years who struggle in life because their fathers were either physically or verbally abusive. Many Christian fathers discipline their kids in anger or lash out at them with threats and put-downs. Yet Colossians 3:21 tells us: “Fathers, do not exasperate your children, so that they will not lose heart.” I like the way The Message version translates this verse: “Parents, don’t come down too hard on your children or you’ll crush their spirits.” Get a grip on your anger before it tears your family apart. Parents who rule their kids with an iron fist will not be able to maintain the bond with their kids once they become teens.

  6. A dad is stable.Children who grow up in alcoholic homes develop an inability to trust. If your father was normal one day and then drunk or high on drugs the next day, it is hard to know who he is. This creates instability in a child. Your kids need a father who is steady and consistent. Don’t allow any form of addiction to control you. Instead, let your character be as solid as a rock. Let your kids draw security from your consistent behavior.

  7. A dad is faithful to God.More than anything else, your kids need to know that you have a personal relationship with Jesus. They need to hear you pray. They need to see you worship—both at church and at home. They need to see you reading the Bible and living it out. And they need to hear you sharing your faith with others. No dad is perfect—and I am sure you are as aware of your fatherly failures as as I am of mine. But if you seek to honor God in front of your kids, they will want to follow your example.

  8. Lee Gradyis the former editor of Charisma. You can follow him on Twitter @leegrady. He is the author of 10 Lies Men Believeand other books. You can learn more about his ministry, The Mordecai Project, at themordecaiproject.org.

The Charisma Podcast Network is now live. Featuring a variety of programs including news, leadership, inspiring stories, women’s topics, sports, and even more.

7 Essential Qualities of Successful Dads

10:00AM EDT 6/17/2015 J. LEE GRADY10325182_1579651745626138_424318677463300986_n

1012960_371111203058658_6223472377300634282_n11011959_1651000665116707_1812554519514495027_n

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 137 other followers

%d bloggers like this: