Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Church Hierarchy’

THE BRETHREN-WHAT IS SO UNIQUE ABOUT THEM!!!

BIBLICAL IN REJECTION

2. Man-made Church Hierarchy
Rejected:

There is no hierarchy in the
church age. We read “There is neither Jew
nor Greek, there is neither bond nor free,
there is neither male nor female: for ye are all
one in Christ Jesus” (Gal 3:28 ). All hierarchy
has been abolished in church. There is no
special priestly class, special no vestments, no
special liturgy. There are no church unions, no
centers, no central pastors or bishops.
However, all of this is contrary to human
wisdom. If there is a special priestly class,
special vestment, special liturgy which is to be
administered only by the appointed ones,
then a few priests can control vast numbers of
people. The common man can be manipulated
at will because only the priestly class has the
authority to interpret the Bible in such a
system. This is why all kinds of bizarre
hierarchical systems and stipulations have
come up on the Church age. The ultimate
purpose is to enslave people, whereas Christ
has liberated people.
In keeping with the Scripture, the Brethren
strongly and totally reject all man-made
church hierarchy, church-unions, ecumenism,
and artificially contrived liturgy. In keeping
with the New Testament truths, the
Brethren also totally reject the concept of a
man-made priestly class and priestly hierarchy.
In fact they believe that this hierarchy,
through Ecumenism, will ultimately form the
One World Church, which would become the
Mystery Babylon, the Mother of Harlots. The
Brethren reject the Mystery Babylon and also
its present manifestation in the form of
man-made church hierarchy.

ROMANIAN TRANSLATION FROM VESTEA BUNA

Biblici în respingere. Mărturia fraților din India (2.) Ierarhia Bisericească făcută de om, respinsă.

 Nu exista nici o ierarhie în vrema adunării. Am citit  ”Nu mai este nici evreu nici grec, nu există nici sclav, nici liber,

nu există nici bărbat, nici femeie: voi toți sunteți una în Cristos Isus “(Gal 3:28). Toate ierarhia a fost eliminată în biserică. Nu există nici o clasă specială preoţescă, nu există veşminte speciale, nu există liturghie specială. Nu există Uniuni de Biserici, nici pastori sau episcopi centrali.
Cu toate acestea, toate acestea sunt contrare înţelepciunii omenești. Dacă undeva există o clasă specială preoţească,
veşmânte speciale, liturghie specială  care poate fi administrată numai de anumiți ordinați, acolo câţiva preoţi pot controla un număr mare de  oameni. Omul comun poate fi manipulat în voie, deoarece doar clasa preoţească are  autoritatea de a interpreta Biblia într-un astfel de sistem. Acesta este motivul pentru care toate tipurile de Sisteme ierarhice şi prevederi au apărut în era  Bisericii. Scopul este de a subjuga pe oameni, întrucât Hristos i-a eliberat pe oameni.
În conformitate cu Scriptura, fraţii au respins ferm şi total toată ierarhia bisericii făcută de om, uniuni de biserici, ecumenism și liturghia artificială. În conformitate cu adevărurile Noului Testament, fraţii de asemenea, au respins în totalitate conceptul de clasă preoțească făcută de om și de ierarhie preoțească.
De fapt, ei cred că această ierarhie, prin Ecumenism, vor forma în cele din urmă O Biserica Mondială, care ar deveni
Taina Babilonul, mama curvelor.
Fraţii resping Taina Babilonul şi de asemenea, manifestările sale  prezente sub formă de ierarhie bisericească făcută de om.

traducere rapidă cu Google translate corectat

Read Full Post »

%d bloggers like this: